Serviceopdracht

Heeft u behoefte aan service? Geef uw serviceaanvraag aan ons door via onderstaande knop.
Er opent een nieuwe site waar u uw serviceaanvraag kunt indienen.

Vermeld het bestelnummer, het bijbehorende viercijferige fabricagenummer en het seriennummer.

Serviceaanvraag indienen

Typeplaatje en bestelnummer

Het typeplaatje vindt u afhankelijk van het apparaat op de bodem of aan de zijkant onderaan. Bij sommige apparaten is het typeplaatje achter een klepje onder het bedieningspaneel aangebracht.

Het bestelnummer staat op het typeplaatje in de eerste regel.