Warmwaterbereiding – met comfort energie besparen

Warm water is vandaag de dag vanzelfsprekend. Maatwerk oplossingen van STIEBEL ELTRON bieden goed comfort, buitengewone kwaliteit en efficiënte apparaten. Als we rekening houden met de energiekosten en de milieubalans, geven we steeds meer de voorkeur aan een elektrische warmwaterbereiding met korte leidingen.

Decentrale warmwaterbereiding

Oplossingen voor efficiënte warmwaterbereiding kan men verdelen in centrale en decentrale concepten. Centrale warmwaterbereiding verliest maar al te vaak aan efficiëntie door lange aanvoerleidingen. Dit nadeel is systeemgerelateerd. Maar ook op het gebied van CO2-emissie loont een vergelijking. De decentrale warmwaterbereiding presteert ook hier veel beter dan algemeen wordt aangenomen.

De daadwerkelijke energieefficiëntie toont zich vaak pas aan het eind van het jaar. Want veel kostenfactoren, zoals van de warmwater-circulatiepomp bij het centrale apparaat, verschijnen dan in de eindafrekening. Deze worden zelden als warmwaterkosten aangeduid. Als men ook rekening houdt met de verdekte kostenverhogers, dan komt de elektrische warmwaterbereiding afgezet tegen centrale warmwaterbereidingsapparatuur met olie of gas vaak beter uit de bus. De decentrale elektrische warmwaterbereiding biedt nog meer voordelen, want deze is nagenoeg onderhoudsvrij en maakt een eenvoudige en verbruiksgebaseerde afrekening mogelijk.

Na goedkeuring door de Europese Unie (EU) moeten sinds september 2015 alle producenten van warmwaterbereiders en boilers de nieuwe ecodesignrichtlijnen evenals het nieuwe energielabel uitgevoerd hebben. De wettelijke regeling voor energiegerelateerde producten (Energy related Products) – in het kort ErP genoemd – beoordeelt verschillende apparaten en deelt deze in verschillende efficiëntieklassen in. Naast de efficiëntieklassen zullen ook de individuele tapprofielen overwogen worden. Wat iedereen al kent van koelkasten, televisies en wasmachines, wordt dan ook voor warmwaterapparaten gebruikt. Doorstromers, kleine boilers, wandboilers, warmtepompboilers, zonneboilers en indirect gestookte boilers worden zo voorzien van een Europees eenheids-energielabel. Daarbij hoort milieurelevante verbruikersinformatie zoals energieverbruik per jaar, maar ook geluidswaarden en of een apparaat geschikt is voor daltarief.

Bovenaan het ErP-label staan de fabrikant (I) en modelaanduiding (II) van het product. De beoordeling van warmwatertoestellen gebeurt door een indeling in zeven efficiëntieklassen. Hier geldt A als beste energieefficiëntieklasse. STIEBEL ELTRON-producten vallen vrijwel allemaal in de beste groep. Zo kregen bijvoorbeeld de doorstromers en kleine warmwaterboilers de toekomstige hoogst mogelijke beoordeling – namelijk de efficiëntieklasse A.

Specifieke informatie voor doorstromers en boilers

Specifieke informatie voor conventionele warmwaterbereiders
Geluidsvermogensniveau L WA, inwendig, in decibel (dB), afgerond op de dichtsbijzijnde hele waarde.
Het jaarlijkse stroomverbruik in kilowattuur (kWh) met betrekking tot de eindenergie en/of het jaarlijkse energieverbruik in Gigajoule (GJ) met betrekking tot de energetische waarde.
   
Functiebeschrijving: de functie van de warmwaterboiler wordt door het pictogram van de fabrikant nader toegelicht.