Energieprestatienorm

De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC): dit cijfer drukt uit hoeveel energie nodig is om een woning te verwarmen/koelen en om tapwater te verwarmen. Factoren die op dit cijfer van invloed zijn, zijn bijvoorbeeld de isolatie, ventilatie en de gebruikte installatie. Hoe meer energie nodig is, hoe slechter de EPC-score. Het is dus zaak om al in een vroeg stadium rekening te houden met de specifieke EPC-eisen.

Nederland: standaard EPC van 0,4

Alle nieuwbouwwoningen in Nederland moeten sinds 2015 voldoen aan de standaard EPC-eis van 0,4. Vanaf 2020 streeft de overheid ernaar om alleen nog woningen te laten bouwen met een EPC van 0. Dat betekent dat de energie die de woning nodig heeft voor verwarming en warm water (het gebouwgebonden energiegebruik), zelf opgewekt moet worden. Of, dat het gebruik 0 moet zijn. Dit is mogelijk als het verbruik van een (traditionele) aardgasketel in een woning gelijk is aan de hoeveelheid Joule die eventuele PV-zonnepanelen opwekken aan elektriciteit.

Hoe lager uw EPC-score, hoe minder energie het kost om uw woning te verwarmen, hoe beter. U dient dus goede materialen toe te passen in uw woning en bouwkundig en installatietechnisch slimme oplossingen te kiezen. Maar ook het type warmtebron is van invloed: een warmtepomp is een zeer energiezuinig verwarmingstoestel en zorgt ervoor dat u beter kunt scoren bij een EPC-berekening.

Waarom contact opnemen met STIEBEL ELTRON?

Wilt u voor uw project de maximale EPC-reductie behalen, met een concept dat past bij de woning en de toekomstige bewoners? Neem dan contact met ons op. Of stuur de informatie over uw project naar info@stiebel-eltron.nl en wij zullen u voorzien van een maatwerk advies.

Gedetailleerde berekening

Aan alle bouwmaterialen zijn waarden toegekend, zodat u heel nauwkeurig kunt (laten) berekenen hoe uw ontwerp scoort bij een EPC-berekening. De isolatiewaarden van bijvoorbeeld vloeren, wanden, daken worden uitgedrukt in een Rc-waarde en de isolatiewaarden van ramen en deuren worden uitgedrukt in een U-waarde. Dit wordt echt op detailniveau doorgerekend: niet alleen het materiaal wordt beoordeeld, maar ook de wijze van monteren, aanbrengen of aansluiten. En denk ook aan externe factoren als: wat is de Noordzijde van uw woning, welke geveloppervlakken zijn gericht op het Noorden of juist op het Zuiden? Met alle data wordt door een architect of adviesbureau de EPC-berekening gemaakt. 

Gelijkwaardigheidsverklaringen

STIEBEL ELTRON heeft voor lucht-water als bron, de beste gelijkwaardigheidsverklaring met de WPL 25 AC warmtepomp!

Naar de WPL 25 AC

Gelijkwaardigheidsverklaringen

STIEBEL ELTRON toont haar energie efficiëntie drive door warmtepomp systeemboilers te produceren met een energierendementsklasse A!

Naar de SBBE 302 WP
WPL 25 AC

Gelijkwaardigheidsverklaringen

De software die de EPC-waarde berekent, gaat uit van diverse getallen. Veel van deze getallen zijn normeringsgetallen. Dat wil zeggen: van veel soorten warmtepompen is al een getal vastgelegd in de database van het programma. De techniek staat echter niet stil, dus er zijn al diverse warmtepompen die beter functioneren dan het getal wat is opgenomen in de database. Om van deze nieuwe, betere prestaties uit te gaan kan gebruik gemaakt worden van gelijkwaardigheidsverklaringen. Dit kan namelijk een betere EPC-waarde opleveren. STIEBEL ELTRON heeft bijvoorbeeld voor lucht | water-warmtepompen de beste gelijkwaardigheidsverklaring met de WPL 25 AC warmtepomp. Bovendien heeft STIEBEL ELTRON gelijkwaardigheidsverklaringen voor kleine woonhuizen tot luxe villa’s voor zowel water | water-warmtepompen, brine | water-warmtepompen als lucht | water-warmtepompen.

Uiteraard mag een fabrikant gelijkwaardigheidsverklaringen niet zelf opstellen. Dit gebeurt door een bevoegde onafhankelijke instantie, zoals TNO of KIWA. In een laboratorium-opstelling wordt iedere apparaat getest volgens strenge normeringen. Er bestaan al warmtepompen die hoger scoren bij de EPC-waarde, maar toch (nog) geen gelijkwaardigheidsverklaring hebben. De verklaring hiervoor is eenvoudig: dit heeft veelal te maken met het feit dat zo’n verklaring per type toestel duizenden euro’s kost. Als een product wordt door-ontwikkeld en na een tijdje wordt opgevolgd door een nieuw type, moet daarvoor het hele proces (inclusief kosten) opnieuw doorlopen worden, hetgeen diverse fabrikanten enigszins terughoudend maakt.

Gelijkwaardigheidsverklaringen ingedeeld op bron

Wij hebben onze gelijkwaardigheidsverklaringen als volgt ingedeeld:

- Ventilatielucht als bron
- Buitenlucht als bron
- Aardwarmte als bron
- Grondwater als bron