Energy Campus

Als ondernemings-DNA zich verbindt met architectuur. De nieuwe Energy Campus van STIEBEL ELTRON in Holzminden (Duitsland).

Het DNA van een bedrijf bestaat voornamelijk uit haar kerncompetenties. Met de Energy Campus hebben we deze competenties uitstekend in praktijk gebracht. In het Plus-Energie-gebouw komt onze kennis als marktleider in technologie tot uiting: duurzame product- en systeemoplossingen worden op intelligente wijze ingezet. We delen onze know-how door een voortdurende overdracht van technische kennis aan onze partners en bezoekers. Daarmee vullen we onze merkbelofte "Vol energie" in – en creëren we beleving rondom het merk STIEBEL ELTRON.

"De architectuur van de toekomst zal duurzaamheid en energie-efficiëntie met elkaar verbinden. Deze zal, waar mogelijk, voldoen aan de Energie-Plus-standaard. De Energy Campus is een pionier voor deze nieuwe manier van bouwen."
Prof. Manfred Hegger, onder leiding van HHS Planer + Architekten AG

De Energy Campus als interface met de toekomst

STIEBEL ELTRON presenteert met de Energy Campus op de hoofdlocatie in Holzminden een voorbeeldproject voor duurzaam en energiezuinig bouwen.

Het scholings- en communicatiecentrum verenigt architectonische en communicatieve kwaliteit – en produceert als Energie-Plus-gebouw meer energie dan voor eigen gebruik nodig is.

Waarom is de Energy Campus gebouwd?

Electriciteit is volgens STIEBEL ELTRON de energiebron van de toekomst. Met de Energy Campus geeft het bedrijf bewust een signaal af. Hiermee wordt echt een statement gemaakt. De toekomst van de energievoorziening op basis van stroom is vandaag de dag al mogelijk. Trouw aan het uitgangspunt „We hebben de energie om dingen te veranderen“ wordt hier duurzame en toekomstbestendige techniek getoond, die intelligent ingezet is.

Wat kunnen bezoekers en partners in het gebouw verwachten?

De Energy Campus is om te beginnen een ruimte voor ontmoeting en communicatie. Dit is duidelijk te zien door de grote glazen panelen in de gevel. Hier vinden een open uitwisseling van kennis en voortdurende overdracht van know-how plaats: kennisoverdracht in optima forma.

Het volledig functioneel geïmplementeerde Home Comfort brengt STIEBEL ELTRON voor partners uit verkoop, ontwikkeling en architectuur direct in de praktijk. In de scholingsruimten kunnen bijvoorbeeld de prestaties van de apparaten bij extreme buitentemperaturen gesimuleerd en met elkaar vergeleken worden.

Aan welke bouweisen voldoet het nieuwe gebouw?

Als eerste gebouw in zijn soort ontving de Energy Campus het DGNB Platin certificaat. Een award waar STIEBEL ELTRON bijzonder trots op is.

Welke ondernemingsdoelen verbindt u aan de Energy Campus?

De Energy Campus maakt STIEBEL ELTRON beleefbaar: de producten, de mensen en de bedrijfscultuur. Daarnaast vormt de Energy Campus ook een sterke verbinding met de fabriek.

Neem een virtueel kijkje

Scholingen op de Energy Campus: technologie live beleven.

Het hart van de Energy Campus klopt in de techniekcentrale. Hier komen alle 'draden' van het intelligente netwerk samen.

Centraal onderdeel van de warmte- en koudevoorziening van de Energy Campus is de STIEBEL ELTRON warmtepomp technologie. Als natuurlijke energiebron dient het grondwater, waarvoor een waterbassin voor het gebouw symbolisch ingezet wordt. Dit holistische concept wordt aangevuld door een geoptimaliseerd gebouw-omhulsel evenals de geïntegreerde gevel- en dak solarpanelen met een capaciteit van circa 120 kWp. De voor scholingsdoeleinden gegenereerde warmte of koude zal zoveel mogelijk ingezet worden – een echt laboratorium voor de energietransitie.

In de scholingsruimten wordt het tegenovergestelde van theorie getoond. In vier verschillende werelden betrekken we de deelnemers op actieve wijze.

"Op de Energy Campus delen we onze know-how met onze partners: kennis inzake technologie, waarmee de toekomst nu al om te zetten is."
Frank Röder, afdelingshoofd Planning en Scholingsmateriaal STIEBEL ELTRON

Themawereld "Warmtepompsystemen"

 • Welke warmtebronnen zijn de juiste? Hoe werkt dezelfde warmtepomp in combinatie met vloerverwarming of radiatorverwarming? Producttests in directe vergelijking geven antwoord op die vragen, met bijvoorbeeld de simulatie van buitentemperaturen van -15°C tot +25°C
 • Bepaling van de hoeveelheid gemengd water en de maximaal haalbare drinkwatertemperatuur in de boiler

Themawereld "Warm water"

 • Presentatie van warmwaterapparatuur van STIEBEL ELTRON op totaal nieuwe wijze, bijvoorbeeld in een directe functie- en comfortvergelijking van drie verschillende typen en doorstromers
 • Apparaten in „stresssituaties“ en verandering van koudwatertemperatuur, druk, systeemtemperatuur en stroomvoorziening
 • De nieuwste features van apparaten om te testen, zoals WLAN-verbinding, Bluetooth-connectiviteit en interactieve storing-opsporing

Themawereld "Ventilatiesystemen"

 • Centraal, decentraal, met of zonder warmteterugwinning? Verschillende ventilatiesystemen vergeleken
 • De mogelijkheid om samen met onze trainers criteria te veranderen, bijvoorbeeld aanvoertemperatuur, buitentemperatuur of verwarmingsdebiet
 • Op basis hiervan evalueren van de prestatiecoëfficiënt, verwarmingscapaciteit en stroomverbruik

Themawereld "Montagecentrum"

 • Kennis van het apparaat, installatie en storingsoplossing in detail: snellere en meer efficiente uitwisseling van warmwatertoestellen, storingsoplossing en aanpassingen
 • Warmtepomp proefopstelling voor simulatie, inbedrijfstelling en probleemoplossingen
 • Klantspecifieke wensen zetten wij hier om in concrete situaties  

Het gebruiksconcept van de Energy Campus is ook flexibel inzetbaar.

Voor evenementen zijn er vier trainingsruimten beschikbaar, voorzien van de modernste trainingsapparatuur, evenals drie vergaderruimten.

Bij grote evenementen met maximaal 300 gasten, bevelen we de ruim opgezette lobby aan.  

Begane grond

 • Mogelijkheid voor grote evenementen tot maximaal 300 gasten en de modernste audiovisuele apparatuur
 • 4 trainingsruimten voorzien van de modernste trainingsapparatuur, flexibel te combineren voor maximaal 100 deelnemers
 • Terrasuitgang naar de Energietuin
 • Restaurant en Lounge

Bovenste verdieping

 • 4 Trainingsruimten met de Themawerelden Warm water, Ventilatiesystemen, Warmtepompsystemen en Montagecentrum
 • Loggia met 4 geïnstalleerde warmtepompen in de Themawereld Warmtepompsystemen
 • 3 vergaderruimtes voor in totaal 32 deelnemers
 • Ruime lounge