Subsidie voor bouw- en renovatieplannen

Renovatie of nieuwbouw – informeert u hier naar de actuele subsidiemogelijkheden.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

De nieuwe meerjarige subsidieregeling Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is een subsidie voor de aanschaf van duurzame oplossingen in huis, waaronder o.a. warmtepompen en zonneboilers. Het ministerie van Economische Zaken wil zo Nederlandse particulieren en bedrijven stimuleren om minder met gas en meer met duurzame energie te verwarmen. Zowel voor woningen als voor utiliteitsgebouwen. De subsidie heeft als doel het terugdringen van de uitstoot van CO2. Onze energievoorziening gaat namelijk de komende jaren veranderen. Huizen en bedrijfspanden zullen steeds vaker zelf duurzame energie opwekken. Zo kan er energie worden bespaard en kan de CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Bovendien verlaagt de inzet van warmtepompen en zonneboilers de energierekening. De overheid wil deze initiatieven financieel ondersteunen met deze subsidieregeling, die loopt tot en met 31 december 2020. De ISDE wordt steeds aan het begin van het komende jaar vastgesteld. 

Wie komt in aanmerking voor de ISDE?

Zowel particulieren als bedrijven komen voor deze subsidie in aanmerking. U dient eigenaar te zijn van de installatie.

Voorwaarden
Particulieren

 • Aanvragen worden behandeld door RVO.nl, op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt: 1 subsidieaanvraag per apparaat. Voor meerdere apparaten dient u dus meerdere subsidieaanvragen in te dienen.
 • U heeft een geldig Burgerservicenummer (BSN).
 • Het apparaat is na 1 januari 2016 nieuw aangeschaft en u heeft een aankoopbewijs.
 • Binnen 6 maanden na de installatie van het apparaat dient u de subsidieaanvraag in.
 • U koopt het apparaat voordat u de subsidieaanvraag doet. Op het moment van subsidieaanvraag is het apparaat betaald, geïnstalleerd en in gebruik genomen. U kunt dus geen voorschot krijgen.
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de subsidiebeslissing verwijderen.
 • De subsidiebeslissing volgt binnen 8 weken na aanvraag. Betaling volgt maximaal 1 week na de subsidiebeslissing.


Bedrijven

 • Aanvragen worden behandeld door RVO.nl, op volgorde van binnenkomst.
 • U heeft een geldig KvK nummer.
 • U kunt subsidie aanvragen voor apparaten die voldoen aan de (technische) eisen van RVO.
 • U dient de subsidieaanvraag eerst online in bij RVO.
 • U gaat pas verplichtingen aan (een koopovereenkomst aangaan) na goedkeuring van RVO.
 • Daarna mag u het apparaat aanschaffen en installeren.
 • Na de installatie en betaling vraagt u vaststelling aan van de subsidie.
 • U kunt ook een voorschot aanvragen. Hiertoe dient u aan te tonen dat de apparaten zijn aangeschaft en geïnstalleerd. Nadat u de apparaten heeft betaald, dient u alsnog de vaststelling van de subsidie aan te vragen.
 • RVO betaalt de subsidie of het restant daarvan aan u uit.

Voor welke producten geldt de ISDE subsidie?

De subsidie geldt  voor o.a. warmtepompen en zonneboilers. Voorgenomen investeringen kunt u vooraf goed toetsen op de voorwaarden uit de regeling. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het type warmtepomp en de capaciteit. Uiteraard staan de warmtepompen van STIEBEL ELTRON ook op de ISDE-subsidie lijst. Bekijk het overzicht van de STIEBEL ELTRON warmtepompen en zonneboilers die in aanmerking komen voor de subsidie, met bijbehorend meldingsnummer en subsidiebedrag. 

In 2017 is de ISDE aangepast ten opzichte van 2016. Voor warmtepompen en zonneboilers heeft dat de volgende consequenties:

Warmtepompen:

De categorieën hybride warmtepomp en warmtepomp boiler vervallen. Apparaten uit deze twee categorieën komen nog wel in aanmerking voor subsidie en worden op basis van hun bron lucht, water en grond ingedeeld. De grenzen van het vermogen voor de lucht-water warmtepomp zijn gewijzigd, evenals bijbehorende subsidiebedragen voor lucht-water warmtepompen met een vermogen kleiner dan 3,5 kW:
- tot 3,5 kW: € 1.000
- van 3,5 kW tot en met 10 kW: € 2.000
- van meer dan 10 kW: € 2.000, vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 10 kW. 

Zonneboilers:
De subsidie per kWh voor zowel de kleine als de grote systemen wordt verhoogd:
- De subsidie wordt € 0,75 (was € 0,50) per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 vierkante meter.
- Bij een apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter bedraagt de subsidie € 0,30 was (€ 0,25) per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage.

Hoe vraagt u de ISDE subsidie aan?

Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u uw ISDE subsidie aanvragen.

Stappenplan

Wij hebben hiertoe een stappenplan ontwikkeld. Klik hier voor een beschrijving van de stappen u moet volgen bij uw ISDE subsidieaanvraag.

Direct ISDE subsidieaanvraag indienen

Wilt u direct een ISDE subsidieaanvraag indienen? Zorg dat u uw DigiD inloggegevens en het aankoopbewijs van uw apparaat bij de hand heeft.
Bezoek de site van RVO.