Hoe werkt een warmtewisselaar?

1) Warmtewisselaar

Voor een lange levensduur en een betrouwbare werking van de warmteunits is de keuze van de juiste warmteunit enorm belangrijk. U heeft keuze uit twee varianten: koper gesoldeerd en puur RVS gesoldeerd. De keuze hangt af van de ter plaatse beschikbare waterkwaliteit. Hierbij is de elektrische geleidbaarheid (μs/cm) van het water de doorslaggevende factor. Bij een waarde van <500 μs/cm wordt de koper gesoldeerde warmteunit toegepast. Anders wordt de RVS gesoldeerde variant ingezet. Door de toepassing van uitsluitend RVS en het afzien van andere materialen zoals lood kan deze warmteunit betrouwbaar ook bij kritische waterkwaliteiten ingezet worden.

2) Waterslagdemper

Door het plotseling sluiten van de drinkwaterleiding treden waterdrukveranderingen op. Deze drukgolven kunnen schade aan lasnaden, verbindingsstukken en armaturen veroorzaken. Door de seriematige inbouw van de dempers worden niet alleen deze schades vermeden, maar ook defecten aan regelinrichtingen en afsluitingen worden voorkomen. Bovendien worden door de drukgolven veroorzaakte ruis en trillingen voorkomen.

3) Drukverschilregelaar

Standaard in alle stations geïnstalleerd, zorgt de drukverschilregelaar ervoor, dat het drukverschil tussen aanvoer en afvoer in het station constant gehouden wordt. Dit zorgt ervoor dat de geïnstalleerde regelventielen altijd correct functioneren en goed sluiten. Een ongewenste ruisontwikkeling in het verwarmingscircuit wordt bovendien voorkomen.

4) TFS - Thermo-Fluid-System

TFS – garantie voor op de graad nauwkeurige, constante watertemperatuur. Het Thermo-Fluid-System biedt een direct reagerende en betrouwbare thermostatische temperatuurregeling. Vergeleken met andere systemen biedt het een constant hoog warmtecomfort, onafhankelijk van de actuele inkomtemperatuur. Bij nachtstand, in de winter of in de zomer wordt betrouwbaar altijd de gewenste warmwatertemperatuur bereikt. Ook een schommelende waterdruk heeft geen invloed op de temperatuur. Om een hoge betrouwbaarheid te behalen, worden bij TFS zoveel mogelijk bewegende onderdelen achterwege gelaten. Het geringe drukverlies maakt de inzet van drukverhogende apparatuur overbodig.

TFS - Thermo-Fluid-System vs. Proportional-Regelaar

De gewenste brine-drinkwarmwatertemperatuur wordt met een thermostaat (1) ingesteld, die op de controle unit (2) geïnstalleerd is. De Ist-temperatuur van het te verwarmen drinkwarmwater wordt direct bepaald met een meetvloeistof. Deze bevindt zich in een sensorhoes (3), stevig ingepakt in een platenwarmtewisselaar (4). De sensorhoes is via een capilairleiding (5) aangesloten op de thermostaat (1). Treed er nu een temperatuurverandering op, dan verandert het volume van de meetvloeistof. Deze leidt tot een verandering en vereist een hub op de ventielkop, welke de volumestroom van het verwarmingswater overeenkomstig reguleert. Hiermee is zekergesteld, dat altijd de ingestelde bodem-temperatuur ter beschikking staat, onafhankelijk van wisselingen in de stroomtemperatuur of de hoeveelheid.

In tegenstelling tot het TFS reageert de P-regelaar pas als er warm drinkwater getapt wordt. De daaruit resulterende daling van de druk wordt door de waterschakelaar (1) vastgesteld en de controle unit (2) wordt secundair geopend. In verhouding daartoe opent zich de controle unit (3) op de primaire kant. Dan stroomt het hoge temperatuur water en verwarmt met temperatuurschommelingen het warme drinkwater. Deze verwarming wordt nu door de temperatuursensor (4) opgemerkt en het thermostaatventiel (5) wordt met vertraging aangesproken. Het kan daarom geen directe invloed op schommelende aanvoertemperaturen uitoefenen. Om deze aanvoertemperaturen constant te houden, heeft u een aanvullend thermostaatventiel (6) nodig. Deze gedwongen circulatie wordt ook ballastmodule of circulatiebrug genoemd. Deze is bij het TF-systeem niet nodig.
 

Conclusie: TFS is superieur in functionaliteit en controlesnelheid van de P-regelaar. Het geringe drukverlies spreekt eveneens voor het TF-Systeem.

Het TFS houdt het hele jaar de temperatuur constant, onafhankelijk van de aanvoertemperatuur.