De politiek adviseert ventileren in de strijd tegen corona

Recent hebben 20 wetenschappers demissionair premier Mark Rutte in een brief opgeroepen om ventilatie serieuzer te nemen als maatregel tegen de verspreiding van corona. Goede ventilatie voorkomt dat het coronavirus zich in binnenruimtes verspreidt via aerosolen (minuscule deeltjes in de lucht die langdurig blijven zweven). Waar staan we op dit moment en wat moet je doen?

Het kabinet heeft het advies van de 20 wetenschappers ter harte genomen en voegt aan de drie overbekende basisregels: 1,5 meter afstand, handen wassen en testen/thuisblijven bij klachten een vierde basisregel toe namelijk ventilatie. Het gaat om frisse lucht.

Waarom is ventilatie zo belangrijk? 

Het is belangrijk om de lucht in een woning te verversen door middel van de juiste ventilatie. Het komt weleens voor dat het luchten van een woning verward wordt met ventileren. Dit is niet hetzelfde. Even deuren en ramen openzetten is luchten. Het gaat er juist om dat een woning 24 uur per dag een verse luchtstroom krijgt en dat de ongezonde stoffen die zich in de woning bevinden worden afgevoerd.  Ventilatie zorgt ervoor dat in de ruimten waar mensen zich bevinden, vervuilde binnenlucht vervangen wordt door verse buitenlucht. Om deze luchtverversing te creëren, moet er een luchtstroom tot stand worden gebracht door drukverschillen tussen binnen en buiten. Dit kan op een natuurlijke manier, door wind en thermische trek. Ook kan een luchtstroom mechanisch op gang worden gebracht door een elektrisch aangedreven ventilatiesysteem. STIEBEL ELTRON gebruikt hiervoor de LWZ. Het all-in-one toestel. 

Wat heeft dit te maken met het coronavirus

Het coronavirus lijkt zich vooral te verspreiden bij nauw contact via grotere druppeltjes die vrijkomen bij praten, hoesten, en zingen. Daarnaast verspreidt het coronavirus zich via aerosolen, minuscule deeltjes in de lucht die langdurig blijven zweven. Als je zorgt voor de juiste ventilatie verklein je de kans om besmet te worden met het coronavirus. 

Thuiswerken en ventileren

Door het thuiswerken spenderen mensen 90% van hun tijd binnen. Wist jij dat de concentratie van verontreinigende stoffen binnen vaak hoger is dan buiten? Zeker in deze tijd is het essentieel om aandacht te besten aan ventileren om te zorgen voor een  gezond én comfortabel binnenklimaat.

Tips om te ventileren en om verspreiding van corona te voorkomen.

1. Laat de roosters van je ramen altijd open staan. Hierdoor zorg de 24 uur per dag voor verse lucht in je woning.

2. Zet de ventilatie in de juiste stand als je thuis bent. En zet de ventilatie hoger als je aan het koken of douchen bent. Ben je met meerdere personen in een ruimte zet de ventilatie dan ook een stand hoger. 

3. Zorg dat je vocht afvoert. Als het vocht nergens naartoe kan krijg je condensatie op ramen en muren. Dit kan leiden tot schimmel en vochtplekken. Dit is niet goed voor je gezondheid. 

Politiek en ventileren

Het kabinet adviseert om goed te ventileren. Ze zijn alleen erg onduidelijk wat zij er mee bedoelen. En wat er nu wel en niet verwacht wordt van ventilatie. Ook wij van STIEBEL ELTRON lichten het kabinet graag toe waarom ventilatie belangrijk is en waar mensen rekening mee moeten houden. Een van de producten die goed toe te passen is, is onze LWZ. 

De LWZ. Het all-in-one-toestel 

Bij de LWZ zijn verwarmen, koelen, warm tapwater-bereiding en ventilatie geïntegreerd in een unit. Alle onderdelen zijn optimaal op elkaar afgestemd en benodigde ruimte voor de unit is beperkt. Door zijn grote mate van integratie zijn de installatietijden kort en de faalkosten tijdens de installatie zeer laag. Dit maakt de LWZ behalve voor de luxere bouw ook geschikt voor conceptmatige bouw. 

Meer weten over onze warmtepompen of andere producten? Neem contact op met onze technische adviseurs.