Wettelijke informatie

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Adres: Daviottenweg 36, 5222 BH 's-Hertogenbosch 
Tel.: +31 (0)73 - 623 0000
E-Mail: info(at)stiebel-eltron.nl

stiebel-eltron.nl

KVK: 16064923
Vestigingsnr.: 000019583249 

Directie

Dennis Blonk
Chief Commercial Officer

Joost van Lieshout 
Chief Operational Officer

Wettelijke informatie/disclaimer

Ondanks een zorgvuldige samenstelling kunnen wij niet garanderen dat de informatie die ter beschikking gesteld wordt via dit medium, geen fouten bevat. Informatie met betrekking tot uitrusting en uitrustingskenmerken is niet bindend. De in dit medium beschreven uitrustingskenmerken gelden niet als de overeengekomen staat van onze producten. Als gevolg van de permanente verdere ontwikkeling van onze producten is het mogelijk dat individuele uitrustingskenmerken ondertussen gewijzigd of helemaal weggevallen zijn.

Vraag onze deskundig adviseurs naar de actueel geldende uitrustingskenmerken. De visuele weergaven in dit medium vormen slechts toepassingsvoorbeelden. De afbeeldingen bevatten mogelijk ook installatiedelen, toebehoren en opties die niet tot de standaarduitrusting behoren.  

Aansprakelijkheid

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat op grond van informatie die op deze website ter beschikking gesteld wordt.

Ondanks een zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor de content van externe links. Voor de inhoud van de pagina's waarnaar een koppeling is opgenomen, zijn uitsluitend de beheerders van die pagina's verantwoordelijk.

Auteursrecht

Wij willen erop wijzen dat de inhoud van deze website auteursrechtelijk beschermd is. Alle teksten, grafische weergaven en geluidsbestanden zijn onderworpen aan auteursrechten en andere wetten ter bescherming van het intellectuele eigendom. Ze mogen noch voor commerciële doeleinden noch voor verspreiding gekopieerd, gewijzigd of op andere websites of media gebruikt worden. Dit geldt niet als we beeldmateriaal of grafische voorstellingen uitdrukkelijk en schriftelijk ter beschikking stellen voor verder gebruik.