• Details van het product

    De SOM WMZ SOL is een universele warmtehoeveelheidsteller voor thermische zonnesystemen en klassieke verwarmingssystemen. Deze houdt zowel rekening met de temperatuur als met de mengverhouding water/glycol. De aanvoer- en retourtemperatuur worden gemeten door twee temperatuursensoren PT 1000. Op het LC-display kunnen de temperatuur van een meetpunt, de opgenomen hoeveelheid warmte, het huidige vermogen of het debiet in de installatie worden weergegeven. De warmtehoeveelheidsteller omvat een displaymodule, twee temperatuursensoren incl. dompelhulzen, alsmede een debietmeter.


    Technisch blad

    Productnummer: 227729

    Alles tonen

    Downloaden als pdf