Miljoenennota en duurzame oplossingen

In de Miljoenennota van het kabinet staan ook verschillende punten over energiebesparing en verduurzaming, zoals prijsplafond energie, uitbereiding nationaal isolatieprogramma, klimaatfonds, verduurzaming bedrijfsleven, aanscherpen CO2-heffing en BTW op zonnepanelen. Wij zetten ze voor je op een rijtje:

Prijsplafond energie

Het kabinet wil huishoudens compenseren voor de snel oplopende energierekeningen. Het kabinet komt met een prijsplafond op de energierekening. Dit prijsplafond geldt voor de eerste 1200 m³ voor gas en 2400 KWh voor elektra voor huishoudens én voor ondernemers. Daarboven wordt de marktprijs berekend. Consumenten betalen (tot aan het plafond) voor gas een prijs die relatief laag ligt, terwijl die voor elektriciteit juist relatief hoog is. 

Techniek Nederland geeft aan dat mensen met een warmtepomp hiervan de dupe kunnen worden en dat dit de snelheid uit de energietransitie kan halen. Daarnaast zet Techniek Nederland zich ervoor in dat dit prijsplafond per energieaansluiting gaat gelden. Hierdoor kunnen ondernemers met meerdere filialen per filiaal een korting op de energierekening krijgen. 

Uitbreiding Nationaal Isolatieprogramma

Er komt 300 miljoen extra beschikbaar voor 2023 en 2024 voor versneld isoleren van woningen. Het Nationaal Isolatieprogramma is erop gericht om 2,5 miljoen woningen snel te isoleren. Goede isolatie levert een forse energiebesparing op en maakt woningen geschikt voor duurzame oplossingen zoals een warmtepomp. 

Gemeenten kunnen plannen indienen bij het Rijk voor een lokale, meerjarige aanpak waarin staat hoe ze de 750.000 koopwoningen met slechte energielabels gaan isoleren, aansluitend bij hun Transitievisie Warmte. Daarnaast wil het kabinet 1 miljoen huurwoningen naar de isolatiestandaard brengen met normering. Ook wordt de ISDE-regeling wordt versoepeld en uitgebreid. Er komt een uitbreiding op de financieringsmogelijkheden en meer voorlichting en een campagne vanuit het Rijk onder de noemer ‘Zet ook de knop om‘ en de website ‘Verbeter je huis‘. De subsidie wordt verhoogd en komt ook beschikbaar wanneer maar één maatregel wordt genomen. 

Klimaatfonds

Nederland wil klimaatneutraal en circulair worden in 2050. Daarom wordt het CO2-reductiedoel voor 2030 in de Klimaatwet aangescherpt van 49 procent tot een vermindering van 55 procent, in lijn met het coalitieakkoord. Om het aangescherpte doel te bereiken heeft het kabinet een Klimaatfonds opgezet van 35 miljard euro voor de komende tien jaar. Het kabinet werkt momenteel aan een wet waarin de spelregels van dit fonds staan. Er wordt in ieder geval op korte termijn 4 miljard euro vrijgemaakt voor ‘urgente projecten’, zoals het stimuleren van wind op zee (180 miljoen), waterstof (145 miljoen), stimuleren van warmtenetten (200 miljoen euro) en energiebesparende maatregelen.

Verduurzaming bedrijfsleven

Het kabinet komt met diverse maatregelen om de verduurzaming van bedrijven te versnellen:

  • Aanscherpen van de CO2-heffing.
  • Invoeren van een CO2-minimumprijs.
  • Aanpassen van de energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie.
  • Meer bedrijven moeten vanaf 2023 voldoen aan de energiebesparingsplicht. Het gaat daarbij vooral om grote energiegebruikers, die voorheen uitsluitend onder de EU-ETS plicht vielen.

Btw op zonnepanelen

Vanaf 2023 0%-btw op plaatsen van zonnepanelen op woningen en bijgebouwen zoals een schuur. De btw-vereenvoudiging is er gekomen om het aangifteproces sterk te vereenvoudigen, zowel voor particulieren, de Belastingdienst als de leveranciers van zonnepanelen. 

De maatregel heeft enkel betrekking op zonnepanelen om elektriciteit op te wekken uit zonlicht. Echter niet alleen de aanschaf- en plaatsingskosten van de gehele installatie zijn opgenomen binnen deze btw-regeling, ook alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de montage en aansluiting tellen mee. Denk maar aan het uitbreiden van de meterkast of het aanleggen van kabels.

Afsluitend

De uitbreiding van het Nationaal Isolatieprogramma met name ook de versoepeling van de ISDE-regeling in combinatie met btw-vereenvoudiging maakt het voor particulieren een stuk aantrekkelijker en makkelijker om hun woning te verduurzamen. Dit heeft positieve invloed op aanschaf van duurzame oplossingen zoals warmtepompen. Wil jij ook warmtepompen monteren en/of inbedrijfnemen? Maar mis je daarvoor nog de kennis en ervaring? Volg dan een van onze gratis trainingen. Klik hier voor meer informatie