Regeltoestellen voor zonnesystemen
V 40 – Technische gegevens