Energielabel-configurator

De verordening van de Europese Unie (EU) voor efficiëntie-labels van ruimteverwarmingstoestellen is vanaf 26 september 2015 verplicht. Alle betrokken apparaten en complete systemen met meerdere componenten moeten uiterlijk vanaf dan goed zichtbaar met een energielabel gemarkeerd zijn.

Vanaf de dag dat ErP in het leven is geroepen, zijn industrie en specialisten bovendien verplicht, om in brochures, advertenties en aanbiedingen de betreffende efficiëntieklasse te noemen. Terwijl ieder apparaat al door de fabrikant is gemarkeerd met het juiste label, moet de handelaar voor de klant een algemeen label maken voor het individuele toestel. Het resultaat van de classificatie van de efficiëntie van het systeem vloeit voort uit het in aanmerking nemen van de gebruikte componenten.

Met de Energielabel-configurator kan men eenvoudig de betreffende STIEBEL ELTRON componenten uitkiezen en dan wordt het betreffende systeemlabel automatisch gegenereerd. Dat is ook voor de raadpleging erg geschikt, want zo kan aan de klanten binnen enkele seconden getoond worden, welke gevolgen een verandering in componenten in een totaalsysteem voor "zijn" efficiëntielabel heeft.
 

Naar de Energielabel-configurator