Fotovoltaïsch

Stroom uit zonne energie – duurzaam en winstgevend

Fotovoltaïsche-systemen converteren de straling van de zon direct in elektrische stroom. Een omvormer zet de gelijkstroom om in 230-V-wisselstroom. Deze stroom kan in het net ingevoerd of direct verbruikt worden.

STIEBEL ELTRON biedt de fotovoltaïsche moduleserie TEGREON aan. Hoogwaardige componenten en een kwaliteitsgeoptimaliseerde productie bieden hoge investeringszekerheid met lang lopende garanties en hoge rendementen. 

Welke solartechnieken zijn er?

Als het erom gaat, om uit de zon bruikbare energie voor uw huishouden te winnen, worden er in principe twee procedures onderscheiden.

Aan de ene kant staan de fotovoltaïsche systemen. Zulke apparaten zetten de straling van de zon om in elektrische stroom. Een omvormer zet de laagvoltage gelijkstroom om in 230-V-wisselstroom.

Aan de andere kant staat de solarthermie. Daaronder verstaat men de conversie van stralingsenergie in warmte. Deze wordt ter ondersteuning van de verwarming en voor het verwarmen van drinkwater ingezet.  

Ondersteuning

STIEBEL ELTRON Nederland heeft géén fotovoltaïsche panelen (zonnepanelen) in haar pakket. Wel kunnen wij aangeven hoeveel energie uw warmtepomp installatie zal gaan verbruiken, zodat u vervolgens kunt bepalen hoeveel zonnepanelen gewenst zijn.

Neem gerust contact op om gezamelijk te kijken wat het jaarverbruik kan zijn met een STIEBEL ELTRON warmtepomp.

Natuurlijk helpen wij u ook graag bij de selectie van uw zonnesysteem (solarthermie).

Wordt het fotovoltaïsche-systeem gecombineerd met andere STIEBEL ELTRON systemen, bijvoorbeeld met een warmwater-warmtepomp, dan kan door het verhoogde eigenverbruik het apparatenrendement nogmaals duidelijk verhoogd worden.