500 woningen Strijp R in Eindhoven met duurzame oplossingen van STIEBEL ELTRON

Strijp R, gelegen tussen Strijp S en landgoed de Wielewaal, is een voormalig industrieterrein van Philips te Eindhoven. Het vormde het hart van de beeldbuisproductie. Op het terrein worden ca. 500 woningen en 1.600 m2 commerciële ruimte gerealiseerd. Het plan wordt gekarakteriseerd door ruimte, groen en de verwijzing naar de rijke historie. Doelstelling is om het gebied duurzaam te ontwikkelen. Deze woningen zijn allen voorzien van een warmtepomp, buffer en boiler van STIEBEL ELTRON. De strak gedetailleerde woningen knipogen met hun sheddaken naar het verleden.

Samenwerking

In samenwerking met de opdrachtgevers heeft STIEBEL ELTRON een uniek concept ontwikkeld. Deze samenwerking tussen de techniekafdeling van STIEBEL ELTRON en de opdrachtgevers heeft er voor gezorgd dat het concept uitstekend aansluit op zowel de wensen van de betrokken partijen als uiteindelijk de bewoners zelf.

Uniek concept STIEBEL ELTRON

De woningen zijn allen voorzien van een eigen warmtepomp. De toepassing van de warmtepompen en/of bijbehorende boiler is afhankelijk van het benodigde vermogen en/of tapwatercomfort.  Voor alle type woningen heeft STIEBEL ELTRON een oplossing. Voor diverse woningen is de combiwarmtepomp WPC Cool toegepast met een geïntegreerde boiler van 175 liter netto (200 liter bruto). Daarnaast is ook een groot aantal woningen voorzien van de warmtepomp WPF Cool met daarbij een losse zeer hoog kwalitatieve 300 liter boiler, de SBB 301 en/of de 400 liter boiler SBB 401 WP SOL. De woningen zijn allen opgeleverd met een 200 liter CV buffer type SBP 200 E als hydraulische scheiding. Zo kan de gehele woning geregeld worden middels een zoneregeling zonder verlies van efficiëntie en levensduur. Het buffervat zorgt ervoor dat het een extra betrouwbaar en robuust warmtepompsysteem is. Om het CV water vanuit de buffer naar de vloerverwarming verdelers te pompen, is gebruik gemaakt van een zeer compacte pompgroep, de WPKI-HK E. Alle benodigde componenten zijn geïntegreerd in een compacte behuizing.

Total cost of ownership

Met het oog op de TCO (Total cost of ownership) en de bedrijfszekerheid heeft STIEBEL ELTRON een extra wisselaar geplaatst tussen de bron en de warmtepomp, de GWS 1. Zo kan er glycol over de wisselaar gevoerd worden zonder risico dat het glycol in aanraking komt met het drinkwater. Speciaal voor dit project heeft STIEBEL ELTRON de warmtepompen inclusief GWS 1 laten testen bij de KIWA en is het concept met bijbehorende warmtepompen voorzien van een officiële gelijkwaardigheidsverklaring. 

Deze gelijkwaardigheidsverklaringen vindt u hier

Energieconcept

Alle woningen zijn gekoppeld aan een distributienet dat gevoed wordt door diverse open bronnen. Van binnen zijn de woningen qua energieopwekking helemaal klaar voor de toekomst.

Het concept is een combinatie van grondwatersanering en duurzame energie. De drijvende kracht achter het wijksysteem is koude- en warmte opslag (KWO). Warmte wordt in de zomer in de ondergrond van de wijk opgeslagen zodat deze in de winter weer hergebruikt kan worden voor verwarming en omgekeerd wordt de winterkou opgeslagen zodat deze in de zomer ingezet kan worden als koeling. Slim, want het is schoner en door deze temperaturen te hergebruiken verkwisten we minder energie. Om dit mogelijk te maken zijn er voorzieningen in de wijk aangelegd. Op een aantal plaatsen in de wijk zijn zogenaamde grondwaterbronnen geslagen om de opgeslagen temperatuur aan de bewoners te kunnen leveren. Dit alles vindt plaats van 40 tot 80 meter diepte. Middels warmtepompen wordt de thermische energie opgewerkt tot bruikbare warmte en warm tapwater voor de woningen en bedrijven.