Energielabel voor verwarmingstoestellen

Boven het ErP-etiket staan de fabrikant (I) en de modelbenaming (II) van het product.

De evaluatie van de verwarmingswarmtepompen gebeurt door een indeling in zeven efficiëncyklassen. A++ is de beste energierendementsklasse. G kenmerkt weer toestellen met duidelijk lagere waarden.

Producten van STIEBEL ELTRON behoren vrijwel zonder uitzondering tot de beste groep. Aldus voldoen alle verwarmingswarmtepompen van STIEBEL ELTRON nu al aan de hoogste beoordelingscategorieën – namelijk klassen A tot A++.

Specifieke gegevens

Geluidsvermogenniveau L WA, inwendig en uitwendig, in decibel (dB), afgerond op de gehele waarde die het meeste in de buurt komt.

 

Geluidsvermogenniveau L WA, inwendig en uitwendig, in decibel (dB), afgerond op de gehele waarde die het meeste in de buurt komt.

Het nominale warmtevermogen met inbegrip van het nominale warmtevermogen van eventuele bijverwarmingstoestellen, in kW is op het volgende gehele getal afgerond. De kaart toont de drie Europese temperatuurzones.