Privacyverklaring

STIEBEL ELTRON Nederland B.V. is gevestigd aan Daviottenweg 36 in ’s-Hertogenbosch, hierna Stiebel Eltron. We staan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 16064923.

Wij nemen de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens zeer serieus. Daarom verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met de inhoud van deze privacyverklaring en de AVG. Met deze privacyverklaring willen wij u laten weten welke persoonsgegevens wij over u verwerken in onze online- en mobiele aanbiedingen, voor welk doel dit gebeurt en op welke rechtsgrond deze verwerking is toegestaan. 

Hoewel Stiebel Eltron haar internetpagina’s en de daaruit voortkomende informatie zorgvuldig samenstelt, is het altijd mogelijk dat bepaalde informatie niet (meer) juist of actueel is. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat informatie regelmatig kan worden aangepast.

Inzamelen van apparaatgegevens op onze website door middel van cookies ("cookies-verklaring")

Wanneer u de website van STIEBEL ELTRON bezoekt, plaatsen we cookies voor de gegevensregistratie in uw browser om bepaalde informatie over uw actuele browsersessie te registreren. Cookies laten onze website bovendien toe om uw acties en voorkeuren (bijv. aanmeldgegevens, taal, grootte van het lettertype en andere weergavevoorkeuren) gedurende een bepaalde periode op te slaan, zodat bij het volgende bezoek of tijdens navigatie van de ene pagina naar de andere deze informatie niet altijd opnieuw hoeft te worden ingevoerd. We gebruiken cookies voor verschillende doeleinden. Daarom gelden voor het gebruik van cookies ook verschillende wettelijke basissen. Hierna beschrijven we welke cookies we voor welke doeleinden gebruiken.

Verwerking "noodzakelijk" – Goede werking van de website en bedrijfsvoering

We gebruiken "noodzakelijke cookies" om onze website te laten werken. Daarom wordt voor administratie- en identificatiedoeleinden voor u als bezoeker van onze website ook een persoonlijk identificatienummer opgeslagen. Op die manier kunnen we u altijd een goede dienstverlening aanbieden. Daartoe slaan we gegevens op zoals de producten die u in uw winkelmandje heeft geplaatst, of de door u ingestelde taalvoorkeuren. Deze cookies worden opgeslagen voor de duur van uw browsersessie. Zonder deze cookies wordt onze website niet in haar volle omvang weergegeven.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 par. 1 lid f AVG – gerechtvaardigd belang.

Noodzakelijk

webppol
ste-cg
ste-usd
ste-acd
ste-prms
ste-extprtnr
ste-redirect
ste-ecom
ste-pas
ste-bck
ppms_privacy_

 

Verwerking "statistiek" – Verbetering en prestaties van de website

We gebruiken "statistische cookies" om de prestaties van onze website continu te verbeteren. Dit omvat de gegevens die we van u voor de volgende doeleinden hebben ingezameld:

 • Webanalyse – Op basis van uw navigatiegedrag analyseren we de gegevens om de goede werking en het ontwerp van onze website te verbeteren.
 • Weergaverendement – Op basis van de manier waarop u naar onze website bent gegaan, meten we het rendement van onze advertenties door analyse van de doorklikwaarden van onze advertenties. Op die manier optimaliseren we het effect van advertenties die we op externe websites plaatsen.
 • Gegevens voor partners – We zijn verplicht om bepaalde gegevens aan onze reclamepartners of dienstverleners door te geven wanneer u via een bezoek aan hun website naar onze website bent gegaan en bij ons producten heeft gekocht. Dit moeten we doen omdat we aan deze partners/aanbieders als tegenprestatie voor hun diensten mogelijk een vergoeding moeten betalen. Daartoe geven we gegevens over uw bezoek door, inclusief de door u gekochte producten.
 • Foutbeheer – We meten fouten op onze websites om fouten of andere problemen onmiddellijk te kunnen verhelpen.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 par. 1 lid a AVG – Toestemming.

Statistiek

_pk_id
_pk_ses
stg_traffic_source_priority
stg_last_interaction
stg_returning_visitor
stg_fired__<conditionID>
stg_utm_campaign
stg_pk_campaign
stg_externalReferrer
_stg_optout

 

Verwerking "marketing" – Directe advertenties op advertentieplatformen van derden en reclame

We gebruiken "marketingcookies" van onze webpartners om ervoor te zorgen dat onze reclameboodschappen op het juiste tijdstip en op de juiste plaats aan u worden getoond. Dit zijn blijvende, maar in de tijd begrensde cookies. Deze cookies omvatten een persoonlijke identificatie waarmee het navigatiegedrag aan individuele gebruikers gelinkt kan worden. We gebruiken deze cookies ook om te voorkomen dat advertenties onbeperkt aan individuele gebruikers worden getoond en om het effect van onze reclamecampagnes te meten. De door deze cookies opgeslagen identificaties worden door onze partners ter beschikking gesteld. In onze systemen kunnen we dezelfde identificaties niet gebruiken. Bovendien gebruiken we deze cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor uw locatie, bijv. om u te laten weten waar in uw buurt het product verkrijgbaar is (bijv. vakhandel) dat u momenteel bekijkt.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 par. 1 lid a AVG – Toestemming.

 

Categorieën van persoonsgegevens:

 • Apparaatgegevens
 • Locatiegegevens
 • Gedrag- en profielgegevens: deze gegevens worden ingezameld door uw surfgedrag te observeren.
 • Voorkeuren (voor zover bij STIEBEL ELTRON bekend)

Bewaringstermijn

De voor het inzamelen van uw apparaatgegevens en de gegevens over uw surfgedrag gebruikte cookies worden voor de duur van uw sessie in uw browser opgeslagen of tot u de cookie-instellingen in uw browser wist, maar nooit langer dan 180 dagen.

Categorieën van ontvangers

 • Verantwoordelijke STIEBEL ELTRON-groep
 • Dochtermaatschappijen en geassocieerde ondernemingen van STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
 • Support-aanbieders voor websitebeheer
 • Bedrijfsconsulenten
 • Aanbieders van diensten voor gegevensanalyse
 • Reclamepartners
 • Social media-platformen

 

Piwik PRO

Wij gebruiken Piwik PRO Analytics Suite als analytics-software voor onze website/app en als tool voor toestemmingsmanagement. Wij verzamelen gegevens over bezoekers aan onze website op basis van cookies. Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen: IP-adres, besturingssysteem, browser-ID, browse-activiteit en andere gegevens van een bezoeker. Zie de reikwijdte van de door Piwik PRO verzamelde gegevens.

Wij berekenen meetgegevens zoals bounce rate, paginabezoeken, sessies en dergelijke om te begrijpen hoe onze website/app wordt gebruikt. Wij kunnen ook bezoekersprofielen maken op basis van browsegeschiedenis om gedrag van bezoekers te analyseren, gepersonaliseerde content weer te geven en onlinecampagnes te voeren.

Wij hosten onze oplossing op Microsoft Azure in Duitsland en de gegevens worden 25 maanden bewaard.

Het doel van de gegevensverwerking: analyse en conversietracking op basis van toestemming. Grondslag: Art. 6 (1)(a) AVG.

Piwik PRO stuurt gegevens over u niet door naar andere subverwerkers of derden en gebruikt ze niet voor eigen doeleinden. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Piwik PRO.

Cookie-instellingen

Verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van de STIEBEL ELTRON online-shop

Wij gebruiken uw persoonsgegevens bij bestellingen alleen binnen ons bedrijf en de gelieerde ondernemingen.  Tevens bij ondernemingen die instaan voor de afhandeling en betaling van bestellingen.

Voor de afhandeling van bestellingen werken wij samen met verschillende ondernemingen die bevoegd zijn voor de logistiek. We zorgen ervoor dat ook onze partners de voorschriften inzake gegevensbescherming naleven. Zo geven wij uw contactgegevens (naam en adres) door aan de transportonderneming die u de bestelde producten levert. De rechtsgrondslag daarvoor is conform AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens is vereist voor de naleving van de met u gesloten overeenkomst.

De gegevens worden bij ons opgeslagen, zolang dit contractueel is vereist. Bovendien slaan we deze gegevens alleen op om onze contractuele verplichtingen na te komen en op basis van handels- en fiscaalrechtelijke bewaringstermijnen gedurende de wettelijk voorgeschreven periode. Deze bewaringstermijn bedraagt in principe 10 jaar tot aan het einde van het respectieve kalenderjaar.

Bovendien wordt informatie in logbestanden opgeslagen om de goede werking van de website te verzekeren. Daarnaast zijn de gegevens bestemd om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informaticasystemen te waarborgen. De gegevens worden in dit verband niet voor marketingdoeleinden gebruikt. Wanneer de gegevens worden opgeslagen in logbestanden, worden deze automatisch na 7 dagen gewist. In dit verband geldt ons rechtmatige belang in de gegevensverwerking overeenkomstig AVG.

Wanneer u ons actief gegevens doorstuurt, bijvoorbeeld door u bij onze onlineshop te registreren of een bestelling te plaatsen, verwerken wij de door u doorgestuurde gegevens.

Bij de registratie in onze onlineshop of bij gebruik van de onlineshop winnen wij over u de volgende gegevens in en verwerken deze:

 • Bedrijfsnaam
 • Aanhef
 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Wachtwoord
 • E-mailadres
 • Bestelgeschiedenis
 • Individuele offertes

Bij een bestelling verwerken we ook de volgende gegevens:

 • Bestelde artikelen
 • Eventueel afwijkend afleveradres
 • Facturatie- en betalingsgegevens

Wij verwerken de hierboven vermelde gegevens om uw registratie in stand te houden en om uw bestellingen af te handelen. De rechtsgrondslag is conform AVG.

We slaan de voor de afhandeling van de overeenkomst verzamelde gegevens op tot het verstrijken van de wettelijke of eventueel contractuele waarborgings- en garantierechten. Daarna slaan we de volgens het handels- en fiscaal recht vereiste gegevens gedurende de wettelijk voorgeschreven termijnen alleen op met het oog op een controle door de fiscus.

Uw betalingsgegevens worden aan de respectieve betalingsdienstverlener doorgegeven om de betaling af te handelen.

Bij betaling via PayPal wordt u via een link doorgestuurd naar de internetpagina van PayPal. Tijdens het betalingsproces worden uw naam, uw adres, uw e-mailadres, eventueel telefoonnummer en rekening- of creditcardgegevens verwerkt. Houd in dit verband rekening met de algemene voorwaarden, gebruiksvoorwaarden en aanwijzingen inzake gegevensbescherming van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg op de internetpagina.

Bij betaling met "Sofort" wordt u via een link doorgestuurd naar de internetpagina van EVO Payments International GmbH, Elsa-Brändström-Straße 10-12, in 50668 Keulen. Tijdens het betalingsproces worden uw naam, uw adres, uw e-mailadres, eventueel telefoonnummer en rekening- of creditcardgegevens verwerkt. Houd daarbij rekening met de algemene voorwaarden en aanwijzingen inzake gegevensbescherming van EVO Payments.

Het leveringsadres geven we door aan de door ons gemachtigde verzendingspartner. Om toe te laten dat de verzendingspartner contact met u kan opnemen om de leveringstermijn af te stemmen of in geval van leveringsproblemen, geven wij uw e-mailadres en eventueel telefoonnummer door aan de verzendingspartner. Deze gegevens worden alleen voor de respectieve doeleinden doorgegeven en worden na bezorging weer gewist. Sommige verzendingspartners bieden de mogelijkheid om zendingen te traceren. Wanneer u de levering van uw zending wilt traceren, moeten wij uw e-mailadres doorgeven aan de verzendingspartner. De rechtsgrondslag voor het doorgeven van uw persoonsgegevens is met uw toestemming, conform AVG.

In het kader van de afhandeling van de verzending geven wij op basis van de Postdienstdatenschutzverordnung (§5 PDSV) (Verordening gegevensbescherming postdiensten) uw gegevens (naam, adres, evt. e-mailadres en/of mobiel telefoonnummer voor aankondigingsopties en beschikkingswijzigingen, alsook andere zendingsspecifieke gegevens) door aan onze verzendingspartner DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG.

Voorzieningen voor particuliere gebruikers

Verzending en openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Voor het verlenen van de service voor het aanvragen van gespecialiseerd advies of het vinden van een gespecialiseerd bedrijf voor advies en/of de aankoop, het onderhoud of de reparatie van een warmtepomp of een ander product uit het STIEBEL ELTRON-assortiment, zullen wij, met uw toestemming, de persoonlijke gegevens doorgeven u bent aangesloten bij externe gespecialiseerde bedrijven, die als partners met ons bedrijf samenwerken en actief zijn in uw regio.

Dit specialistische bedrijf wordt verzocht binnen een bepaalde termijn contact met u op te nemen om het door u gevraagde specialistische advies en/of offerte te kunnen uitbrengen. Het gespecialiseerde bedrijf neemt hiervoor per e-mail en/of telefoon contact met u op.

Verdere verwerking en verwijdering van uw gegevens

Daarnaast worden uw gegevens niet doorgegeven of verkocht aan derden, dat wil zeggen personen of bedrijven die niet tot de Stiebel Eltron Groep behoren. De opgeslagen persoonlijke gegevens worden verwijderd als u uw toestemming voor opslag intrekt, als de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen of als de opslag ervan om andere juridische redenen niet is toegestaan.

Gebruik van persoonsgegevens bij gebruik van de warmtepompofferteservice

Door persoonlijke gegevens van uw kant te verstrekken, verstrekt u ons uw gegevens op vrijwillige basis. U geeft hierbij uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit.

Bij de warmtepompofferteservice worden de verzamelde gegevens uitsluitend gebruikt voor het opstellen van de offerte en het daaropvolgende contact met de aannemer of STIEBEL ELTRON.

Uw toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met een bijbehorend bericht. Na het verstrijken van de standaardtermijnen worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd.

Gebruik van persoonsgegevens bij aanmelding voor het eindklantportaal

U kunt zich bij ons in het online en mobiele aanbod als eindklant bij de klantenservice voor onderhouds- en reparatieopdrachten aanmelden. Hiervoor moet u met het invoermasker de gevraagde gegevens invoeren, bijvoorbeeld naam, adres en e-mailadres. Ook registreren wij de datum en het tijdstip van registratie en het IP-adres. Als onderdeel van het registratieproces verkrijgen wij uw toestemming voor het gebruik van de gegevens.

De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens voor registratie is artikel 6, lid 1 a) AVG, als er toestemming is gegeven. Als u zich bij ons registreert om een contract uit te voeren of te starten, is de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens ook artikel 6, lid 1 b) AVG.

Registratie is vereist om voor bepaalde diensten een contract met ons uit te voeren of te starten.

De gegevens worden bij ons bewaard zolang dit nodig is om de overeenkomst uit te voeren. Bovendien slaan wij deze gegevens op voor de nakoming van postcontractuele verplichtingen en vanwege commerciële en fiscale bewaartermijnen gedurende de door de wet voorgeschreven termijn. Deze bewaartermijn bedraagt doorgaans 10 jaar tot het einde van het betreffende kalenderjaar.

Communicatie met ons

Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt voor onze eigen reclamedoeleinden totdat u zich afmeldt. U ontvangt regelmatig per e-mail informatie over actuele onderwerpen, maar ook om speciale redenen, bijvoorbeeld speciale campagnes, per e-mail.

De e-mails worden u op gepersonaliseerde wijze toegestuurd op basis van de gegevens die wij hebben uit uw gespecialiseerde klantenregistratie (bijvoorbeeld titel, achternaam, e-mailadres) en uw gebruikersgedrag (gegevens over klikken en openen). Daarbij behouden wij ons het recht voor om individuele en anonieme profielen voor reactiegedrag aan te maken.

In het geval van het aanmaken van individuele en anonieme profielen moet ons legitieme belang bij directe verkoop in overeenstemming met artikel 21, leden 1 en 2 AVG als rechtsgrondslag worden beschouwd. U heeft te allen tijde het recht om hiertegen bezwaar te maken. Om bezwaar te maken kunt u contact opnemen met marketing@stiebel-eltron.nl.

Als u ons geen schriftelijke toestemming hebt gegeven, gebruiken wij voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief de zogenaamde double-opt-in-procedure, dat wil zeggen dat wij u alleen een nieuwsbrief per e-mail sturen als u deze vooraf uitdrukkelijk aan ons heeft bevestigd. dat wij de verzending van de nieuwsbrief moeten activeren. Wij sturen u dan een e-mail ter kennisgeving en vragen u te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen door op een link in deze e-mail te klikken.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1 a) AVG, als u zich uitdrukkelijk heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. In het kader van de wettelijke vereisten kan het ook mogelijk zijn dat u zonder uw uitdrukkelijke toestemming onze nieuwsbrief van ons ontvangt, of dat wij per e-mail contact met u opnemen omdat u goederen of diensten bij ons heeft besteld. Wij hebben uw e-mailadres ontvangen en u heeft geen bezwaar gemaakt tegen het ontvangen van informatie per e-mail. In dit geval moet ons legitieme belang bij de overdracht van directe reclame in overeenstemming met artikel 6, lid 1 f) AVG als rechtsgrondslag worden beschouwd.

Als u geen nieuwsbrieven meer van ons wilt ontvangen, kunt u uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken of bezwaar maken tegen verdere ontvangst van de nieuwsbrief, zonder dat er andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Gebruik gewoon de afmeldlink die in elke nieuwsbrief staat of stuur een bericht naar ons of onze functionaris voor gegevensbescherming.

Contact

U kunt telefonisch contact met ons opnemen via onze klantenhotline, per e-mail of per post. Als u gebruik wilt maken van een van deze contactmogelijkheden, verzamelen wij de persoonsgegevens die u ons via de geselecteerde contactmogelijkheid verstrekt. Dit kunnen naam, adres, e-mailadres, klantnummer en telefoonnummer zijn. Via de contactmogelijkheden kunt u zelf bepalen welke gegevens u ons toestuurt.

Wij verwerken deze gegevens uitsluitend met het doel uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden of verwerken.

Als u gebruik wilt maken van het contactformulier in ons online aanbod, verzamelen wij de persoonlijke gegevens die u in het contactformulier verstrekt, in het bijzonder uw naam en e-mailadres. Ook slaan wij het IP-adres en de datum en tijd van het verzoek op. Wij verwerken de via het contactformulier verzonden gegevens uitsluitend om uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden.

Wettelijke basis voor het gebruik van contactmogelijkheden, intrekking

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens bij het gebruik van de aangeboden contactmogelijkheden is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Nadat wij de zaak hebben afgehandeld, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor eventuele vragen. Verwijdering van de gegevens kan te allen tijde worden aangevraagd, anders zal de verwijdering plaatsvinden nadat de zaak volledig is afgehandeld. Wij zullen de gegevens dan onmiddellijk verwijderen, tenzij wij op grond van commerciële of fiscale regelgeving verplicht zijn deze te bewaren.

Sociale media

In ons online aanbod vindt u links naar de sociale netwerken Facebook, Instagram, Twitter en naar ons YouTube-kanaal. U kunt de links herkennen aan het betreffende logo van de aanbieder. Wij verwerken geen gegevens.

Als u op de links klikt, worden de relevante sociale mediapagina’s geopend waarop dit privacybeleid niet van toepassing is. Voor details over de daar geldende bepalingen verwijzen wij u naar de relevante privacyverklaringen van de individuele aanbieders; Je kunt deze vinden op:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Twitter: https://twitter.com/nl/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Registratie

Registratieproces en verwerking van de gegevens

U kunt zich bij ons als gebruiker in het online aanbod registreren. Hiervoor moet u met het invoermasker de gevraagde gegevens invoeren, bijvoorbeeld naam, adres en e-mailadres. Ook registreren wij de datum en het tijdstip van registratie en het IP-adres. Als onderdeel van het registratieproces verkrijgen wij uw toestemming voor het gebruik van de gegevens.

De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens voor registratie is artikel 6, lid 1 a) AVG, als er toestemming is gegeven. Als u zich bij ons registreert om een contract uit te voeren of te starten, is de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens ook artikel 6, lid 1 b) AVG.

Registratie is vereist om voor bepaalde diensten een contract met ons uit te voeren of te starten.

De gegevens worden bij ons bewaard zolang dit nodig is om de overeenkomst uit te voeren. Bovendien slaan wij deze gegevens op voor de nakoming van postcontractuele verplichtingen en vanwege commerciële en fiscale bewaartermijnen gedurende de door de wet voorgeschreven termijn. Deze bewaartermijn bedraagt doorgaans 10 jaar tot het einde van het betreffende kalenderjaar.

Wedstrijd

Voor het uitvoeren van wedstrijden verwerken wij persoonsgegevens van de deelnemers.

Afhankelijk van het type wedstrijd moet een geldig e-mailadres, voornaam, achternaam, geboortedatum en geslacht worden opgegeven. In individuele gevallen moet ook een telefoonnummer worden opgegeven als kortdurend contact nodig is (bijvoorbeeld als er concertkaartjes kunnen worden gewonnen). Indien de prijzen per post of pakketdienst worden verzonden, vragen wij tevens om uw postadres om de prijzen te kunnen versturen.

Wij verzamelen deze informatie om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname en om de winnaars per e-mail te identificeren en op de hoogte te stellen. Als u ons de opgegeven gegevens niet verstrekt, kunt u niet deelnemen aan de wedstrijd of contact met ons opnemen over een prijsmelding. Uw adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van prijzen. Zonder dit is het niet mogelijk om de prijzen per post te versturen.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij de overdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de betreffende wedstrijd of voor het verzenden van prijzen en er een toestemming voor gegevensbescherming bestaat. Als wij partnerbedrijven of dienstverleners bij de uitvoering betrekken of samen met hen acties ondernemen, sluiten wij de benodigde overeenkomsten af in de vorm van orderverwerking conform artikel 28 AVG of gezamenlijke verantwoordelijkheid conform artikel 26 AVG.

Als wij wedstrijden met partners organiseren of als de betrokken samenwerkingspartner, die de prijzen ter beschikking stelt, op eigen verantwoordelijkheid de verzending regelt, worden persoonsgegevens zoals adresgegevens voor een specifiek doel aan de betreffende samenwerkingspartner doorgegeven.

Als wij dienstverleners opdracht geven om wedstrijden uit te voeren in het kader van de orderverwerking, selecteren wij deze zorgvuldig. De privacyverklaringen van de dienstverleners geven verdere gedetailleerde informatie over de specifieke verwerking door de samenwerkingspartner voor de betreffende enquête, prijsvraag of reclamecampagne.

Tenzij u zich onafhankelijk van uw deelname aan de prijsvraag ook heeft aangemeld voor onze nieuwsbriefdienst (zie rubriek Nieuwsbrief in deze verklaring inzake gegevensbescherming) of ons anderszins uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, worden uw gegevens niet voor reclamedoeleinden gebruikt. Als u hiermee heeft ingestemd, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst informeel intrekken via de verstrekte contactgegevens.

In het kader van de wedstrijd verwerken wij de gegevens op basis van artikel 6, lid 1 b) AVG en geven deze door aan de betreffende samenwerkingspartner. Voor statistische doeleinden evalueren wij anoniem hoeveel deelnemers aan de betreffende wedstrijd hebben deelgenomen. Uit deze evaluatie kunnen geen conclusies worden getrokken over individuele deelnemers. De wettelijke basis hiervoor is ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Reclame en nieuwsbrieven worden alleen verzonden op basis van toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a).

Informatie over de rechten van de betrokkene

Uw identiteit

Om te voldoen aan de rechten van degenen die door de AVG worden getroffen, kan het voor STIEBEL ELTRON nodig zijn om op willekeurige basis aanvullende informatie op te vragen om uw identiteit te bewijzen of in geval van gerechtvaardigde twijfel in het geval van persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van van contractuele relaties. Dit is met name het geval als er sprake is van een verzoek om informatie in elektronische vorm, maar uit de afzendergegevens geen conclusies kunnen worden getrokken over een betrokken natuurlijke persoon.

Recht op informatie, bezwaar, correctie en verwijdering

 • Om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met artikel 15 AVG. In het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaartermijn, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking. of bezwaar, het bestaan van een klachtrecht, de herkomst van uw gegevens, indien deze niet bij ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien nodig, zinvolle informatie over hun gegevens;
 • In overeenstemming met artikel 16 AVG, om onmiddellijk de correctie te vragen van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
 • Om in overeenstemming met artikel 17 AVG te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om aan een wettelijke verplichting te voldoen, om redenen van openbaar belang of om te beweren: het uitoefenen of verdedigen van juridische claims is;
 • Om in overeenstemming met artikel 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen als u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te verwijderen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u gebruikt ze om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
 • In overeenstemming met artikel 20 AVG, om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te verzoeken;

STIEBEL ELTRON houdt rekening met wettelijke verplichtingen. U heeft tevens het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verzoeken, op voorwaarde dat er geen wettelijke regeling bestaat die dit tegenspreekt.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.
Daviottenweg 36
5222 BH ‘s-Hertogenbosch
T: 073-623 0000
E: info@stiebel-eltron.nl

Klachten

Als u van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens niet verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring of de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming zal de zaak vervolgens onderzoeken en u op de hoogte stellen van het resultaat van het onderzoek. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Verdere informatie

Openbaarmaking van gegevens aan derden

In principe geven wij geen persoonlijke gegevens door aan derden buiten de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uitgelegd. Voor zover wij daartoe echter op grond van de wet of een gerechtelijk bevel verplicht zijn, zullen wij uw gegevens doorgeven aan de informatiegerechtigde instanties.

Links naar andere sites

Ons online aanbod bevat links naar andere websites. Deze links zijn meestal als zodanig gemarkeerd. Wij hebben geen invloed op de mate waarin de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming op de gelinkte websites wordt nageleefd. Wij raden u daarom aan om u ook op de hoogte te stellen van de betreffende privacyverklaringen op andere websites.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De status van de privacyverklaring wordt aangegeven door de datum (hieronder). Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring inzake gegevensbescherming op elk moment met werking voor de toekomst te wijzigen. Via het onlineaanbod kunt u direct een actuele versie opvragen. Bezoek het online aanbod regelmatig en informeer u over de toepasselijke privacyverklaring.

Laatste wijziging privacyverklaring: september 2023