Ingebruikname opdracht

Geef opdracht voor de inbedrijfstelling met het opdrachtformulier en de checklist welke u op deze pagina kunt downloaden.

Na het geven van uw opdracht en het inleveren van de checklist, wordt uw warmtepomp of uw ventilatietoestel door de STIEBEL ELTRON-servicedienst in bedrijf gesteld. Aansluitend test de STIEBEL ELTRON-servicedienst of aan alle criteria voor de garantie voldaan is. Is aan alle criteria voldaan, dan ontvangt u na goedgekeurde ingebruikname en betaalde factuur een garantiebewijs. Vanaf 2 jaar na ingebruikname dient 2-jaarlijks onderhoud plaatsvinden. De onderhoudscriteria van STIEBEL ELTRON dienen hiertoe te worden nageleefd.

Voorwaarden voor de ingebruikname

  • Apparaat moet volledig gemonteerd,gevuld en volledig elektrisch aangesloten zijn. Aansluiting op het net moet vast zijn en naar behoren uitgevoerd zijn. Buitensensor en vereiste (temperatuur)sensoren moeten juist aangesloten en gepositioneerd zijn. Hiervoor dient de checklist volledig te worden ingevuld.
  • Apparaat moet volgens voorschrift  aangesloten en geplaatst zijn.
  • Bron / verwarmingssysteem / solarsysteem moet op de juiste druk gevuld zijn, automatische ontluchters moeten geopend zijn, voordruk en waterinhoud van de expansievaten moeten afgestemd zijn op de inhoud van het verwarmingssysteem / solarsysteem. Warmwaterboiler moet gevuld, ontlucht en gespoeld zijn. Veiligheidsventielen moeten operationeel getest worden.
  • De apparaten (zowel binnen als buiten) moeten toegankelijk zijn. Indien nodig is het vereist om steigers te plaatsen.
  • Bij warmtepompen (bron brine of water): bronsysteem moet op dichtheid getest, grondig gespoeld en correct gevuld zijn, voordruk en waterinhoud van het expansievat moet correct ingesteld zijn.  
  • Bij ventilatieapparaten: stuur ons aub de berekeningsinformatie van uw ventilatieapparaat. Bij het gebruik van  verdelers dienen deze zo gelabeld te zijn,  dat toevoer- en afvoerlucht evenals de ruimtetoewijzing van de losse kanalen herkenbaar zijn. Het ventilatieapparaat moet volledig geïnstalleerd en alle ventielen ingebouwd zijn. De binnenopstelling voltooid, de deuren gemonteerd en in overstemming met de bedienings-/montagehandleiding ingesteld (overstroombereik) zijn.

Bij de ingebruikname dient de installateur aanwezig te zijn.

Vul het ingebruikname formulier in