Handendrogers

 • Droge handen in minder dan 15 seconden

  De nieuwste ontwikkeling in High-Speed-handendrogers: handendroger Ultronic.

  Alle 3 producten tonen

  Warme lucht-handendrogers reduceren ziekteverwekkers

  In opdracht van de Duitse werkgroep van warme lucht-handendroger-fabrikanten (ZVEI) onderzochten het gerenommeerde instituut Fresenius en het ipi-Instituut voor Productonderzoek de altijd weer actuele vraag:

  Worden door warme lucht-handendrogers de ziektekiemen in de uitgeblazen lucht vermeerderd of verminderd?

  Het resultaat: de totale aantallen bacteriën in de uitgeblazen lucht zijn ca. 90% lager dan in de aanzuiglucht. Met andere woorden, de warme lucht-handendroger reduceert lucht-bacteriën! De reden: warme lucht-handendrogers halen de lucht om te drogen uit de omgeving. Is de omgevingslucht vervuild met ziektekiemen, dan kunnen deze de gereinigde handen bereiken. De lucht in de handendroger wordt echter zo sterk verwarmd, dat daardoor bestaande ziektekiemen kunnen worden gedood. 

  Ter beantwoording van de vraag heeft het ipi-Instituut de daarvoor benodigde meettoestellen in samenwerking met Instituut Fresenius ontwikkeld en gebouwd. Verschillende metingen werden uitgevoerd. In elke meting lagen de aantallen ziektekiemen in de uitgeblazen lucht onder die van de aanzuiglucht. Een statistische analyse op het 95%-niveau toonde aan, dat de verschillen significant zijn, dat wil zeggen dat de warme lucht-handendroger het aantal bacteriën in de lucht vermindert. Ook een aanvullende reeks metingen verduidelijkte, dat er in het luchtkanaal geen groei van bacteriën plaatsvindt. Er worden ook geen ziektekiemen gevormd in de handendroger.

  Voordelen van warme lucht-handendrogers in een overzicht

  • Het verhaal van de "bacteriënbroedplaats" is volgens de huidige studie eindelijk achterhaald gebleken. Het tegendeel is het geval: warme lucht-handendrogers verminderen het aantal bactieriën in de lucht!
  • Met betrekking tot hygiëne en ecologie zijn warme lucht-handendrogers, dispensers met recyclingpapier en handdoekdispensers gelijkwaardig – zoals het Duitse federale milieu agentschap (UBA) en het federale gezondheids agentschap (BGA) hebben opgemerkt.
  • Met betrekking tot de efficiëntie zijn elektrische warmeluchtdrogers na een onderzoek van het ipi-Instituut uit het jaar 2000 de Nr. 1.
  • Vanuit het perspectief van de installateur zijn warme lucht-handendrogers dus het beste systeem: ze zijn energie- en milieubewust en bieden een hedendaagse probleemoplossing.