Regeltoestellen voor zonnesystemen
PT 1000 – Technische gegevens