Ventilatie-installaties

 • LWZ 8 CS PREMIUM

  Het veelzijdige talent voor de nieuwbouw. Compact all-in-one toestel met de functies WTW ventilatie, verwarming, warmwaterproductie en koeling.

  Moderne ventilatie - meer dan luchtverversing

  Moderne ventilatiesystemen zorgen voor een gecontroleerde luchtverversing zonder energieverspilling. Bepaalde STIEBEL ELTRON all-in-one ventilatietoestellen zorgen ook voor verwarming en warm water.

  Waarom is ventilatie zo belangrijk?

  Moderne woningen zijn zo goed geïsoleerd dat er nauwelijks nog energie verloren gaat door openingen. De huidige lage energiewoningen hebben een dichte bouwschil, om warmteverlies te voorkomen. Hierdoor vindt er geen natuurlijke luchtverversing plaats, zodat een gecontroleerde ventilatie van de woonruimten onontbeerlijk is.

  Ook in oudere woningen is ventilatie soms noodzakelijk. In woningen die na-geïsoleerd zijn, komt vaak niet meer voldoende buitenlucht binnen via bijvoorbeeld voegen en spleten. Een goede thermische isolatie houdt met andere woorden verse lucht tegen. Gecontroleerde ventilatiesystemen bieden dan uitkomst.

  Omdat woningen steeds luchtdichter worden, moet er gezorgd worden voor een constante luchtverversing, om bijvoorbeeld schimmelvorming en gebouwschade tegen te gaan. Alleen door het raam open te zetten is voldoende ventilatie moeilijk haalbaar. Voor een hygiënische en energiebesparende minimale luchtverversing zouden de ramen vier tot zes keer per dag gedurende ca. 5 minuten volledig opengezet moeten worden, met de verwarming uitgeschakeld. Een nagenoeg onmogelijke opgave.

  Voordelen gecontroleerde ventilatie

  • Verbeterde luchtkwaliteit in de ruimte
  • Minder schadelijke emissies
  • Beter leefcomfort
  • Voorkoming van vochtschade
  • Reducering van het energieverbruik

  De verschillende ventilatiesystemen

  Decentrale ventilatie: gericht en energiebesparend luchten

  Voor decentrale ventilatie zijn er systemen met en zonder warmteterugwinning. Bij een decentrale ventilatie met warmteterugwinning wordt in elke ruimte die luchttoevoer of -afvoer nodig heeft, een apparaat in de buitenmuur geïnstalleerd. Daarvoor bieden wij systemen die zijn uitgerust met twee ventilatoren en waarbij de warmteterugwinning verloopt via bijvoorbeeld een kruistegenstroomwarmtewisselaar. Bij het kiezen van decentrale ventilatie moet u letten op de geluidsemissie en de reinigings- en onderhoudsvriendelijkheid. Individueel regelbare ventilatoren bieden de mogelijkheid het luchtdebiet aan te passen aan de behoefte.

  Een decentrale ventilatie is de beste keuze in geval van een renovatie of bij plaatselijke vochtproblemen. De systemen zijn doorgaans eenvoudig te installeren. Individuele ventilatietoestellen zorgen onafhankelijk van elkaar voor luchtafvoer in ruimten met een kritieke vochtigheidsgraad, zoals badkamers en keukens. Met een tweede toestel erbij zorgt u voor een goede doorluchting van de hele woonruimte. Sensoren sturen het ventilatiesysteem aan afhankelijk van het vochtgehalte van de binnenlucht.

  Centrale ventilatie: ventilatiesysteem C of ventilatiesysteem D

  Bij de centrale ventilatiesystemen maakt men een onderscheid tussen toestellen met luchtafvoer (ventilatiesysteem C) en toestellen met luchttoevoer en –afvoer (ventilatiesysteem D).

  Het eenvoudigste systeem voor centrale ventilatie is een ventilatiesysteem C. Via een kanalennet wordt gebruikte lucht afgezogen uit luchtafvoerruimten als de keuken, de badkamer en het toilet. Tegelijkertijd zorgt de onderdruk ervoor dat via inlaatopeningen verse lucht aangezogen wordt in de luchttoevoerruimten (woon-, kinder- en slaapkamers). Het ventilatordebiet bepaalt hoeveel lucht er afgezogen wordt uit de luchtafvoerruimten. Via een eenvoudige trappenschakelaar kunnen de bewoners het luchtdebiet aan hun behoefte aanpassen. Met behulp van een kleine warmtepomp kan de afvoerlucht gebruikt worden voor de warmwaterproductie en eventueel de verwarming. Het gebruik van afvoerlucht met relatief hoge temperaturen als warmtebron leidt tot een zeer hoge efficiëntie. 

  Anders dan bij een toestel met luchtafvoer wordt bij een ventilatiesysteem D, met luchttoevoer én –afvoer, de buitenlucht centraal aangezogen en via een kanalennet verdeeld over de luchttoevoerruimten. Ook bij dit systeem gebeurt de ventilatie met warmterecuperatie. De warmteterugwinning vindt plaats in een kruistegenstroomwarmtewisselaar, die tot ca. 90% van de warmte uit de afgevoerde lucht overdraagt aan de toevoerlucht. Om verontreiniging van het ventilatietoestel en de ventilatiekanalen te voorkomen en om mensen met een allergie te beschermen tegen stof en pollen, wordt de buitenlucht gefilterd. Daarvoor staan verschillende filterkwaliteiten ter beschikking. Een ventilatiesysteem D, dus centrale ventilatie met luchttoevoer en –afvoer, zorgt voor een zeer hoog wooncomfort. 

  De ventilatiekanalen kunnen gelegd worden in de muur, het plafond, het verlaagd plafond, de vloer of onder de dekvloer of ook vrij. Deze oplossing wordt daarom vooral toegepast bij nieuwbouw of grondige renovaties. Het grote voordeel van een centraal ventilatiesysteem is een gelijkmatige verspreiding van de verse lucht over het hele woonoppervlakte. De uit de afvoerlucht gewonnen energie kan gebruikt worden voor het verwarmen van de aanvoerlucht.

  Vind uw centraal ventilatiesysteem