Subsidie voor bouw- en renovatieplannen

Renovatie of nieuwbouw – informeert u hier naar de actuele subsidiemogelijkheden.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

De meerjarige subsidieregeling Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is een subsidie voor de aanschaf van duurzame oplossingen in huis, waaronder o.a. warmtepompen en zonneboilers. Het ministerie van Economische Zaken wil zo Nederlandse particulieren en bedrijven stimuleren om minder met gas en meer met duurzame energie te verwarmen. Zowel voor woningen als voor utiliteitsgebouwen. De subsidie heeft als doel het terugdringen van de uitstoot van CO2 en het besparen van energie. Onze energievoorziening gaat namelijk de komende jaren veranderen. Huizen en bedrijfspanden zullen steeds vaker zelf duurzame energie opwekken. Bovendien verlaagt de inzet van warmtepompen en zonneboilers de energierekening. De overheid wil deze initiatieven financieel ondersteunen met deze subsidieregeling. De ISDE wordt steeds aan het begin van het komende jaar vastgesteld.

Wijzigingen per 1 januari 2022:

Vanaf januari 2022 verhoogt de Rijksoverheid de subsidiebedragen voor isolatiemaatregelen en (hybride) warmtepompen. Woningeigenaren kunnen hiervoor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) gebruiken. Voor zakelijke gebruikers geldt de verhoging van de subsidiebedragen alleen voor warmtepompen.

Voor subsidie op isolatie kunnen Verenigingen van Eigenaars (VVE’s) terecht bij de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH).

 

Budget 2022
Jaarlijks komt er een nieuw budget binnen de ISDE. In 2022 is er voor investeringen in isolatiemaatregelen, warmtepompen, zonneboilers en warmtenetaansluitingen in de ISDE in totaal € 228 miljoen beschikbaar. Hoeveel subsidie u kunt krijgen, hangt af van het soort apparaat en het vermogen daarvan. Kijk daarvoor op onze apparatenlijst.

 

ISDE subsidie en de Energieprestatie Norm Nieuwbouwwoningen

Als een warmtepomp noodzakelijk is om de EPC-norm van 0,4 voor een woning te behalen, wordt de subsidie niet toegekend. U dient te kunnen aantonen dat de woning(en) ook zonder de warmtepomp aan deze energienorm voldoen. De warmtepomp is dus feitelijk een energetische verbetering op de situatie waarin u reeds voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

Wie komt in aanmerking voor de ISDE?

Zowel particulieren als bedrijven komen voor deze subsidie in aanmerking. U dient eigenaar te zijn van de installatie.

Voorwaarden
Particulieren

 • U heeft een geldig Burgerservicenummer (BSN).
 • U vraagt de subsidie aan nadat u het apparaat heeft gekocht, betaald en geïnstalleerd.
 • U doet uw subsidieaanvraag binnen 6 maanden na de installatie van het apparaat.
 • U mag voor meer apparaten subsidie aanvragen, maar u dient voor elk apparaat een aparte aanvraag in.
 • U heeft het apparaat nieuw aangeschaft, u heeft een bewijs van aanschaf en een betaalbewijs.
 • U heeft een bewijs (bijv. factuur van installateur of aannemer) dat een deskundige installateur het apparaat heeft geïnstalleerd.
 • Het apparaat is uw eigendom en is in Nederland geïnstalleerd.
 • U verwijdert het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing over uw subsidie.
 • U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft. Met de aanschafdatum wordt bedoeld: de datum waarop de koopovereenkomst is gesloten en niet de datum van de betaling.

  Extra voorwaarden sinds 1 januari 2020:
  - Het apparaat waarvoor u de subsidie aanvraagt, betreft een warmtepomp of zonneboiler. Pelletkachels en biomassaketels komen niet meer in aanmerking voor de ISDE.
  - U installeert het apparaat in een bouwwerk, bijvoorbeeld uw eigen woning, waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor 1 juli 2018.
  - Heeft u vóór 1 januari 2020 een warmtepomp of zonneboiler aangeschaft voor een bouwwerk waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de overgangsgregeling. Deze geldt alleen voor particulieren.


Bedrijven

 • ISDE-regeling loopt van 1 januari 2016 t/m 31 december 2020, voor zakelijke gebruikers. Daarbij gaat het o.a. om bedrijven, zelfstandig ondernemers,VvE's en woningcorporaties, maatschappen, stichtingen en verenigingen, gemeenten, provincies en particuliere, commerciële verhuurders van woon- of bedrijfsruimtes.
 • U heeft een geldig KVK-nummer.
 • U vraagt de subsidie aan voordat u de koopovereenkomst voor het apparaat sluit.
 • U mag voor meer apparaten subsidie aanvragen, maar u dient per soort apparaat een aparte aanvraag in.
 • U laat het apparaat in Nederland installeren.
 • Het apparaat wordt uw eigendom.
 • U neemt het apparaat in gebruik binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidie heeft ontvangen.
 • U heeft een bewijs (bijv. factuur van aannemer of installateur) dat een deskundige installateur het apparaat heeft geïnstalleerd.
 • U verwijdert het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de vaststelling van uw subsidie.

Andere mogelijkheden voor particulieren

Particuliere huishoudens kunnen ook een persoonlijke lening aanvragen voor investeringen in energiebesparende maatregelen zoals een warmtepomp. Voorbeelden van dergelijke leningen zijn:

 • GreenLoans lening
 • Duurzaamheidslening
 • Energiebespaarlening 
 • VvE Energiebespaarlening. 

Klik op de button om te achterhalen van welke subsidies en leningen particulieren gebruik kunnen maken. 

Meer informatie

Voor welke producten geldt de ISDE-subsidie?

De subsidie geldt voor o.a. warmtepompen en zonneboilers. Voorgenomen investeringen kunt u vooraf goed toetsen op de voorwaarden uit de regeling. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het type warmtepomp en de capaciteit. Uiteraard staan de warmtepompen van STIEBEL ELTRON ook op de ISDE-subsidie lijst. Bekijk het overzicht van de STIEBEL ELTRON warmtepompen en zonneboilers die in aanmerking komen voor de subsidie, met bijbehorend meldingsnummer en subsidiebedrag. 

In 2020 is de ISDE aangepast. Voor warmtepompen en zonneboilers heeft dat de volgende consequenties ook in 2022:

Warmtepompen:

Een warmtepomp is een apparaat dat warmte onttrekt uit bijvoorbeeld de lucht, de bodem of het grondwater. Die warmte wordt gebruikt voor de verwarming van een ruimte of voor warm water. U kunt ISDE-subsidie voor een warmtepomp krijgen als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel.
 • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht | water-warmtepomp, een grond | water-warmtepomp of een water | water-warmtepomp. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten.
 • Het verwarmingstoestel heeft een vermogen van ten hoogste 70 kW.
 • Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket, een productkaart en technische documentatie.
 • De warmtepomp wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

Zonneboilers:
Een zonneboiler is een combinatie van een zonnecollector met een warmwaterboiler. U kunt een zonneboiler gebruiken voor de verwarming van een ruimte of voor warm (tap)water. U kunt ISDE-subsidie voor een zonneboiler krijgen, als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De zonneboiler heeft een totale apertuuroppervlakte van maximaal 200 m2.
 • De zonneboiler is bedoeld voor het maken van warm tapwater of voor het verwarmen van een ruimte in combinatie met het maken van warm tapwater.
 • De zonneboiler is voorzien van een productkaart en de bijbehorende technische documentatie.
 • De zonneboiler wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

Hoe vraagt u de ISDE-subsidie aan?

Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u uw ISDE-subsidie aanvragen.

Stappenplan

Wij hebben hiertoe een stappenplan ontwikkeld. Klik hier voor een beschrijving van de stappen u moet volgen bij uw ISDE-subsidieaanvraag.

Direct ISDE-subsidieaanvraag indienen

Wilt u direct een ISDE-subsidieaanvraag indienen? Zorg dat u uw DigiD inloggegevens en het aankoopbewijs van uw apparaat bij de hand heeft.