Naleving bij STIEBEL ELTRON

Naleving en integriteit gaan hand in hand

Onze stelregel is: nultolerantie tegenover corruptie, concurrentievervalsing en andere schendingen van de toepasselijke wetgeving - en als ze zich toch voordoen, een consequente reactie. Compliance betekent bij STIEBEL ELTRON echter veel meer dan het naleven van wetten en interne voorschriften die gebaseerd zijn op onze gedragscode. Compliance vormt de basis van al onze beslissingen en activiteiten, en is de sleutel tot integer zakendoen. Ons uitgangspunt is: alleen schone zaken zijn STIEBEL ELTRON zaken. Dit geldt wereldwijd en op alle organisatorische niveaus.

Klokkenluiderssysteem

Echte informatie helpt ons om schendingen van de regels in een vroeg stadium tegen te gaan en de schade voor ons bedrijf, onze werknemers en onze zakenpartners te beperken. Gebruik ons klokkenluidersysteem om schendingen te melden - anoniem als je dat liever doet.

Incident melden
Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn hier te lezen.

Algemene voorwaarden