Beste Facebook Community,

Je berichten vormen een gefundeerd en belangrijk onderdeel van de STIEBEL ELTRON Facebook pagina. De pagina zou tenslotte niets zijn zonder jouw meningen en testimonials. Ze dragen bij aan onze berichten door interessante discussies te genereren en inspireren ons om meer berichten te posten en items te maken. We willen dat de STIEBEL ELTRON Facebook pagina een plek is waar alle bezoekers zich welkom voelen om zich in het gesprek te mengen – respectvol en op gelijke voet.

Deze netiquettegids geeft een aantal tips en geeft een aantal regels die je moet volgen – als aanvulling op Facebook’s officiële T&Cs – bij het plaatsen van een bericht. Hier leggen we ook uit hoe ons social media team optreedt bij het overtreden van deze regels.

Hou het vriendelijk en respectvol

Wil je een bericht plaatsen? Dat is geweldig. Voor je begint, denk eerst na over wat je wilt zeggen en neem daarna nog een moment om nog eens door te lezen wat je zojuist geschreven hebt, voordat je je bericht plaatst. Zou je bericht door andere gebruikers opgevat kunnen worden als beledigend? Is je bericht duidelijk geformuleerd? Laat het zien wat je wilt zeggen, en is jouw mening iets dat de hele wereld zou moeten zien?

Je moet je mening in het bericht beargumenteren met duidelijke, feitelijke argumenten, vooral als jouw bericht het bericht van een andere gebruiker tegenspreekt. Hou altijd een vriendelijke en respectvolle toon en sta jezelf nooit toe om je te laten provoceren door anderen. Het is vaak moeilijk om sarcasme en cynisme te herkennen in geschreven vorm. Om misverstanden te voorkomen, raden we deze stilistische stijl af. Data bescherming is erg belangrijk voor ons. Plaats alsjeblieft nooit gevoelige gegevens, zoals je adres of telefoonnummer, in een openbaar bericht. In plaats daarvan, neem contact met ons op per e-mail via info@stiebel-eltron.nl

Er zijn een paar regels die alle deelnemers aan de discussie moeten volgen: beledigingen hebben geen plek in discussies hier. Ben je het oneens met een bericht of opmerking hier, zorg er dan voor dat je de inhoud van het bericht bekritiseert en niet de plaatser. Discriminatie en kwaadspreken van andere gebruikers en sociale groepen gebaseerd op hun religie, afkomst, nationaliteit, handicap, inkomen, seksuele geaardheid, leeftijd of sekse zijn uitdrukkelijk verboden.

Volg alsjeblieft deze regels

Berichten mogen geen beweringen bevatten die  beledigend zijn of een bedrijf of reputatie beschadigen. We verwijderen oncontroleerbare beschuldigingen en verdachtmakingen die niet worden ondersteund door een geloofwaardig argument of bron. Probeer alsjeblieft om controleerbare verklaringen te maken. Data bescherming is belangrijk voor ons! Je mag geen persoonlijke gegevens plaatsen of persoonlijke data met betrekking tot anderen. Denk alsjeblieft ook na over persoonlijke data van jezelf die je vrij toegankelijk maakt online.

Je moet in het bezit zijn van het recht om de inhoud die je plaatst te verspreiden. Als je inhoud plaatst van derden, controleer dan of het toegestaan is om deze inhoud te publiceren. Voel je vrij om links te gebruiken in je berichten, bijvoorbeeld om te verwijzen naar meer informatie over een specifiek onderwerp. STIEBEL ELTRON is niet verantwoordelijk voor gelinkte inhoud en controleert links niet systematisch. Echter, we behouden het recht om links te verwijderen als de gekoppelde inhoud de hier gestelde regels schendt.

Het social media team zal berichten verwijderen als ze de hier gestelde regels schenden. We behouden het recht om gebruikers te verwijderen van discussies in geval van serieuze of herhaalde schendingen van onze netiquette richtlijnen door ze te blokkeren op onze Facebook pagina. Please feel free to send our community management team een privé Facebook bericht of e-mail info@stiebel-eltron.nl indien je vragen of opmerkingen hebt.

We kijken uit naar het lezen van je berichten!