Hulp bij instellingen en apparaatfouten

Snelle hulp, betrouwbare service

Hoe stel ik de warmwatertemperatuur, kamertemperatuur of koelfunctie in? Hoe kan ik filters vervangen en vervolgens de filterinstellingen resetten? Hoe bespaar ik kosten met mijn warmtepomp of integrale ventilatie-unit LWZ? Onze hulpvideo's bieden antwoorden en laten stap voor stap zien hoe je de warmtepomp of LWZ instelt en hoe je met bedieningsprogramma's energie en kosten kunt besparen.

Wat moet je doen bij een storing? Het instellen van de reset- of noodwerkingen en het uitlezen van de foutenlijst zijn de eerste maatregelen die snel kunnen helpen - onze hulpvideo's helpen daarbij. Uiteraard staan onze gespecialiseerde partners voor jou klaar bij noodzakelijke reparaties of onderhoud.

Hulp bij

Het instellen van de warmtepomp

Comfort-, ECO- en warmwatermodus instellen | warmtepomp

Bedrijfsprogramma’s van de warmtepomp instellen

Bespaar energie en kosten met bedrijfsprogramma's: Activeer aan het einde van het stookseizoen de warmwatermodus op de warmtepomp zodat deze alleen in de zomerperiode warm water levert. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ECO-modus van uw warmtepomp in te schakelen. Onze hulpvideo laat je zien hoe.

Bedrijfsmodus instellen: Stap voor stap

1. Ontgrendel de thermostaat door 3 seconden de menuknop ingedrukt te houden. Je kunt nu instellingen aanpassen.

2. In het onderste gedeelte van het startscherm van de thermostaat kan je via de draaiknop door de verschillende bedrijfsmodi lopen en deze inschakelen.

3. Draai de bedieningsknop totdat je de gewenste bedrijfsmodus hebt bereikt.

4. Activeer de geselecteerde bedrijfsmodus met de knop "OK".

Bedrijfsmodi instellen: Tips voor Comfort, ECO en warmwaterbereiding

1. Comfortmodus: Wij raden deze bedrijfsmodus aan als u in een energiezuinige woning woont en er geen temperatuurverlaging nodig is. Het verwarmingscircuit (HK) wordt op een constante comforttemperatuur gehouden (verwarmingscircuit 1 en verwarmingscircuit 2). Heet water wordt bereid volgens het tijdprogramma.

2. ECO-werking: Energiebesparende tip tijdens je weekendvakantie! Het verwarmingscircuit wordt op een constante ECO-temperatuur gehouden (verwarmingscircuit 1 en verwarmingscircuit 2). Heet water wordt bereid volgens het tijdprogramma.

3. Warmwaterstand: De stookperiode is voorbij en je hebt alleen nog maar warm water in huis nodig (zomerstand). In dit werkingsprogramma wordt het warme water verwarmd volgens het tijdprogramma. Als er een tijdprogramma actief is, wordt het water in de warmwatertank verwarmd tot de comfortstreefwaarde. Tijdens de overige tijden wordt het water verwarmd tot de ECO-setpoint. Bij verwarmingsbedrijf is de vorstbeveiligingsfunctie geactiveerd.

Kamertemperatuur en verwarmingsprogramma instellen | warmtepomp

Comforttemperatuur en verwarmingsprogramma instellen met Comfort- en ECO-modus op de warmtepomp

Op de thermostaat stel je snel en eenvoudig een comforttemperatuur in. Energiebesparingstip voor warmtepomp: gebruik het individuele verwarmingsprogramma om alleen te verwarmen wanneer je het echt nodig heeft. In de ECO-modus wordt een lagere kamertemperatuur gedefinieerd dan in de Comfortmodus. Dit bespaart energiekosten! Je kunt de ECO-temperatuur bijvoorbeeld overdag instellen als je een paar uur niet thuis bent, of 's nachts, - tijdens deze periodes wordt de kamertemperatuur verlaagd naar de door jou ingestelde waarde. Onze hulpvideo's laten zien hoe je de temperatuur en verwarmingsprogramma's kunt instellen.

Kamertemperatuur instellen: stap voor stap uitgelegd

1. Ontgrendel de thermostaat door 3 seconden de menuknop ingedrukt te houden. Je kunt nu instellingen aanpassen.

2. Via het "INSTELLINGEN" kom je in het submenu terecht waar je onder "VERWARMING" de temperaturen voor de verschillende verwarmingscircuits kunt instellen (afhankelijk van de systeemconfiguratie zijn er maximaal 2 verwarmingscircuits beschikbaar).

3. Stel de gewenste Comforttemperatuur en de ECO-temperatuur in en bevestig met "OK".

4. Ga je met de menuknop terug naar de vorige menuniveaus, tot je weer bij het startscherm bent.

Op het startscherm wordt onder het item "WERKELIJKE TEMPERATR HK 1" de actuele WERKELIJKE kamertemperatuur van de verwarmingscircuits weergegeven. Een verandering van de gewenste temperatuur veroorzaakt een parallelle verschuiving van de stooklijn. Hoe hoger de gewenste ruimtetemperatuur is ingesteld, hoe hoger de energiekosten die je kunt verwachten.

Verwarmingsprogramma instellen: bespaar energiekosten met de ECO-functie

In het menu-item VERWARMINGSPROGRAMMA kunt kan je voor de verschillende verwarmingscircuits definiëren wanneer en hoe vaak het toestel moet verwarmen met de comfortsetpoint (kamertemperatuur). Op andere momenten verwarmt de unit met het ECO-instelpunt. Je hebt de mogelijkheid om de verwarming in te stellen voor:

 • Elke dag van de week (maandag - zondag)
 • Maandag - vrijdag (ma - vr)
 • Zaterdag en zondag (za - zo)
 • De hele week (ma - zo)

Je kunt nu drie schakeltijdparen per dag instellen. Rechts naast de klok worden op het display de drie schakeltijdparen weergegeven. Een schakeltijdpaar bestaat uit de starttijd en de eindtijd waarop de unit terugkeert naar de vorige toestand. De tijd wordt ingevoerd met een stapgrootte van 15 minuten.

Stookprogramma instellen: Stap voor stap uitgelegd

1. Nadat je de menuknop 3 seconden hebt ingedrukt, wordt de controller ontgrendeld.

2. Via "Programma's" kom je in het submenu waar je in "Verwarmingsprogramma" de tijdsperioden voor de verschillende verwarmingscircuits instelt. Afhankelijk van de systeemconfiguratie zijn er maximaal 2 verwarmingscircuits beschikbaar.

3. Selecteer nu individuele weekdagen of val terug op onze vooraf gedefinieerde instellingen. Om op dit laatste terug te vallen, draai je de bedieningscirkel totdat je de individuele selectie van weekdagen bent gepasseerd. Bevestig de keuze met de knop "OK".

4. Stel met de draaiknop de start- en eindtijd in voor de schakeltijd waarop de comfortverwarming actief moet zijn en bevestig de invoer met "OK".

Druk op de knop "MENU" om terug te keren naar het startscherm. Helaas is een instelling na middernacht (00:00 uur) niet mogelijk; voor deze toepassing moet je twee schakeltijden instellen.

Warmwatertemperatuur en warmwaterprogramma instellen | warmtepomp

Warmwater comforttemperatuur en warmwaterprogramma instellen met comfort- en ECO-modus op de warmtepomp

De warmwatercomforttemperatuur stel je snel en eenvoudig in op de thermostaat van je warmtepomp. Energiebesparende tip voor uw warmtepomp: Gebruik het individuele warmwaterprogramma om alleen water op hoge temperatuur te gebruiken wanneer je het echt nodig hebt. In de ECO-modus wordt een lagere warmwatertemperatuur gedefinieerd dan in de Comfortmodus. Dit bespaart energiekosten!

Watertemperatuur instellen: Stap voor stap uitgelegd

1. Ontgrendel de thermostaat door 3 seconden de menuknop ingedrukt te houden. Je kunt nu instellingen aanpassen.

2. Via "INSTELLINGEN" kom je in het submenu "WARM WATER".

3. Om de gewenste warmwatertemperatuur in te stellen, selecteer je "Warmwatertemperaturen" in het 4e menu-niveau.

4. Stel nu voor warmwaterbereiding de comforttemperatuur en de ECO-temperatuur in. Bevestig met "OK".

5. Ga met de menuknop terug naar het startscherm.

De actuele warmwatertemperatuur wordt op het startscherm weergegeven onder het item "WW-ISTTEMPERATURE".

Let op

 • Hoe hoger de gewenste warmwatertemperatuur is ingesteld, hoe hoger de energiekosten die je mag verwachten.
 • Als de gewenste/ingestelde warmwatertemperatuur niet wordt bereikt, neem dan contact op met jouw installateur.

Houd er rekening mee dat een anti-legionellabehandeling nodig kan zijn wanneer er onregelmatig warm water wordt afgenomen. Informatie hierover vind je in de bedienings- en montagehandleiding. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met jouw installateur.

Bespaar energie en kosten met het persoonlijke warmwaterprogramma

In het "Warmwaterprogramma" definieer je de tijden waarop warm water met de Comfortinstelling moet worden bereid. Tijdens de overige tijden wordt het warme water bereid met de ECO-instelling. Wat betekent dit precies? In de ECO-modus wordt een lagere warmwatertemperatuur gedefinieerd dan in de Comfort-modus en kan zo worden gebruikt wanneer er geen behoefte is aan warm water. Dit bespaart energie en bespaart kosten!

Je kunt de waterverwarming instellen voor:

 • Elke dag van de week (ma - zo)
 • Maandag - vrijdag (ma - vr)
 • Zaterdag en zondag (za - zo)
 • De hele week (ma - zo)

Voor elk van deze opties zijn drie schakeltijdparen per dag in te stellen. De tijd wordt ingevoerd met een stapgrootte van 15 minuten.

Warmwaterprogramma instellen: stap voor stap uitgelegd

1. Ontgrendel de thermostaat door 3 seconden de menuknop ingedrukt te houden. Je kunt nu instellingen aanpassen.

2. Via "Programma's" kom je in het submenu "Warmwaterprogramma". 

3. Selecteer individuele dagen van de week of ga naar de voorgedefinieerde instellingen. Om terug te komen bij onze voorgedefinieerde instellingen, draai je aan de bedieningscirkel totdat je de individuele selectie van alle weekdagen hebt doorlopen. Bevestig de selectie met "OK".

4. Nadat je de insteloptie hebt geactiveerd, stel je de gewenste START- en EIND-tijd voor het warmwaterprogramma in met behulp van "OK" via de draaiknop.

5. Nadat je de START-tijd hebt geselecteerd, bevestig je door op "OK"- te drukken.

6. Navigeer met de draaiknop naar de EIND-tijd, ontgrendel met "OK" en stel de EIND-tijd in. 

Druk op de menuknop om terug te keren naar het startscherm. De tijdschakelparen moeten dusdanig worden gekozen dat een volledige opwarming van het waterreservoir mogelijk is tussen het in- en uitschakelen (minstens 3 uur).

Een instelling na middernacht (00:00) is helaas niet mogelijk - voor deze toepassing moet je twee schakeltijden instellen.

Koelfunctie instellen | warmtepomp

Koelfunctie van de warmtepomp instellen

Is jouw warmtepomp geschikt voor koelen? In deze hulpvideo laten we zien hoe je de koelfunctie op de warmtepomp activeert of deactiveert.

Koelwerking instellen: stap voor stap uitgelegd

1. Ontgrendel de thermostaat door 3 seconden de menuknop ingedrukt te houden. Je kunt nu instellingen aanpassen.

2. Via ‘INSTELLINGEN’ kom je in het submenu waar je onder ‘KOELEN’ de koelfunctie kunt activeren of deactiveren.

3. Voer de code "1000" in. Gebruik de draaiknop om de cijfers in te stellen, bevestig met "OK" en ga naar het volgende cijfer.

4. Via de draaiknop wordt de koelfunctie in- of uitgeschakeld, bevestig de keuze met "OK".

5. Keer met de menuknop terug naar het startscherm.

Wanneer de koelfunctie is geactiveerd, verschijnt het symbool van een "sneeuwvlok" op het startscherm. De warmtepomp staat nu in de koelmodus en koelt de woning. De warmtepompmanager WPM van de warmtepomp moet in de modus "ZOMERWERKING" staan, zodat de warmtepomp kan gaan koelen.

Als de koelparameters niet zichtbaar zijn of de koelfunctie niet correct kan worden geactiveerd, neem dan contact op met je installateur. Hij controleert de benodigde componenten voor de koeling en de benodigde controllerinstellingen.

Hulp bij

Een storing aan de warmtepomp

Reset | warmtepomp

De eerste stap om een storing op te lossen

Meldt je warmtepomp een storing? Tip: Druk op de resetknop. Als je de resetknop indrukt, wordt de opgetreden fout gereset. De compressor start opnieuw op. De storing blijft opgeslagen in de storingslijst. Soms kan de warmtepomp hierdoor al weer gaan draaien. Onze helpvideo laat zien hoe je dit doet!

Warmtepomp resetten: stap voor stap uitgelegd

1. Ontgrendel de thermostaat door 3 seconden de menuknop ingedrukt te houden. Je kunt nu instellingen aanpassen.

2. Open het submenu "Reset" via het menu-item "Ingebruikname". 

3. Selecteer "Warmtepomp" in het resetmenu. De standaardinstelling is "UIT". Om de reset te kunnen uitvoeren, voer je de code "1000" in. Selecteer de cijfers via de draaiknop, bevestig met "OK" en ga naar het volgende cijfer. 

4. De resetfunctie schakel je via de draaiknop in- of uit. Bevestig met "OK".

5. De instelling is "AAN". De reset wordt uitgevoerd.

6. Nadat de reset is uitgevoerd, springt de instelling in het menuoverzicht terug naar "OFF". 

7. Gebruik de menuknop om terug te gaan naar de vorige menuniveaus totdat je weer bij de standaardweergave bent.

Foutcode meldingenlijst uitlezen | warmtepomp

Geeft je warmtepomp een storing weer?

In het geval van een storingsmelding kan het specificeren van de storing(en) of de softwarestatus heel nuttig zijn voor je installateur of onze klantenservice. De meldingenlijst met foutcodes geeft je een overzicht van de fouten die het apparaat in het recente verleden heeft geregistreerd. De meldingenlijst bevat maximaal 20 storingsmeldingen. Onze helpvideo laat zien hoe je de foutcode meldingenlijst van je warmtepomp kunt uitlezen.

Storingslijst uitlezen: stap voor stap uitgelegd

1. Ontgrendel de thermostaat door 3 seconden de menuknop ingedrukt te houden. Je kunt nu instellingen aanpassen.

2. Selecteer "Diagnose", scroll naar beneden naar de "Meldingenlijst".

3. Het getal naast de "Meldinglijst" geeft aan hoeveel storingsmeldingen er in totaal gelogd zijn.

4. De storingsmeldingen worden in een tabel weergegeven. Naast de foutcode staat de tijd en datum waarop de storing is gelogd. Geef deze informatie door aan je installateur.

5. Ga via de menuknop terug naar de standaardweergave.

Geef altijd de foutcode(s) door aan je installateur!

Noodwerking inschakelen | warmtepomp

Heb je geen verwarming of warm water meer?

Met de noodwerking van je warmtepomp heb je de mogelijkheid om de storing gedurende een bepaalde tijd te overbruggen met behulp van een elektrisch verwarmingselement. Indien je warmtepomp een elektrisch verwarmingselement heeft, vind je hier de instructies voor het activeren van de noodwerking.

Noodwerking inschakelen

1. Ontgrendel de thermostaat door 3 seconden de menuknop ingedrukt te houden. Je kunt nu instellingen aanpassen.

2. In het onderste gedeelte van het startscherm van de thermostaat zie je de verschillende bedrijfsmodi. Deze kan je wijzigen met de draaiknop. 

3. Draai aan de draaiknop totdat je de noodwerking hebt bereikt.

4. Activeer de noodwerking door te bevestigen met "OK". 

5. Heb je de noodwerking ingeschakeld? Het bijbehorende symbool van de elektrische nood-/bijverwarming wordt weergegeven op de startweergave van de thermostaat.

6. Je warmtepomp staat in noodbedrijf. Neem nu contact op met je installateur om de storing te verhelpen.

Houd er rekening mee dat de noodwerking alleen elektrisch verwarmt en niet permanent kan worden gebruikt. De noodwerking dient alleen ter overbrugging en valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de installatie. Neem contact op met je installateur om de storing te verhelpen.

Hulp bij

Het instellen van de LWZ

Dag-, nacht- en warmwatermodus selecteren | LWZ

Stel het bedrijfsprogramma van je LWZ in

Bespaar energie en kosten met bedrijfsprogramma's: Schakel aan het einde van het stookseizoen de warmwaterstand in op je LWZ, zodat de LWZ alleen warm water levert. Ga je op vakantie? Gebruik het 'Verlaagd bedrijf' om de kamertemperatuur te verlagen en energie te besparen. Onze hulpvideo laat je zien hoe.

Bedrijfsprogramma selecteren: stap voor stap uitgelegd

1. Ontgrendel de thermostaat door 3 seconden de menuknop ingedrukt te houden. Je kunt nu instellingen aanpassen.

2. In het onderste gedeelte van het menu kan je de verschillende bedrijfsprogramma's bekijken en wijzigen via de draaiknop. 

3. Draai aan de draaiknop tot je het gewenste bedrijfsprogramma hebt bereikt. 

4. Het geselecteerde bedrijfsprogramma wordt geactiveerd door deze met de "OK" toets te bevestigen.

Bedrijfsmodi instellen: tips voor dag-, nacht- en warmwaterwerking

1. Dagmodus: We raden deze bedrijfsmodi aan overdag wanneer er mensen in huis zijn. In de dagmodus werkt de verwarming met de ingestelde daginstellingen. De warmwaterbereiding en ventilatie worden niet beïnvloed door de dagmodus. Ze werken altijd volgens het ingestelde tijdprogramma.

2. Nachtmodus: We raden deze bedrijfsmodus aan voor de nachtperiode of overdag als er niemand in huis aanwezig is. In de nachtmodus werkt de verwarming met de ingestelde nachtinstellingen. De warmwaterbereiding en de ventilatie worden niet beïnvloed door de nachtmodus. Deze werken altijd volgens het ingestelde tijdprogramma.

3. Warmwatermodus: We raden deze bedrijfsmodus aan als de verwarmingsperiode voorbij is en er alleen warm water moet worden geleverd (zomerstand). De warmwaterfunctie wordt geactiveerd volgens de ingestelde tijdprogramma's. De daginstelling voor warm water wordt benaderd voor het huidige schakeltijdpaar. De verwarming is uitgeschakeld, behalve de vorstbeveiligingsfunctie. Ventilatie wordt niet beïnvloed door de warmwaterfunctie.

Kamertemperatuur en verwarmingsprogramma instellen | LWZ

Instellen van je kamertemperatuur en verwarmingsprogramma op je LWZ

Stel de gewenste temperatuur snel en eenvoudig in op de afstandsbediening van je LWZ. Energiebesparende tip voor je LWZ: gebruik het verwarmingsprogramma om alleen te verwarmen wanneer je het echt nodig hebt. In de nachtmodus wordt een lagere kamertemperatuur gedefinieerd dan in de dagmodus. Je kunt de kamertemperatuur instellen voor de nachtmodus, bijvoorbeeld overdag wanneer je een paar uur niet thuis bent, of 's nachts - tijdens deze periodes wordt de kamertemperatuur verlaagd tot de door jou ingestelde temperatuur. Onze hulpvideo legt de belangrijkste instellingen stap voor stap uit.

De kamertemperatuur instellen: stap voor stap uitgelegd

1. Ontgrendel de thermostaat door 3 seconden de menuknop ingedrukt te houden. Je kunt nu instellingen aanpassen.

2. Ga naar menu-item "Instellingen" en vervolgens naar het submenu "Verwarmen". Hier kan je de temperatuur voor de verschillende verwarmingscircuits  instellen (afhankelijk van je systeemconfiguratie zijn er maximaal 2 verwarmingscircuits beschikbaar: VC1 & VC2).

3. Stel nu de kamertemperatuur dag (KAMERTEMP. DAG VC1) en de kamertemperatuur nacht (KAMERTEMP. DAG VC1) in en bevestig je invoer met "OK".

4. Met "MENU" ga je terug naar de vorige menuniveaus tot je weer bij de startweergave bent aangekomen.

De huidige ACTUELE kamertemperatuur voor je verwarmingscircuits wordt weergegeven op het startscherm naast het item "KAMERTEMPERATUUR VC1". Een verandering in de gewenste kamertemperatuur veroorzaakt een parallelverschuiving van de stookcurve. Hoe hoger de kamertemperatuur is ingesteld, hoe hoger de energiekosten zijn die je mag verwachten.

Het verwarmingsprogramma instellen: bespaar energiekosten met de ECO-functie

In het menu-item VERWARMINGSPROGRAMMA kan je voor de verschillende verwarmingscircuits instellen wanneer en hoe vaak het apparaat overdag moet verwarmen (kamertemperatuur). Op andere tijdstippen verwarmt het apparaat met de nachtmodus. Je hebt de optie om het verwarmingsprogramma in te stellen voor: 

- Elke dag van de week (ma - zo)

- Maandag - vrijdag (ma - vr)

- Zaterdag en zondag (za - zo)

- De hele week (ma - zo)

Je kunt drie schakeltijden per dag instellen. De schakeltijden worden weergegeven in het display rechts van de klok. Een schakeltijdpaar bestaat uit de begintijd en de eindtijd waarop de eenheid terugkeert naar de vorige status. De tijd wordt ingevoerd met stappen van 15 minuten.

Stel het verwarmingsprogramma in: stap voor stap uitgelegd

1. Ontgrendel de controller door 3 seconden de menuknop ingedrukt te houden.

2. Via "Programma's" kom je in het submenu waar je de tijdsperioden voor je verschillende verwarmingscircuits instelt in "Verwarmingsprogramma". Afhankelijk van de systeemconfiguratie zijn er maximaal 2 verwarmingscircuits beschikbaar.

3. Selecteer vervolgens individuele weekdagen of val terug op onze voorgedefinieerde instellingen. Draai aan de draaicirkel tot voorbij de weekdagselectie om terug te gaan naar de voogedefinieerde instellingen. Bevestig je keuze met "OK".

4. Stel de start- en eindtijd in voor de schakeltijd die je via de draaiknop hebt geselecteerd waarop de dagverwarmingsmodus actief moet zijn en bevestig de invoer met "OK".

Druk op de knop "MENU" om terug te keren naar de startweergave. Een instelling na middernacht (00:00) is helaas niet mogelijk - je dient voor deze toepassing twee schakeltijden in te stellen.

Warmwatertemperatuur en warmwaterprogramma instellen | LWZ

Stap voor stap naar de gewenste warmwatertemperatuur

Je kunt de juiste warmwatertemperatuur voor je huis snel en eenvoudig instellen op de thermostaat/bediening van je LWZ. Energiebesparende tip voor je centrale verwarming: Gebruik de individuele programma's voor warm water. In de nachtmodus is een lagere warmwatertemperatuur gedefinieerd dan in de dagmodus en kan dus altijd worden gebruikt wanneer er geen warm water nodig is. Dit bespaart energiekosten!

De watertemperatuur instellen: stap voor stap uitgelegd

1. Ontgrendel de thermostaat door 3 seconden de menuknop ingedrukt te houden. Je kunt nu instellingen aanpassen.

2. Je hebt toegang tot het submenu "WARM WATER" via "INSTELLINGEN".

3. Om de gewenste warmwatertemperatuur in te stellen, selecteer je "WW-TEMPERATUREN" in het volgende menuniveau. 

4. Stel nu de insteltemperatuur voor warm water voor dagbedrijf (WW-NOM-DAG) en de insteltemperatuur voor warm water voor nachtbedrijf (WW-NOM-NACHT) in. Bevestig je invoer met "OK".

5. Klik op "Menu" om terug te keren naar de standaardweergave.

De huidige warmwatertemperatuur wordt weergegeven op het startscherm onder het item "WW-TEMPERATUUR".

Opmerkingen

 • Hoe hoger de insteltemperatuur voor warm water staat ingesteld, hoe hoger de energiekosten zijn die je kunt verwachten.
 • Als de gewenste/ingestelde warmwatertemperatuur niet wordt bereikt, neem dan contact op met je installateur. 

Houd er rekening mee dat een anti-legionellabehandeling nodig kan zijn wanneer je onregelmatig warm water gebruikt. Informatie hierover vind je in onze gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. Als je nog vragen hebt, neem dan contact op met je installateur.

Bespaar kosten en energie met het individuele warmwaterprogramma

In het "Warmwaterprogramma" bepaal je de tijden waarop warm water met de Comfort-tempertatuur moet worden bereid. Op de andere tijden wordt het warm water bereid met de ECO-temperatuur. Wat betekent dit precies? In de ECO-modus wordt een lagere warmwatertemperatuur gedefinieerd dan in de Comfort-modus en kan worden gebruikt wanneer er geen warm water nodig is. Dit bespaart energie en kosten! 

Je hebt de optie om het Warmwaterprogramma in te stellen voor:

- Elke dag van de week (ma - zo)

- Maandag - vrijdag (ma - vr)

- Zaterdag en zondag (za - zo)

- De hele week (ma - zo)

Voor elk van deze opties kan je drie schakeltijden per dag instellen. De tijd wordt ingevoerd met een stapgrootte van 15 minuten.

Het warmwaterprogramma instellen: stap voor stap uitgelegd

1. Ontgrendel de thermostaat door 3 seconden de menuknop ingedrukt te houden. Je kunt nu instellingen aanpassen.

2. Via "Programma's" kom je in het submenu "Warmwaterprogramma". 

3. Selecteer individuele dagen van de week of ga naar de voorgedefinieerde instellingen. Om terug te vallen op onze voorgedefinieerde instellingen, draai je aan de bedieningscirkel totdat je de individuele selectie van alle weekdagen hebt overschreden. Bevestig je selectie met de knop "OK".

4. Nadat je de insteloptie hebt geactiveerd, stel je de gewenste START- en EIND-tijd voor het warmwaterprogramma in door middel van de "OK-toets" met de draaiknop.

5. Nadat je de START-tijd hebt geselecteerd, bevestig je door op "OK"- te drukken.

6. Navigeer met de draaiknop naar de EIND-tijd, bevestig met "OK" en stel de EIND-tijd in. 

Druk op de menuknop om terug te keren naar de standaardweergave. De tijdschakelparen moeten zo worden gekozen dat tussen het in- en uitschakelen een volledige opwarming van het waterreservoir mogelijk is (minstens 3 uur). Een instelling na middernacht (00:00) is helaas niet mogelijk - voor deze toepassing moet je twee schakeltijden instellen.

Koelfunctie instellen | LWZ

De koelwerking op de LWZ instellen

De integrale ventilatie-eenheid van de LWZ is geschikt om te koelen. Onze hulpvideo laat zien hoe je deze functie op de LWZ kunt activeren of deactiveren.

De koelwerking instellen: stap voor stap uitgelegd

1. Ontgrendel de thermostaat door 3 seconden de menuknop ingedrukt te houden.

2. Via "Instellingen" kom je in het submenu waar je de koelfunctie kunt activeren of deactiveren onder "Koelen". 

3. Selecteer het menupunt "KOELEN HK1" of "KOELEN HK2" om de instelling in het volgende, gelijknamige menuniveau te kunnen uitvoeren. 

4. De koelfunctie wordt in- of uitgeschakeld via de draaiknop, bevestig met "OK". 

5. Klik op "Menu" om terug te keren naar de standaardweergave. 

Wanneer de koelfunctie is ingeschakeld, verschijnt het symbool van een "sneeuwvlok" op het beginscherm. De warmtepomp staat dan in de koelmodus en koelt je woning. De LWZ moet in de modus "ZOMERBEDIENING" staan om de koelmodus te kunnen gebruiken. Als de koelparameters niet zichtbaar zijn of als de koelfunctie niet goed kan worden geactiveerd, neem dan contact op met je installateur. Hij zal de nodige componenten voor koelwerking en de regelaarinstellingen controleren.

Ventilatieniveau's en ventilatieprogramma instellen | LWZ

Je LWZ integraalventilatiesysteem regelt volledig automatisch wanneer en hoe lang de ventilatie in werking is. Je kunt de ventilatie echter ook ongepland laten lopen via de sneltoets "Ventilatieniveaus" of de ventilatie, bijvoorbeeld tijdens je vakantie, verminderen en individueel instellen. Onze hulpvideo's laten je zien hoe.

De ventilatieniveau's van je LWZ aanpassen - zo werkt het

1. Ontgrendel de thermostaat door 3 seconden de menuknop ingedrukt te houden.

2. Het menu-item "INSTELLINGEN" brengt je naar het submenu "VENTILEREN" waar je verschillende instellingen kunt invoeren. 

3. Navigeer naar het subitem "VENTILAT. STANDEN". Hier kies je tussen de instelopties (STAND-DAG, STAND-NACHT, STAND-STAND-BY, STAND-PARTY, STAND-HAND,) om de ventilatieniveau's in te stellen op een schaal van 0-3. 

Keer terug naar het startscherm door op de menuknop te drukken.

LWZ: Ventilatieniveau's uitgelegd

Niveau 0 | Ventilatie voor vochtbescherming. Vochtbescherming wordt aanbevolen wanneer je niet thuis bent en de hoeveelheid vocht/stof laag is.  Wasgoed kan beter niet gedroogd worden in de kamer gedurende deze periode. Het ventilatiesysteem is met deze ventilatorstand zo ingesteld dat deze schimmelgroei binnenshuis tegen gaat.

Niveau 1 | Beperkte ventilatie. Gebruik dit niveau wanneer je tijdelijk niet thuis bent. De minimale hygiënevereisten worden gegarandeerd met deze ventilatiestand. De luchtvochtigheid en de stofbelasting in uw huis moeten echter dienovereenkomstig worden verlaagd.

Niveau 2 | Nominale ventilatie. Het ventilatiesysteem werkt in de normale modus. Met deze ventilatiestand kan je zowel aan de hygiënische vereisten als aan de vereisten van gebouwbescherming voldoen.

Niveau 3 | Intensieve ventilatie. Secundair noodzakelijke ventilatie met verhoogde luchtvolumestroom om intensieve geuren of vocht uit de woning te ventileren. Daarnaast kan je de luchtuitwisseling ondersteunen met handmatige raamventilatie. 

Opmerking: hoe hoger het ventilatieniveau, hoe hoger het geluidsniveau.

Bespaar kosten en energie met het individuele ventilatieprogramma

In het menu-item VENTILATIEPROGRAMMA kan je instellen wanneer en hoe vaak de LWZ in dagmodus (ventilatiestand) moet werken. Op andere momenten ventileert het toestel in nachtmodus. Je hebt de optie om het ventilatieprogramma in te stellen voor: 

 • Elke dag van de week (ma - zo)
 • Maandag - vrijdag (ma - vr)
 • Zaterdag en zondag (za - zo)
 • De hele week (ma - zo)

Je kunt nu drie schakeltijdparen instellen. De drie schakeltijden worden weergegeven op het display rechts van de klok. Een schakeltijdpaar bestaat uit de begintijd en de eindtijd waarop de eenheid terugkeert naar de vorige status. De tijd wordt ingevoerd met een stapbreedte van 15 minuten.

Ventilatieprogramma instellen

1. Ontgrendel de thermostaat door 3 seconden de menuknop ingedrukt te houden.

2. Het menu-item "Programma's" brengt je naar het submenu waar je de tijdsperiodes voor de verschillende ventilatieniveau's instelt onder "Ventilatorprogramma". 

3. Je kunt nu kiezen uit verschillende schakeltijden, d.w.z. mogelijke instelperiodes. Selecteer individuele weekdagen of val terug op onze vooraf gedefinieerde instellingen. Om terug te vallen op onze voorgedefinieerde instellingen, draai je aan de bedieningscirkel totdat je de individuele selectie van alle weekdagen hebt overschreden. Bevestig je selectie met de "OK"-toets.

4. Stel de start- en eindtijd in voor de schakeltijd die je via de draaiknop hebt geselecteerd waarop de ventilatorstand actief moet zijn en bevestig de invoer met "OK".

Vervolgens ga je met de menutoets terug naar de vorige menuniveaus tot je weer bij de startweergave bent aangekomen. Helaas is een instelling na middernacht (00:00) niet mogelijk - hiervoor moet je twee schakeltijden instellen.

Het filter vervangen en de filterinstelling resetten | LWZ

Vervang het filter, reset de filterinstelling en geniet van frisse, gefilterde lucht

Na een bepaalde bedrijfstijd, afhankelijk van het gebruik, adviseert de LWZ het filter te vervangen. Deze melding is tijdgestuurd en afhankelijk van de luchtvolumestroom. Vervang de filters snel en eenvoudig en reset vervolgens de filterinstelling. In deze hulpvideo leggen we uit hoe.

Stap 1: Vervang het filter

 • Het deurslot van de LWZ bevindt zich boven de ingebouwde ventilatie-eenheid. Om het slot te ontgrendelen, trek je eerst de klink van achteren omhoog, duw je vervolgens het voorste deel omhoog en klap je daarna de klink terug. 
 • Open de deur. Hier zie je twee filtercassettes die je vervangt.
 • Reik met twee vingers in de vingergaten van de filtercassettes en trek de filters eruit. Vervang nu de filters.
 • Plaats vervolgens de filtercassette terug in het apparaat en sluit de deur.

Stap 2: Filterinstellingen resetten

 • Ontgrendel de thermostaat door 3 seconden de menuknop ingedrukt te houden.
 • Selecteer in het hoofdmenu "INSTELLINGEN" en vervolgens "VENTILATIE".
 • Navigeer met de draaiknop naar "Service" en vervolgens naar beneden naar "Reset Filter".
 • Draai aan de knop om de instelling te wijzigen in "AAN" en bevestig met "OK". De filterreset wordt uitgevoerd.
 • Zodra de filterreset is uitgevoerd, verandert de ingestelde waarde in "OFF".
 • Ga met de menuknop terug naar het vorige menuniveau tot je bij het beginscherm bent.

Opmerkingen

Zorg ervoor dat je het afzuigluchtfilter en het toevoerluchtfilter niet verwisselt wanneer je ze in het apparaat plaatst. 

Tip: de filtercassette van het uitlaatluchtfilter (bovenste filter) heeft twee vingergaten aan de voorkant.

Let op de juiste luchtstroomrichting van de filters. Deze staat aangegeven op het filter.

Hulp bij

Een storing aan de LWZ

Reset | LWZ

De eerste stap om een storing te verhelpen

Geeft je warmwaterboiler een storing aan? Tip: Druk op de resetknop. Door het systeem te resetten wordt de opgetreden fout in veel gevallen hersteld. De compressor start dan weer opnieuw op. De fout blijft opgeslagen in de foutenlijst. Onze hulpvideo laat zien hoe je dat doet!

De LWZ resetten: stap voor stap uitgelegd

1. Ontgrendel de thermostaat door 3 seconden de menuknop ingedrukt te houden.

2. Ga via het menu-item "Instellingen" naar de submenu's "Inbedrijfstelling" en "Regelaar". Voer de reset uit onder "Reset regelaar".

3. Voer de code "1000" in om instellingen te kunnen wijzigen. Met de draaiknop stel je de cijfers van de code in, bevestig met "OK" en ga naar het volgende cijfer. 

4. Via de draaiknop schakel je de resetfunctie in- of uit. Bevestig de instelling met "OK". Je ziet nu dat de instelling van de resetfunctie verandert van "UIT" naar "AAN". 

5. Nadat de reset is uitgevoerd, verandert de instelling in het menu terug naar "UIT". 

6. Navigeer met de menutoets terug naar de vorige menuniveaus tot je weer bij het beginscherm bent.

Als de LWZ na de reset nog steeds niet goed functioneert, neem dan contact op met je installateur.

Foutcode meldingenlijst uitlezen | LWZ

Toont de LWZ een foutcode?

De foutcode meldingenlijst toont een overzicht van de foutcodes die het toestel in het recente verleden heeft geregistreerd. De lijst bevat maximaal 10 storingsmeldingen. Draai aan het aanraakwiel om door de foutmeldingen in de lijst te scrollen. Het scherm toont de foutcode met datum en tijd. In de hulpvideo zie je hoe je de meldingenlijst van de LWZ uitleest.

Foutcode meldingenlijst uitlezen: stap voor stap uitgelegd

1. Ontgrendel de thermostaat door 3 seconden de menuknop ingedrukt te houden.

2. Selecteer "INSTALLATEUR" en klik op "OK". Scroll omlaag naar "FOUTOPSPORING" en selecteer vervolgens "FOUTENLIJST".

3. De foutmeldingen worden in een tabel weergegeven. Naast de foutcode worden de datum en tijd waarop de foutmelding is gelogd weergegeven. Geef deze informatie door aan je installateur.

4. Ga met de menuknop terug naar het beginscherm.

Geef altijd de foutcode(s) door aan je installateur!

Noodbedrijf inschakelen | LWZ

Meldt de LWZ een storing?

1. Ontgrendel de thermostaat door 3 seconden de menuknop  ingedrukt te houden. 

2. In het onderste gedeelte van het beginscherm van de thermostaat zie je de verschillende bedrijfsmodi. Deze kun je wijzigen met de draaiknop. 

3. Draai aan de draaiknop totdat je de modus "NOODWERKING" hebt bereikt.

4. Activeer de noodwerking met "OK". 

5. Is de noodwerking geactiveerd? Dan zie je het bijbehorende symbool van de elektrische nood-/bijverwarming weergegeven op het beginscherm van de thermostaat.

6. De LWZ staat in de noodwerking. Neem nu contact op met je installateur om de storing te verhelpen.

Houd er rekening mee dat de noodwerking alleen elektrisch verwarmt en niet permanent kan worden gebruikt. De noodwerking dient alleen ter overbrugging en valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het systeem. Neem contact op met je installateur om de storing te verhelpen.