Verhuurders en corporaties: verduurzamen met een warmtepomp

Vraagstukken rond verduurzamingstrajecten houden ons dagelijks bezig bij STIEBEL ELTRON. Verhuurders en corporaties staan voor een verplichte verduurzamingsslag. Het gemiddelde energielabel van de woningvoorraad moet omhoog. Een enorme uitdaging, als we kijken naar de doelstellingen. En het is méér dan een cv-ketel vervangen door een warmtepomp.

Trias Energetica
Volgens de Trias Energetica begin je met het beperken van de warmtevraag. Dat betekent: de schil aanpakken. Vervolgens is het uitgangspunt om de benodigde energie zo duurzaam mogelijk op te wekken. Bijvoorbeeld door middel van pv-panelen en warmtepomptechnologieën. tot slot: wat er dan nog aan fossiele brandstoffen nodig is, moet zo schoon mogelijk zijn. 

Heeft verduurzamen altijd zin?
Soms is het mission impossible. Bij oude, slecht geïsoleerde en geventileerde woningen brengt het ontzettende hoge kosten met zich mee. En wat is de impact op de bewoners. Kan de renovatie in bewoonde staat gedaan worden, of moeten bewoners hun huis uit?  

Over deze aspecten kunnen wij als warmtepompfabrikant niets zeggen. Maar wel over de apparatuur die nodig is en waar deze aan moet voldoen. Past het in een woning? Hoe kun je gefaseerd verduurzamen om de impact laag en de bewonerstevredenheid hoog te houden? Voor verhuurders en corporaties is de belangrijkste vraag natuurlijk: wat is het effect op het energielabel?

Energiebepaling
Een warmtepomp van STIEBEL ELTRON levert een enorme bijdrage in de verlaging van het primair fossiel energieverbruik van een woning. Dat heeft een positief effect op het energielabel en impact op de financieringsmogelijkheden. In Nederland leggen we vanaf 1 januari 2021 de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) vast aan de hand van drie eisen, die geënt zijn op de Trias Energetica. De NTA8800 is bepalend voor het toetsen of een gebouw aan de BENG-eisen voldoet. 

Maar wat betekent dat nu eigenlijk, zo’n warmtepomp?
Isoleren (gevel, beglazing, dak, vloer) is de eerste stap. Kijk ook naar afgiftesysteem: de radiatoren en/of vloerverwarming. Daarna bereken je opnieuw het warmteverlies. Op basis daarvan kies je het juiste type warmtepomp. Het gaat niet alleen over het vermogen, maar ook over buitentemperaturen. STIEBEL ELTRON-warmtepompen kunnen bij extreem lage buitentemperaturen nog steeds hoge afgiftetemperaturen realiseren. Maar hoe lager de afgiftetemperaturen, hoe gunstiger het rendement.

Ruimte en geluid
Ruimtebeslag van installaties in een woning en geluid zijn altijd een item: een installatie is altijd te groot, maakt te veel herrie en staat op de verkeerde plaats. Bij renovatie speelt dit nog meer. Je moet kijken naar de mogelijkheden van het gebouw. In bestaande woningen kan een 100%-binnenopstelling een slimme oplossing zijn. Omdat in de warmtepompen van STIEBEL ELTRON vaak al de warmtepompregeling, afsluiters en een expansievat zijn geïntegreerd, besparen ze ruimte. En wat dat geluid en geluidseisen betreft: ook in situaties met extreem dichte bebouwing kan probleemloos een lucht-waterwarmtepomp van STIEBEL ELTRON worden toegepast.  

Wat wij tot nu toe hebben geleerd van verduurzamingsprojecten? Als fabrikant denken we heel erg in producten. In de praktijk gaat het echter om inpasbaarheid, maar ook toepasbaarheid. En dan blijkt dat STIEBEL ELTRON modellen heeft voor elke situatie en altijd tot een passende oplossing komt.

Meer lezen over warmtepompen en geluid?   

Download ons whitepaper ‘STIEBEL ELTRON: Geluidsarm ontwerpen’