Gedragscode

De gedragscode van de STIEBEL ELTRON Groep

In het belang van de duurzame ontwikkeling van ons bedrijf biedt de gedragscode van de STIEBEL ELTRON Groep een uniforme leidraad voor het hele bedrijf, die de medewerkers ondersteunt bij het kiezen van ethische handelingen in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden.

De basis voor deze gedragslijnen is het bredere kader van de toepasselijke wetgeving en de verwachtingen die wij van ons gedrag hebben. De naleving van de gedragscode wordt strikt gecontroleerd binnen de onderneming en waar mogelijk uitgebreid tot onze leveranciers, die wij verzoeken soortgelijke verbintenissen aan te gaan.