BRL-Certificeringen

STIEBEL ELTRON BRL 6000-21 gecertificeerd

Per 1 oktober 2014 dienen alle marktpartijen die bodemenergiesystemen ontwerpen, realiseren, onderhouden en beheren hiervoor te zijn gecertificeerd. Om gecertificeerd te worden, dient men aan een certificerende instantie te kunnen aantonen dat de betrokken personen binnen de organisatie over de juiste vakbekwaamheid beschikken. Eén van de onderdelen daarbij: één of meerdere CITO-diploma's, die verkregen kunnen worden door het met succes afleggen van een CITO-examen. STIEBEL ELTRON en haar servicepartners hebben zich gecertificeerd voor het bovengrondse deel van het bodemenergiesysteem BRL 6000-21. De partners waarmee wij samenwerken voor de bodemboringen ten behoeve van onze brine-water-warmtepompen zijn BRL 11000 gecertificeerd.

Over BRL-Certificeringen

In een beoordelingsrichtlijn (BRL) zijn o.a. alle beoordelingseisen, procedures, rapportageverplichtingen, eisen van certificatie-instellingen, uitgangspunten voor verificatie en eisen voor de inhoud van de certificaten vastgelegd. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld technische eisen, gebruikseisen, duurzaamheidseisen en esthetische eisen die marktpartijen kunnen stellen aan producten, bouwsystemen, processen en diensten. Ook regelt een BRL de aansluiting met de relevante wettelijke eisen zoals bijvoorbeeld het Bouwbesluit.

Interessante links

Garantie

ISO-Certificeringen