Hoe kunnen producten geregistreerd worden?

Hiertoe bestaan drie mogelijkheden:

  • U meldt de door u in bedrijf gestelde producten volgens het ingebruikstellingsprotocol. De formulieren vindt u onder Service > Downloads.

          of

  • U meldt de door u in bedrijf genomen producten online. Hiervoor gaat u naar Services > Klantenservice: „Product registratie“. 

          of

  • U laat de producten door onze servicedienst in bedrijf stellen en de registratie volgt automatisch op basis van de gegevens na de afgesloten en gefactureerde inbedrijfstelling.