Wat is een horizontale bron en hoe groot moet deze zijn?

Warmtepomp horizontale bron

Horizontale bron warmtepomp

Wilt u een bodem-water-warmtepomp installeren in uw woning en heeft u een groot beschikbaar grondoppervlak? Dan kunt u kiezen voor een zogenaamde horizontale bron in plaats van diepteboringen. Een horizontale bron is een soort van buizennetwerk dat in uw tuin ingegraven wordt, op een à anderhalve meter diepte. Boven het net mag geen bestrating of betegeling komen, anders dringt de warmte van de zon niet meer door in de bodem. Er mogen ook geen bomen of diepwortelende struiken boven geplant worden, anders is er een risico op beschadiging.

Warmtepomp: horizontale bron

Uw warmtepomp staat dus in verbinding met een horizontale bron. Door deze bron vloeit een mengsel van antivries en water. Dit mengsel wordt in de aardbodem opgewarmd en naar een centraal punt gestuurd waar de warmte opgevangen wordt door collectoren. Vanuit die collectoren gaat de warmte naar uw warmtepomp en zo komt deze in uw woning.

Grootte horizontale bron

De grootte van de horizontale bron is afhankelijk van een aantal factoren. De vochtigheidsgraad en de samenstelling van de grond bijvoorbeeld. Maar ook het vermogen van de warmtepomp speelt een rol. Het is erg belangrijk dat de berekeningen voor de grootte van de horizontale bron correct gebeuren om zeker te zijn van een optimaal rendement. Zelfs als u de prijs van de plaatsing van de horizontale bron bij de aankoopprijs van de warmtepomp optelt, bent u op lange termijn goedkoper uit dan wanneer u een klassieke verwarmingsinstallatie zou aankopen. Juist omdat een warmtepomp met horizontale bron zo energiezuinig is, verdient de investering zichzelf binnen slechts enkele jaren al terug.