HELDERE VISIE: Nieuwe mogelijkheden voor bij u thuis

VERBOUWING MET HET OOG OP TOEKOMSTBESTENDIGHEID

CIRCULAIRE TOEKOMST STIEBEL ELTRON NEDERLAND

STIEBEL ELTRON Nederland is uit haar jasje gegroeid. De enorme vlucht die het bedrijf heeft genomen, heeft ertoe geleid dat er steeds meer behoefte kwam aan extra werkplekken, trainingsruimtes, showroom etc. We hebben besloten om dit op de huidige locatie te gaan realiseren. De komende periode wordt er dan ook hard gewerkt aan de realisatie hiervan. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de vorderingen. 

We zijn er trots op dat we deel uitmaken van de grote STIEBEL ELTRON Groep. De Energy Campus (zie foto rechts) van ons moederbedrijf in Duitsland is een communicatiecentrum dat voor ons een inspiratiebron is bij alle keuzes die we maken inzake deze verbouwing. De Energy Campus is DGNB-Platin gecertificeerd. Met de hoogste beoordeling die ooit een gebouw in de categorie „onderwijsgebouwen“ ontvangen heeft, is aan de Energy Campus het Platin-certificaat van de Duitse vereniging voor duurzaam bouwen (Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen - DGNB) uitgereikt.


Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar Rob Cramer.

Foto-impressie Umbau nr. 10 : 18 oktober 2021

NIEUWSUPDATE 9: 29 september 2021


Inleiding:

Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van de maand september.

De bouw is gestart!!
 

In deze nieuwsbrief staat informatie over de: 

− Uitgevoerde werkzaamheden;

− De voortgang en planning;

− Een foto-impressie van de werkzaamheden;

− Showroom en Practiceroom.


In de maand juni is de bouw gestart.
 

Begonnen is met het verwijderen van de asbest (fase 1) dat in de het pand aanwezig was (onder andere patchkast, ketelhok). Vervolgens zijn we begonnen met het slopen. Nagenoeg het gehele binnenwerk is gesloopt, alleen de dragende muren zijn blijven staan. 
 

In de weken daarop volgde de asbestsanering fase 2, de gevels, een heidense klus voor Belas, de asbestsaneerder. Men verwachtte niet dat de gevels zo sterk verankerd waren. Zeg maar een bouwwijze met Duitse Gründlichkeit und Qualität.
 

Maar het is gelukt! Het duurde langer dan verwacht maar de overige werkzaamheden zijn niet vertraagd aangezien we veel taken parallel lieten verlopen.
 

Komende weken start bouwbedrijf Jacobs met het inzagen van de veertien ramen aan de zuidzijde en het inmeten van de nieuwe kozijnen en gevel.
 

Afgelopen weken zijn de nieuwe gevels aan de voorkant en zijkant van het pand geplaatst. En is het pand weer “dicht” en herfstbestendig. Wat een geluk dat we de afgelopen weken zo’n mooi weer hadden!!! 
 

Komende maand gaat Dennis van Zutphen en zijn team aan de slag met electra en Pijnappels met het installatiewerk.
 

We liggen mooi op schema!!


Showroom en Practiceroom

Het inrichten van de showroom heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Dit is vooral ingegeven door de visie op marketing, klanten, de kosten en het gevraagd vermogen van de apparatuur. Na diverse gesprekken met Raf Cox, Mark van de Sluis, Dennis Blonk en Manon Veldkamp zijn de ideeën gepresenteerd aan STE Duitsland.

 

Voornaamste uitgangspunten zijn:

− een eenduidige, internationale “look en feel” voor die ruimtes welke zichtbaar zijn voor onze klanten;

− kosten;

− we zijn op zoek gegaan naar een balans tussen het internationale karakter van STE en de lokale sfeer en karakter.

 

Wat wordt het concreet? 
De showroom HP richten we in met niet werkende apparatuur, de apparaten krijgen wel een electra aansluiting. De werkende units komen in de practiceroom (achter de showroom). In deze ruimte kunnen service engineers getraind worden en kunnen kopende klanten de apparatuur werkend zien.

In de showroom HC en ventilatie komen apparaten welke zijn aangesloten op de electra en aan de achterzijde komen een wasbak waar diverse apparatuur werkend kan worden gedemonstreerd.

 

Onderstaand een aantal afbeeldingen om een indruk/impressie te krijgen van wat het gaat worden qua sfeer.


In de volgende nieuwsbrief gaan we naast de voortgang onder meer in op het interieur. Deze volgt eind oktober, begin november.

Voor zover de stand van zaken, we houden jullie op de hoogte. Zijn er vragen of opmerkingen, meld het aan het management of laat het mij weten, 06 51 3738 70.

NIEUWSUPDATE 8: 22 februari 2021

Inleiding

Hierbij ontvangen jullie nieuwsbrief 8. De laatste is gepubliceerd tijdens de corona periode, afgelopen jaar in mei.

Het was een bewogen jaar, waarin een groot appèl werd gedaan op de veerkracht van velen. Complimenten zijn op z’n plaats voor de wijze waarop het merendeel de discipline kan opbrengen om zich te houden aan de Covid-regels en de motivatie kan vinden om elke dag het initiatief te nemen en aan de slag te gaan.

 

En dit allemaal in een Nederland waar de extreme uitingen (rellen en rechtszaken) in de maatschappij en media worden uitvergroot.

Waarschijnlijk om (commercieel) te scoren en aandacht te krijgen worden gebeurtenissen en situaties uitvergroot waardoor we de context en ware bedoeling volledig uit het oog verliezen.

We lijken de kunst van het relativeren uit het oog te gaan verliezen (Sylvain Ephimenco - Trouw).

Juist binnen STIEBEL ELTRON Nederland, waar de sociale samenhang een unique selling point is, is het mooi om te zien dat wij elke dag bezig zijn om de samenhang en collegiale relaties te borgen, comfortabel wonen te promoten en daarmee de markt van duurzaamheid en home comfort verder uit te bouwen.

De huidige situatie:


Op dit moment zijn we ruim 10 maanden verder na de laatste nieuwsbrief en staat het voorjaar van 2021 voor de deur.

Het project ligt op koers, het schip “Umbau” lag afgelopen jaren diverse keren in het dok maar heeft inmiddels de haven verlaten.

Waar staan we met de verbouwing?


Alvorens de details toe te lichten, een aantal highlights:

 

-      Ons moederbedrijf in Holzminden heeft een GO gegeven voor het project Umbau

-      De focus ligt op klanten en collega’s, wat betekent dat de showroom en de front office een corporate look en feel krijgen. Voor de collega’s creëren willen we een werkomgeving dat aansluit bij de cultuur en professionaliteit.

-      Vanaf 31 mei as. verblijven we, voor de duur van een jaar, in de 200m² kantoorruimte bij de buren

-      In de maand juni starten we met slopen en saneren (asbest)

-      In augustus - september start de ruwbouw

-      In het eerste kwartaal van 2022 gaan we beginnen met de afbouw en inrichting

-      1 juni 2022 betrekken we het nieuwe kantoor

De volgende onderwerpen zullen hieronder de revue passeren:


-        Grondaankoop gemeente ’s-Hertogenbosch;

-        Aanvraag omgevingsvergunning “reclamezuil”

-        Indeling ruimte “Koffiebrandery”

-        Toeleveranciers zijn bekend

-        Uitbreiding bouwteam

-        Communicatieschema

-        Impressie interieur

Grondaankoop gemeente ’s-Hertogenbosch

Het afgelopen jaar zijn we diverse keren met de gemeente in contact geweest over vergunningen m.b.t. bouw, parkeren, raampartijen zuidzijde en het plaatsen van een reclamezuil aan de voorzijde.

De vergunning voor de zuil is afgewezen.

Reden: de grond (“onze” voortuin) is in eigendom van de gemeente. Waarop we hebben besloten de grond te kopen van de gemeente, Dit is afgelopen december afgerond. Deze maand starten we met de aanvraag omgevingsvergunning voor de reclamezuil.

Indeling ruimte “Koffiebrandery”


De verhuizing staat gepland de laatste week mei. Onder voorbehoud ziet het programma er op hoofdlijnen als volgt uit, details volgen uiterlijk 1 april as.

Het streven is om het online werken zo kort mogelijk te onderbreken tijdens het verplaatsen van het ISRA punt.

Woensdag 26 mei:

Zal het ISRA punt en de serverruimte worden verplaatst, hardware losgekoppeld; (WilroffReitsma)

Medewerkers STIEBEL ETLRON ontruimen hun bureaus, kasten etc., stickeren de dozen.

Donderdag 27mei

Verhuizing door Vlugo verhuizingen, demonteren meubilair, inpakken ICT-apparatuur, hermonteren bureaus.
Medewerkers STIEBEL ELTRON ruimen hun bureaus en kasten, pakken dozen uit.    Het aansluiten van de hardware gebruikt door WilroffReitsma

Vrijdag 28 mei

Inrichting afronden en opstart

Indeling van de ruimte op de eerste verdieping Koffiebrandery:

Toeleveranciers zijn bekend


De diverse toeleveranciers zijn geselecteerd op basis van de volgende kenmerken: prijs, betrokkenheid, technische vaardigheden, betrouwbaarheid en specifiek formuleren van de werkzaamheden.

Uitbreiding bouwteam


Het team Umbau bestaat uit een viertal disciplines nl. techniek, financieel, organisatie en communicatie en is inmiddels uitgebreid met twee collega’s. Het totale team bestaat uit:

 

-      Uwe Albrecht Finance team - Controller STE D

-      Alex de Vries Finance team - Controller STE NL

-      Jaap Aukema Construction Team - Geschäftsführer NL

-      Frank Schlüter Construction Team - Projectmanager Messen und Ausstellungen

-      Caroline Kumlehn Construction Team - Projectmanager Messen und Ausstellungen

-      Rob Cramer Construction Team - Programmanager Communication and Guidance

 

Binnenkort stellen we een team-communicatieschema op waarin we vastleggen “wie, wanneer waarover” wordt geïnformeerd. We gaan uit van een viertal teams.

 

Team STE NL:        alle medewerkers in NL

Team Finance:       Uwe, Alex en Rob

Team Techniek:     Jaap, Frank, Caroline en Rob

Team Umbau:        als vermeld

Impressie interieur

Het team interieur is diverse keren bij elkaar geweest. Binnenkort komt dit team bij elkaar om de look and feel voor STIEBEL ELTRON ‘s-Hertogenbosch af te ronden en de opdracht te verstrekken.

Naast sfeer en functionaliteit is er ook nadrukkelijk gekeken naar de akoestiek.

Genoemde beelden geven een eerste impressie (de foto’s, kleuren en modellen geven een indruk maar zijn niet representatief).


Voor zover de stand van zaken, we houden jullie op de hoogte. Zijn er vragen laat het Rob dan weten, 06 51 3738 70.

Namens het bouwteam bedankt voor jullie inzet en meedenken.


NIEUWSUPDATE 7: 20 mei 2020

De actuele status


Hierbij ontvangen jullie nieuwsbrief 7. De laatste is gepubliceerd voor de coronaperiode. Vanaf 15 maart zag de wereld er ineens compleet anders uit. De wereld stond stil maar komt langzaam aan weer op gang.

 

Twee weken geleden is er een call geweest met Rob, Jaap, Joost en Mark over de diverse ontwikkelingen en plannen.

 

De maanden voorafgaand aan corona was de fase waarin de verbouwing in de volle breedte in gang is gezet: aannemers, installatie, elektra, kantoorinrichting, architect, tijdelijke verhuizing etc. etc. Tevens zijn de diverse projectteams opgestart om de diverse taken en inzichten te bespreken.

 

Kortom, veel in beweging met partijen en teams die meedenken, enthousiast en constructief kritisch zijn.

 

In deze nieuwsbrief is weer veel te melden, zijn er vragen kun je Rob altijd bellen, 06 51 3738 70.

 

De volgende onderwerpen zullen de revue passeren:

-        Corona en de verbouwing

-        Aanleg parkeerplaatsen

-        Tijdelijke huur Koffiebrandery en planning

-        Vergunning gemeente

-        Offerte bouwbedrijven

-        Elektra - netbeheerder

-        Architect

-        Asbestsanering, verhuizing, elektra, installatie, kantoorinrichting, beveiliging

-        PM tool

Corona en de verbouwing


In nauw overleg tussen het moederbedrijf en het MT Nederland is besloten dat de verbouwing doorgaat! Voorwaarde is dat de liquiditeit van het bedrijf voldoende op orde blijft en dat we daardoor voorbereid blijven op onverwachte “corona” ontwikkelingen.

 

We blijven doorgaan met de voorbereidingen met het doel dat we het eerste kwartaal 2021 starten met de (ver)bouwwerkzaamheden.

Aanleg parkeerplaatsen

De parkeerplaatsen zijn aangelegd. De diepte van de P-plaats is besproken met de buurman.

 

Deze zullen enigszins worden verdiept. De bloembakken aangepast, op de eerste P-plaats zal een vijfde bak worden geplaatst. Op alle bakken komen borden P- STIEBEL ELTRON.

 

We bekijken nog of de inrit moet worden afgesloten om te voorkomen dat derden hun auto op ons terrein parkeren.

Tijdelijke huur Koffiebrandery en planning

Zoals bekend gaan we definitief, gedurende de verbouwing, uit het huidige pand en tijdelijk naar de Koffiebrandery. De eigenaar is bezig het pand op onze komst voor te bereiden.

 

Ondanks het uitstel van de verbouwing behouden wij de eerste optie tot huur.

 

De indeling van de kantoren is als volgt:

Vergunning gemeente


De gemeente heeft de sloopvergunning (puin en asbest) goedgekeurd en ze zijn akkoord met het plaatsen van de ramen aan de Zuidzijde.

Offerte bouwbedrijven


Een drietal aannemers is benaderd en aan hen is gevraagd een offerte uit te brengen. Eén van de aannemers heeft besloten af te zien van de offerteronde aangezien zijn opdrachtenportefeuille geen ruimte biedt. Van de overige twee ontvangen wij voor 1 juni hun offerte.

Elektra


De afgelopen week is door Timmermans Infra de tweede meterkast (3 x 35A)  geplaatst en is de capaciteit in de bestaande meterkast verhoogd naar 3 x 80A.

 

Voets plaatst voor 21 mei de stelcon platen terug waarna de oprit en P-plaatsen aan de achterzijde weer beschikbaar zijn.

Asbestsanering, verhuizing, elektra, installatie, kantoorinrichting, beveiliging


Diverse partijen zijn benaderd en hebben offertes uitgebracht. Wanneer de mogelijkheid daar is, zullen we met de diverse projectteams om tafel gaan en de aanbiedingen bespreken.

Architect

De architect heeft de laatste wijzigingen doorgevoerd. Op de plaats waar nu de trap nog staat zal een extra toilet komen. Met Maars - living walls en de architect zijn we in gesprek voor het plaatsen van de voorzetramen. Waarschijnlijk kiezen we voor een constructie waarbij we de stijl van de huidige Maars wand overnemen met de mogelijkheid om te ventileren en de binnenzijde te reinigen.

PM Tool


Het laatste jaar is er met enthousiasme veel werk verzet door alle betrokken, en dan …..  komt de coronaproblematiek en komt het gehele proces tot stilstand.

 

Om te voorkomen dat alle kennis en ervaring verwatert en we straks veel werk moeten herhalen is met het MT Nederland besloten alle informatie zoals contacten, voorbereiding, offerte, voorlopige planning etc. in een online  projectmanagement tool op te slaan. Het grote voordeel is dat alle verkregen info en documentatie vastligt en voor het MT Umbau op hoofdlijnen toegankelijk is en voor de uitvoering op taakniveau inzichtelijk.

 

Het proces is z’n geheel eenvoudiger te managen en bij te sturen. Bovendien hebben onze Duitse collega’s direct - live inzicht in de kosten en status.

 

Voor zover de stand van zaken, we houden jullie op de hoogte. Zijn er vragen laat het Rob dan weten, 06 51 3738 70.

 

Namens het bouwteam bedankt voor jullie inzet en meedenken.


NIEUWSUPDATE 6: 20 februari 2020

De actuele status


Hierbij ontvangen jullie nieuwsbrief 6. De laatste is gepubliceerd in december. De afgelopen maanden was de fase waarin de verbouwing in de volle breedte in gang is gezet: aannemers, installatie, elektra, kantoorinrichting, architect, tijdelijke verhuizing etc. Tevens  zijn de diverse projectteams opgestart om de diverse taken en inzichten te bespreken.

 

Kortom, veel in beweging met partijen en teams die meedenken, enthousiast en constructief kritisch zijn. In deze nieuwsbrief is weer veel te melden, zijn er vragen kun je altijd even met Rob Cramer bellen, 06 – 5137 3870.

 

De volgende onderwerpen zullen de revue passeren:

-          Aanleg parkeerplaatsen

-          Tijdelijke huur Koffiebrandery en planning

-          Vergunning gemeente

-          Schouw bouwbedrijven

-          Telecom – Wilroff Reitsma

-          Interne logistiek

-          Architect

-          Asbestsanering

-          Vervolgactie

Aanleg parkeerplaatsen

Zoals in de mail afgelopen week aangegeven, zal op 5 maart a.s. de parkeergelegenheid worden aangelegd. Voets Wegenbouw en Van Zutphen Elektra zullen de werkzaamheden uitvoeren.

Zij zijn actief tussen 07.00 – 17.00 uur. Rond 16.30 gaat de hoofdschakelaar-elektriciteit uit in verband met het aansluiten van de laadpaal.

Tijdelijke huur Koffiebrandery en planning

We gaan definitief, gedurende de verbouwing, uit het huidige pand. De eigenaar van de Koffiebrandery heeft besloten zijn verbouwing te vervroegen naar het eerste kwartaal.

 

Hierdoor is het mogelijk geworden om circa 225m² (circa 12 x 20m) kantoorruimte te huren bij de Koffiebrandery. De kantoren zijn gesitueerd op de eerste verdieping boven de ingang van Skynet. Deze ruimte is voorzien van diverse kantoren, vergaderruimte , pantry en eigen toiletgroep. Tevens kunnen we gebruik maken van de receptie voor de ontvangst van klanten en het huren van zalen tot 30 personen voor bijeenkomsten.

 

Wel is het aan te raden voor de nu al te verwachten bijeenkomsten, de ruimte te reserveren. Dit kan je voorlopig aan Rob richten: rob@kaepsigt.nl

 

De verwachting is dat we 17 april gaan verhuizen. Diverse verhuizers zijn door Sander benaderd, Wilroff Reitsma zal de verhuizing van hardware en bekabeling verzorgen.

 

De indeling van de kantoren is als volgt:

Vergunning gemeente


Afgelopen week hebben we contact gehad met de gemeente. Komende  week geven ze duidelijkheid over de informatieve aanvraag van de omgevingsvergunning.

Schouw bouwbedrijven


Een drietal aannemers is benaderd. Zij hebben onze locatie inmiddels bezocht. Deze week (donderdag, vrijdag) vindt de schouw plaats met de aannemers.

 

Voor 20 maart presenteren zij een offerte, waarna het bouwteam in samenspraak met Purchase en Finance van STE Duitsland een keuze maakt voor de aannemer.

Telecom – Wilroff Reitsma


Inmiddels hebben we contact gehad met WR, zij zullen demontage en montage van telecom en internetdiensten verzorgen. De eerste set hardware voor “Skype for Business” is geleverd. We wachten nog op de inlogcode die we van onze Duitse collega’s moeten ontvangen. Wanneer deze binnen is, wordt de set geïnstalleerd en zal een training worden georganiseerd.

Interne logistiek


Danny en Joost hebben een plan uitgewerkt m.b.t. hoe om te gaan met de huidige voorraad. Nadere informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.

Architect

De architect heeft de technische tekeningen en werkbeschrijving afgehandeld, zie lunchruimte.

Asbestsanering


Op 5 maart staat een afspraak met een asbestsaneerder, Heezen Asbestsanering uit Eindhoven. Zij zijn voorlopig ingepland voor de derde week van april.

Lopende vervolgacties

Op hoofdlijnen kan de planning er als volgt uit zien:

 • Constructieberekeningen: Af
 • Informatieve aanvraag omgevingsvergunning: Reactie is onderweg
 • Definiëring bouwtekeningen: Af
 • Bijeenkomsten projectteams: Loopt
 • Offerte-aanvraag bouwbedrijf: Loopt
 • Streefdatum start verbouwing: 4e week april 2020
 • Alarmering offerte: Loopt
 • Wilroff Reitsma afstemming: 26 februari
 • Kantoorinrichting: 3 maart offerte afstemmen
 • Afstemming elektra en installateur: 10 maart

 

Voor zover de stand van zaken, we houden jullie op de hoogte. Zijn er vragen laat het Rob dan weten, 06 – 5137 3870.

 

Namens het bouwteam bedankt voor jullie inzet en voor de liefhebbers “fijne Carnaval”!


NIEUWSUPDATE 5: 19 december 2019

De actuele status


Hierbij ontvangen jullie nieuwsbrief 5. De laatste is gepubliceerd afgelopen maand september, vervolgens was de presentatie op 13 november.

 

Tijdens deze bijeenkomst zijn de uitgangspunten, ideeën en plannen gepresenteerd. Een presentatie met een positieve sfeer en constructieve opmerkingen. Onze Duitse collega Frank was onder de indruk.


We hebben veel te melden, daarom zullen we per onderwerp niet teveel uitweiden. Zijn er vragen dan kun je Rob altijd bellen.

 

De volgende onderwerpen zullen de revue passeren:

-          Samenstellen Projectteams

-          Afstemming met de buren (raampartijen en parkeren)

-          Vergunning gemeente

-          Selectie bouwbedrijven

-          Tijdens de bouw een andere locatie

-          Opm. presentatie van 13 november jl.

-          Telecom – Wilroff Reitsma

-          Interne logistiek

-          Architect

-          Asbestinventarisatie

-          Vervolgactie

De interne projectteams:


In samenspraak met het MT kiezen we ervoor om te werken met interne projectteams. Deze teams vormen een interne vraagbaak voor het project en de aansturing. Zijn er vragen of is afstemming noodzakelijk dan zullen we het onderwerp kort bespreken waarna het bouwteam verder kan. Het is dus niet de bedoeling dat jullie naast de huidige werkdruk ook met deze rol dagelijks worden belast. Rob zal voor het eerste kwartaal een planning opstellen om de korte overleggen met de diverse teams af te stemmen.

 

De volgende teams zijn samengesteld:

 

Bouw, constructief                    : Mark L. en Frank

Engineering, elektra, water, @    : Marc E. en Arthur

Interieur                                   : Margo en Max

Interne logistiek                         : Danny en Joost

Tijdelijke huur                            : Max en Sander             

Duurzaam                                  : Raf

Facilitair                                     : Jos en Manon

Sales, Service vanuit Marketing     : Ralph, Mark L. en Kim

 

In januari ontvangen jullie de planning.

Afstemming met de buren (raampartijen, parkeren en banner):

Een goed bericht: beide zijn akkoord!!!!!

Het eerste kwartaal willen we de P-plaatsen inrichten bij onze buur “Matras aan Huis”. We sluiten een jaarcontract wat zonder opzegging kan worden verlengd met een jaar.

 

In juli gaan we in gesprek over het plaatsen van een tweede banner. Dit enerzijds voor marketingdoeleinden, anderzijds om de warmtestraling naar ons te verminderen.

Vandaag is tevens de eigenaar van de Koffiebrandery akkoord gegaan met het plaatsen van raampartijen aan hun kant. Deze ramen krijgen helder glas en zijn te openen.

 

De afmetingen zijn onder voorbehoud van de constructieve onderbouwing.

 

Vergunning gemeente:


Op 15 januari zullen de constructieberekeningen in ons bezit zijn, evenals de overeenkomst met de Koffiebrandery. Die week wordt ook de omgevingsvergunning aangevraagd. Dit zal maximaal vier weken in beslag nemen.

Selectie bouwbedrijven:


Een drietal aannemers is benaderd en zij hebben onze locatie inmiddels bezocht. Na het indienen van de vergunningsaanvraag ontvangen zij ons plan met het verzoek een offerte uit te brengen. Deze stemmen we af in het bouwteam waarna we de opdracht verstrekken.

Tijdens de bouw een andere locatie:

In de meeting op 13 november is geopperd tijdelijk te verhuizen gedurende de verbouwing. We gaan het idee verder uitwerken ondanks de extra kosten die dit met zich meebrengt. We hebben inmiddels gesproken met RSP makelaars en bezoeken afgelegd aan de Rieveldenweg 14-16 en de Bloemendaal 8 (Industrieterrein de Vutter), beide met voldoende parkeergelegenheid.

Opmerkingen presentatie van 13 november jl.:


Een aantal opmerkingen is reeds opgepikt:

-          Vluchtroute eerste verdieping, wordt opgenomen in het plan

-          Extra toilet boven wordt opgenomen in het plan

-          Ruimte Skype for Business, MS teams (zie Wilroff Reitsma)

-          Warmtestraling pand “Matras aan Huis” (zie boven)

Telecom – Wilroff Reitsma:


Inmiddels hebben we contact gehad met WR, zij zullen demontage en montage van telecom en internetdiensten verzorgen. Daarnaast zal er een viertal Skype-ruimtes worden ingericht. Een manier van werken die de vele reistijd zal beperken en minder uitstoot.

 

Ter voorbereiding op deze manier van werken is inmiddels een Audio/Video installatie aangeschaft. Deze zal in januari worden geïnstalleerd op de bestaande mobiele monitor. Aan deze nieuwe werkwijze is tevens een training verbonden, hierover volgt in januari meer informatie. We gaan een aantal trainingen verzorgen om deze werkwijze met voldoende vertrouwen tegemoet te zien.

Interne logistiek:


Danny werkt op dit moment aan een plan om de logistiek opnieuw in te richten. Dit betekent concreet zo min mogelijk opslag, uitsluitend noodzakelijke voorraden. Ook willen we zo min mogelijk transportverkeer op eigen terrein. Deze ruimte kunnen we weer voor andere doelen inzetten.

Architect:


De architect is benaderd, heeft een bezoek afgelegd en ontvangt deze week de opdracht ten behoeve van:

-          Constructie raampartijen zuidzijde

-          Constructie reclame uiting

-          Constructie uitsparing trap demonstratieruimte

-          Nieuwe gevel aan de binnenzijde

Asbestinventarisatie:


Op 10 december jl. heeft CSI de asbestinventarisatie uitgevoerd. Het eindrapport is inmiddels binnen en wat we al vermoedden op basis van de bouwtijd van ons pand: er is asbest geconstateerd. Dit betekent voor dit moment niets. Het rapport zal als bijlage dienen bij aanvraag van de vergunning. Voordat we starten met verbouwen zal een erkend asbestverwijderaar de asbest verwijderen.

Vervolgacties:

Op hoofdlijnen kan de planning er als volgt uitzien:

-          Definiëring bouwtekeningen: oktober 2019

-          Offerte aanvraag bouwbedrijf: januari 2020

-          Planning projectteams: week 2 2020

-          Constructieberekeningen: week 3 2020

-          Omgevingsvergunning: week 3-4  2020

-          Streefdatum start verbouwing: april 2020

 

Voor zover de stand van zaken, we houden jullie op de hoogte. Zijn er vragen, laat het Rob dan weten, 06 51 3738 70.

 

Namens het bouwteam wensen we iedereen fijne feestdagen en een goed 2020!!!!


NIEUWSUPDATE 4: 5 september 2019

De actuele status


Hierbij lezen jullie alweer nieuwsbrief 4. De vakantieperiode zit erop en velen zitten alweer in het ritme van werk en alle activiteiten privé.

In deze nieuwsbrief gaan we verder in op de vervolgacties zoals deze in de vorige nieuwsbrief zijn genoemd en op de ontwikkelingen gedurende de afgelopen periode juli en augustus.

De vervolgacties in nieuwsbrief 3 hebben we samengevat in de volgende onderwerpen:

-          Stand van zaken bouwtekeningen

-          Kadaster, buren en gemeente

-          Inrichting en meubilair

-          Bouwbedrijven

-          Planning

-          Vervolgacties

Zoals eerder benoemd hebben wij de eerste bouwtekeningen afgelopen maand ontvangen. We wachten nog op de tekeningen van de presentatie- en trainingsruimtes. Deze ontvangen we binnenkort maar uiterlijk voor 20 september. Op 20 september is er weer een bijeenkomst van het bouwteam, dit keer in Oberhausen.

We hebben inmiddels een goede indruk van de vernieuwde uitstraling die we met de verbouwing gaan realiseren. Het wordt echt mooi!!

Een kleine impressie, weliswaar nog niet definitief maar we willen jullie graag meenemen in ons enthousiasme.

Licht en sfeer


De vernieuwde uitstraling vertaalt zich met name naar veel meer licht aan de zuidzijde van het pand door het plaatsen van ramen in de volle breedte. Maar ook het indelen van het pand op een meer effectieve manier waarbij we vooral oog hebben gehouden voor de sfeer die jullie kenmerkt en voor de bedrijfsmatige behoefte.

Op 20 september gaan we alle tekeningen nader bekijken en eventueel aanpassen. De aanpassingen zullen veelal op detailniveau zijn juist omdat we binnen het bouwteam zo goed op een lijn zitten.


Het resultaat van deze meeting is een concept dat we in oktober aan jullie willen presenteren. We willen het gehele team uitnodigen om mee te denken en vragen te stellen over de concepten.

Het programma kan er als volgt uitzien:


15.00 – 16.00u Voorstellen en presentatie

16.00 – 17.00u Uitwisseling ideeën per groep van 4/5

17.00 – 17.15u Pauze

17.15 – 18.00u Plenair en presentatie van de ideeën per groep

18.00 – 19.00u Catering

19.00 – 20.00u Feedback op de ideeën, afsluiting, opvolging (projectteams)

Op het moment dat de tekeningen zijn geaccordeerd start de volgende fase, namelijk afstemming buren, de goedkeuring van de gemeente en selectie van het bouwbedrijf.


Inmiddels hebben we inzage in de gegevens van het Kadaster. De muur aan de Zuidzijde staat op de erfgrens, de beplanting staat op het perceel van de buren. Dit betekent dat we naast goedkeuring van de buren voor het plaatsen van de ramen aan deze kant van het pand ook navraag moeten doen over het snoeien van de laurierhaag op de posities waar de ramen komen. Een detail, maar toch…


Zoals jullie zien, zullen we de stijl van het interieur handhaven. Enig verschil is dat de grootte van de bureaus zal worden aangepast aan de beschikbare ruimte.

Het beplakken met folie van de glazen wanden gaat ook gebeuren. De stijl die we gaan hanteren volgt nog. Gezien de aard van de werkzaamheden kiezen we er niet voor om de definitieve folies nu al aan te brengen. Wellicht is een tussenoplossing mogelijk, hierover zullen we jullie z.s.m. informeren.

Nu de aard van de werkzaamheden (voornamelijk intern) bekend is, kunnen we de bouwbedrijven ook gerichter selecteren. De meeste impact heeft het plaatsen van de ramen aan de Zuidzijde en lichtkoepels in het dak aan de achterzijde. We willen een drietal bouwbedrijven uitnodigen om een offerte uit te brengen.

Op hoofdlijnen kan de planning er als volgt uitzien:


- Presentatie aan STE NL: oktober 2019

- Definiëring bouwtekeningen: oktober 2019

- Samenstellen projectteams: oktober 2019

- Gemeente, buren: november 2019

- Selectie bouwbedrijf: november/december 2019

- Start verbouwing: 1e kwartaal 2020


Jullie merken: we zijn voorzichtig ten aanzien van het definitief afgeven van de planning. Het definitief maken van de planning is vooral afhankelijk van de beschikbaarheid van het bouwbedrijf.


Vervolgacties:

-          Bespreking bouwteam Oberhausen 20 september

-          Presentatie STE NL

-          Samenstellen projectteams

-          Afstemming met de buren

-          Vergunning gemeente

-          Selectie bouwbedrijven


Voor zover de stand van zaken en we houden jullie op de hoogte. Zijn er vragen laat het Rob dan weten, 06 51 3738 70.


NIEUWSUPDATE 3: 4 juli 2019

De actuele status


Zoals bekend is er op 20 juni jl. een bespreking geweest met het bouwteam (Frank Schlüter , Caroline Kumlehn, Jaap en Rob) over de komende verbouwing.

Voorafgaand aan het bezoek van STIEBEL ELTRON Duitsland heeft Rob gesproken met een tweetal bouwbedrijven. Beide zijn geïnteresseerd en enthousiast. Onze afweging voor de keuze zal voornamelijk afhangen van het definitieve bouwplan. Dit plan is grotendeels besproken tijdens de meeting op 20 juni jl., hierover later meer.

Tevens is er een gesprek geweest met de gemeente 's-Hertogenbosch. Het gesprek over een omgevingsvergunning is gevoerd met het omgevingsloket. Dit was een constructief gesprek waarbij de gemeente wil meedenken over de verbouwing. Na het ontvangen van het bouwplan van Frank en Caroline dienen we een informatieve aanvraag omgevingsvergunning in, hierop reageert de gemeente. Met deze reactie kunnen we eventuele vragen van het omgevingsloket vóór zijn en beter anticiperen op de toekenning van de definitieve vergunning.

Gedurende de bijeenkomst op 20 juni jl. zijn de volgende onderwerpen besproken:


·         De ontwikkelingen van STIEBEL ELTRON Nederland de afgelopen jaren

·         De impact van de ontwikkelingen op de verbouwing

·         Presentatie van de corporate design en het uitwisselen van ideeën

·         Communicatie en het betrekken van het team in 's-Hertogenbosch

·         Opvolging en actie


De bespreking was constructief en betrokken. Als bouwteam zitten we op één lijn.

Gelet op de marktontwikkelingen willen we een verbouwing realiseren waarmee we weer een aantal jaren vooruitkunnen, wat neerkomt op een groei tot circa 25 – 30 medewerkers. De richting die we willen aanhouden is een verbouwing waarbij we de internationale look en feel realiseren maar ook de familiaire cultuur van de locatie 's-Hertogenbosch willen waarborgen.

Samen met Frank, Caroline en Jaap hebben we gesproken over een eventuele uitbouw, de kantoren, trainings- en presentatieruimte, magazijnen en “kantine”. Tijdens de rondleiding hebben we de ideeën uitgewisseld en maten opgenomen.

De voornaamste conclusie is dat er geen uitbouw zal worden gerealiseerd. Groot voordeel is dat de aanvraag van de omgevingsvergunning meer kans van slagen heeft en we de snelheid in het proces houden. Tevens is er het idee om vensters en eventuele lichtkoepels te plaatsen. De binnenwanden zullen deels worden vervangen door de “Maars Living Walls” wanden, die nu ook al zijn toegepast in de nieuwste kantoorruimte beneden.

Alle uitgewisselde ideeën zullen door Frank en Caroline in een bouwtekening worden verwerkt. De planning is dat wij deze ontvangen en bespreken tweede helft augustus. Op het moment dat we overeenstemming hebben, zullen we de plannen aan jullie presenteren.

Deze presentatie willen we combineren met jullie input. Het idee is om na de presentatie in groepen van 5 uiteen te gaan en de plannen in je groep te bespreken, ideeën uit te wisselen, vragen te formuleren en opmerkingen te plaatsen. Deze zullen we vervolgens met elkaar bespreken.

De vervolgacties zijn:


-          Opstellen bouwtekening

-          Opsomming bestaand meubilair

-          Inrichting presentatieruimte

-          Navraag Kadaster

-          Overleg bouwteam over bouwtekening

-          Bijeenkomst feedback bouwtekening STIEBEL ELTRON Nederland

-          Rondleiding bouwbedrijven


NIEUWSUPDATE 2: 13 juni 2019

De actuele status


Afgelopen 20 mei heeft Rob Cramer STIEBEL ELTRON Duitsland bezocht, enerzijds om kennis te maken met Caroline Kumlehn en Frank Schlüter, anderzijds om een indruk te krijgen van het interieur en exterieur van de Energy Campus en de wijze waarop hethoofdkantoor de uitstraling van STIEBEL ELTRON wereldwijd wil afstemmen en vormgeven.

 

In de meeting zijn de volgende onderwerpen besproken:

1.   Het proces tot nu toe            

2.   Uitgangspunten en ervaringen

3.   Communicatie

4.   Subsidie en duurzaamheid

5.   Verbouwing en uitstraling

Over het proces tot nu toe zijn jullie in de eerste nieuwsupdate al geïnformeerd.

Om een indruk te krijgen en te leren van de ervaringen omtrent verbouwen van Frank en Caroline zijn we ingegaan op de internationale (bouw)ontwikkelingen en de stijl die STIEBEL ELTRON wil doortrekken bij toekomstige verbouwingen. Centraal staat de vraag: Wat is de gewenste “look and feel” van de onderneming welke aansluit bij de cultuur, de klanten en de collega’s?

Voor wat betreft de communicatie zullen jullie op hoofdlijnen worden ingelicht via deze nieuwsupdate. Meer specifiek willen we jullie betrekken door het verzorgen van presentaties waarbij we ook een beroep doen op jullie ideeën en creativiteit. Uiteraard binnen aangegeven kaders. Het bepalen van deze kaders zal plaatsvinden gedurende een aantal bijeenkomsten met Caroline, Frank, Jaap en Rob. De eerste is gepland op donderdag 20 juni aanstaande.

Het selecteren van het bouwbedrijf is een hoofdstuk apart. We letten niet alleen op de (technische) kwaliteit - prijs verhouding maar ook op de visie van de bouwer aangaande duurzaamheid en circulair bouwen. Het project moet een verlengstuk zijn van onze core business. We verkopen niet alleen duurzaamheid, we passen het ook zoveel mogelijk toe in ons werk en onze aanpak.

Na gesprekken met Alba Concepts hebben we een tweetal bouwbedrijven benaderd die beide aspecten hoog in het vaandel hebben. Bovendien gaan we Alba Concepts mogelijk ondersteunen bij hun presentaties over duurzaamheid in de vastgoedsector, gemeenten en makelaars.

Op korte termijn gaan we opnieuw in gesprek met de gemeente over onze plannen. Tevens gaan we de plannen heroverwegen om daarmee tegemoet te komen aan de eisen van de gemeente.

 

Inspiratie kantoor en glaswanden


NIEUWSUPDATE 1: 16 mei 2019

Aanleiding


In 2018 is Ed Peters gestart met een inventarisatie inzake de huisvesting van STIEBEL ELTRON Nederland. Aanleiding waren de ontwikkelingskansen en de te verwachten omzetgroei van STIEBEL ELTRON Nederland door diverse ontwikkelingen op politiek, economisch en maatschappelijk niveau. De inventarisatie had als doel om een advies uit te brengen omtrent de vraag:

"Gaan we huren, kopen (bestaand of nieuwbouw) of verbouwen?"
Dat was de centrale vraag

Conclusie


De uitkomst is dat uitgaande van de huidige positieve marktontwikkeling, het feit dat het huidige pand in eigendom is en de markt in de huidige tijd tegenwoordig snel fluctueert, we kiezen voor een 3-fase aanpak.

GEFASEERD TRAJECT

FASE 1: intern verbouwen (2019-2020)
FASE 2: extern uitbouwen (2020)
FASE 3: nieuwbouw (later)


HISTORIE 

Helaas zal Ed deze ontwikkeling niet meer meemaken. Zoals u weet is Ed overleden op 16 januari van dit jaar. Een groot gemis, maar zijn gedachtegoed zal voortbestaan in de groei van ons bedrijf. In februari is aan Rob Cramer gevraagd om het project over te nemen met als voornaamste doel het bewaken van de samenhang tussen alle partijen en het borgen van de communicatie.


Wat is er tot nu toe gebeurd?


De status op dit moment.

Conceptontwerp
Inmiddels is Bouwbedrijf Peters Bouw benaderd en is gesproken over de ontwikkelingen tot nu toe. Zij hebben een aantal concepttekeningen verzorgd en voorgelegd aan gemeente 's-Hertogenbosch. De gemeente heeft deze voorstellen voorlopig afgewezen. Hun argumenten waren grofweg tweeledig: er zijn te weinig parkeerplaatsen op eigen terrein en de bestemming van het pand wijkt te ver af van het bestemmingsplan "De Rietvelden". Inmiddels zijn er gesprekken met de gemeente geweest en starten we een nieuwe procedure, juist omdat de gemeente heeft aangegeven dat de eerste aanvraag (te) summier was opgesteld. Intussen hebben we besloten om ook op zoek te gaan naar een ander bouwbedrijf. 

Glaswanden
We zijn gestart met het creëren van een nieuwe kantoorruimte op de begane grond. Hierbij is gekozen voor een stijl die aansluit bij de uitstraling van de Energy Campus van STIEBEL ELTRON GmbH. De glazen wanden van deze kantoorruimte zijn inmiddels geplaatst door Maars Wanden uit Harderwijk. Omdat we nog geen zicht hebben op het definitief ontwerp van het interieur is rekening gehouden met de herplaatsbaarheid van de nieuwe wanden. Hierbij is gelet op het materiaal, de bevestiging en de afmetingen.


Contact met de buren
Vanwege de verbouwing en eventuele overlast is er contact geweest met de buren, waaronder de Koffiebrandery. Zij beheren ook de woning naast ons pand. We spraken over potentiële overlast, planning, communicatie, het bezoeken van Fawaka (Surinaams eetcafé) maar ook het eventueel huren van parkeerplaatsen en hun interesse in warmtepompen. Dit laatste is ontstaan door een onderzoek van de gemeente naar verduurzaming van bedrijfsterreinen. Via hen zijn we in contact gekomen met Alba Concepts, een jonge onderneming die zich richt op de advisering rondom vastgoed en duurzaamheid. Met hen volgen nog gesprekken.

Tuin
Zoals iedereen wellicht is opgevallen is de tuin aan de voorzijde nog niet aangepakt. Dit stond gepland op 28 maart jongstleden. We hebben er in overleg met Dirk Voets voor gekozen om deze herinrichting uit te stellen. De voornaamste reden is dat het risico op schade bij de komende verbouwingswerkzaamheden te groot is. Het is logischer om de voortuin na de verbouwing aan te pakken.

Wat staat er nu op de planning?


Voor de komende periode staan de volgende projecten op de planning:

 • Bezoek aan Energy Campus STIEBEL ELTRON GmbH: uitwisselen van ervaring en ideeën.
 • Bezoek aan en kennismaking met Alba Concepts
 • Kennismaking en afstemmen met de gemeente 's-Hertogenbosch
 • Eventueel een bezoek van de wethouder aan ons pand
 • Selectie bouwbedrijf
 • Kennismaking met de Koffiebrandery
 • Afstemming interieur met collega's van STIEBEL ELTRON Nederland
 • Informeren buren over het eventueel plaatsen van ramen aan de achterzijde en zijkant van het pand