Duurzame energie vervangt fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen bestaan uit opgespaarde energie over een heel tijdperk. In slechts een miljoenste deel van de tijd waarin ze zijn gemaakt, zullen ze in onze huidige energiebehoefte en honger naar energie worden geconsumeerd. Tegenwoordig zijn langdurig efficiënte systemen gewenst. De stralingsenergie van de zon en de zonnewarmte zullen ontoereikend zijn als energievoorziening op de lange termijn.

STIEBEL ELTRON producten zijn "Made in Germany": warmtepompenverwarmingstechniek, integrale ventilatiesystemen en de daarbij behorende boilertechniek behoren tot het productportfolio. Meer informatie - bekijk dan nu de video.

Duurzame of regeneratieve energiebronnen gebruiken

STIEBEL ELTRON biedt oplossingen, waarmee het energieverbruik drastisch omlaag kan. Intelligente techniek maakt het mogelijk, om met behulp van duurzame energie grotendeels onafhankelijk te worden van eindige bronnen zoals aardolie, aardgas of kolen. Vraag vandaag nog een offerte voor een warmtepomp aan.

Energie opwekken

Gratis warmte uit het milieu gebruiken: wie van een traditioneel olie- of gasgebaseerd verwarmingssysteem overstapt op een warmtepomp, kan in tot 75% van zijn warmwaterbehoefte in huis voorzien door milieuenergie. Worden aanvullend ook nog zonnepanelen ingezet, dan stijgt de onafhankelijkheid nog verder. 

Energieopslag

Zonneenergie converteren in gebruiksklare warmte: om fotovoltaïsche stroom op te slaan, zijn thermische boileroplossingen een intelligente mogelijkheid. Deze zijn technisch goed, robuust en bijna 90% van de in een huishouden benodigde energie is warmteenergie. In de sterk geïsoleerde thermische boilers van STIEBEL ELTRON laat zich deze warmte uitstekend opslaan – bij minimale warmteverliezen. Zo staat de energie voor de warmwaterbehoefte en voor de verwarming van uw huis altijd ter beschikking.

Energieefficiëntie

Energiepotentieel optimaal benutten: moderne ventilatiesystemen zorgen niet alleen voor een gezond woonklimaat, maar leveren ook een wezenlijke bijdrage aan de efficiënte omgang met energie. Tot wel 90% van de energie, die door het conventionele vensterraam verloren gaat, halen ventilatiesystemen met warmteterugwinning terug. Warmtepompen werken tegenwoordig zo efficiënt, dat ze 75% van uw warmtebehoefte uit de omgeving halen.

Energiemanagement

Energieefficiëntie intelligent managen: om de zelf opgewekte regeneratieve stroom optimaal te kunnen gebruiken, biedt STIEBEL ELTRON passende oplossingen. Huistechnische componenten laten zich zo verwerken in een netwerk en controleren, dat het eigen verbruik van zelf geproduceerde stroom verhoogd wordt. De Internet-Service-Gateway ISG biedt de vereiste interface, om zelf opgewekte energie intelligent in te zetten.