HELDERE VISIE: Nieuwe mogelijkheden voor bij u thuis

VERBOUWING MET HET OOG OP TOEKOMSTBESTENDIGHEID

CIRCULAIRE TOEKOMST STIEBEL ELTRON NEDERLAND

STIEBEL ELTRON Nederland is uit haar jasje gegroeid. De enorme vlucht die het bedrijf heeft genomen, heeft ertoe geleid dat er steeds meer behoefte kwam aan extra werkplekken, trainingsruimtes, showroom etc. We hebben besloten om dit op de huidige locatie te gaan realiseren. De komende periode wordt er dan ook hard gewerkt aan de realisatie hiervan. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de vorderingen. 

We zijn er trots op dat we deel uitmaken van de grote STIEBEL ELTRON Groep. De Energy Campus (zie foto rechts) van ons moederbedrijf in Duitsland is een communicatiecentrum dat voor ons een inspiratiebron is bij alle keuzes die we maken inzake deze verbouwing. De Energy Campus is DGNB-Platin gecertificeerd. Met de hoogste beoordeling die ooit een gebouw in de categorie „onderwijsgebouwen“ ontvangen heeft, is aan de Energy Campus het Platin-certificaat van de Duitse vereniging voor duurzaam bouwen (Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen - DGNB) uitgereikt.


Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar Rob Cramer.

NIEUWSUPDATE 3: 4 juli 2019

De actuele status


Zoals bekend is er op 20 juni jl. een bespreking geweest met het bouwteam (Frank Schlüter , Caroline Kumlehn, Jaap en Rob) over de komende verbouwing.

Voorafgaand aan het bezoek van STIEBEL ELTRON Duitsland heeft Rob gesproken met een tweetal bouwbedrijven. Beide zijn geïnteresseerd en enthousiast. Onze afweging voor de keuze zal voornamelijk afhangen van het definitieve bouwplan. Dit plan is grotendeels besproken tijdens de meeting op 20 juni jl., hierover later meer.

Tevens is er een gesprek geweest met de gemeente 's-Hertogenbosch. Het gesprek over een omgevingsvergunning is gevoerd met het omgevingsloket. Dit was een constructief gesprek waarbij de gemeente wil meedenken over de verbouwing. Na het ontvangen van het bouwplan van Frank en Caroline dienen we een informatieve aanvraag omgevingsvergunning in, hierop reageert de gemeente. Met deze reactie kunnen we eventuele vragen van het omgevingsloket vóór zijn en beter anticiperen op de toekenning van de definitieve vergunning.

 

Gedurende de bijeenkomst op 20 juni jl. zijn de volgende onderwerpen besproken:


·         De ontwikkelingen van STIEBEL ELTRON Nederland de afgelopen jaren

·         De impact van de ontwikkelingen op de verbouwing

·         Presentatie van de corporate design en het uitwisselen van ideeën

·         Communicatie en het betrekken van het team in 's-Hertogenbosch

·         Opvolging en actie

 


De bespreking was constructief en betrokken. Als bouwteam zitten we op één lijn.

Gelet op de marktontwikkelingen willen we een verbouwing realiseren waarmee we weer een aantal jaren vooruitkunnen, wat neerkomt op een groei tot circa 25 – 30 medewerkers. De richting die we willen aanhouden is een verbouwing waarbij we de internationale look en feel realiseren maar ook de familiaire cultuur van de locatie 's-Hertogenbosch willen waarborgen.

Samen met Frank, Caroline en Jaap hebben we gesproken over een eventuele uitbouw, de kantoren, trainings- en presentatieruimte, magazijnen en “kantine”. Tijdens de rondleiding hebben we de ideeën uitgewisseld en maten opgenomen.

De voornaamste conclusie is dat er geen uitbouw zal worden gerealiseerd. Groot voordeel is dat de aanvraag van de omgevingsvergunning meer kans van slagen heeft en we de snelheid in het proces houden. Tevens is er het idee om vensters en eventuele lichtkoepels te plaatsen. De binnenwanden zullen deels worden vervangen door de “Maars Living Walls” wanden, die nu ook al zijn toegepast in de nieuwste kantoorruimte beneden.

Alle uitgewisselde ideeën zullen door Frank en Caroline in een bouwtekening worden verwerkt. De planning is dat wij deze ontvangen en bespreken tweede helft augustus. Op het moment dat we overeenstemming hebben, zullen we de plannen aan jullie presenteren.

Deze presentatie willen we combineren met jullie input. Het idee is om na de presentatie in groepen van 5 uiteen te gaan en de plannen in je groep te bespreken, ideeën uit te wisselen, vragen te formuleren en opmerkingen te plaatsen. Deze zullen we vervolgens met elkaar bespreken.

De vervolgacties zijn:


-          Opstellen bouwtekening

-          Opsomming bestaand meubilair

-          Inrichting presentatieruimte

-          Navraag Kadaster

-          Overleg bouwteam over bouwtekening

-          Bijeenkomst feedback bouwtekening STIEBEL ELTRON Nederland

-          Rondleiding bouwbedrijven


NIEUWSUPDATE 2: 13 juni 2019

De actuele status


Afgelopen 20 mei heeft Rob Cramer STIEBEL ELTRON Duitsland bezocht, enerzijds om kennis te maken met Caroline Kumlehn en Frank Schlüter, anderzijds om een indruk te krijgen van het interieur en exterieur van de Energy Campus en de wijze waarop hethoofdkantoor de uitstraling van STIEBEL ELTRON wereldwijd wil afstemmen en vormgeven.

 

In de meeting zijn de volgende onderwerpen besproken:

1.   Het proces tot nu toe            

2.   Uitgangspunten en ervaringen

3.   Communicatie

4.   Subsidie en duurzaamheid

5.   Verbouwing en uitstraling

Over het proces tot nu toe zijn jullie in de eerste nieuwsupdate al geïnformeerd.

Om een indruk te krijgen en te leren van de ervaringen omtrent verbouwen van Frank en Caroline zijn we ingegaan op de internationale (bouw)ontwikkelingen en de stijl die STIEBEL ELTRON wil doortrekken bij toekomstige verbouwingen. Centraal staat de vraag: Wat is de gewenste “look and feel” van de onderneming welke aansluit bij de cultuur, de klanten en de collega’s?

Voor wat betreft de communicatie zullen jullie op hoofdlijnen worden ingelicht via deze nieuwsupdate. Meer specifiek willen we jullie betrekken door het verzorgen van presentaties waarbij we ook een beroep doen op jullie ideeën en creativiteit. Uiteraard binnen aangegeven kaders. Het bepalen van deze kaders zal plaatsvinden gedurende een aantal bijeenkomsten met Caroline, Frank, Jaap en Rob. De eerste is gepland op donderdag 20 juni aanstaande.

Het selecteren van het bouwbedrijf is een hoofdstuk apart. We letten niet alleen op de (technische) kwaliteit - prijs verhouding maar ook op de visie van de bouwer aangaande duurzaamheid en circulair bouwen. Het project moet een verlengstuk zijn van onze core business. We verkopen niet alleen duurzaamheid, we passen het ook zoveel mogelijk toe in ons werk en onze aanpak.

Na gesprekken met Alba Concepts hebben we een tweetal bouwbedrijven benaderd die beide aspecten hoog in het vaandel hebben. Bovendien gaan we Alba Concepts mogelijk ondersteunen bij hun presentaties over duurzaamheid in de vastgoedsector, gemeenten en makelaars.

Op korte termijn gaan we opnieuw in gesprek met de gemeente over onze plannen. Tevens gaan we de plannen heroverwegen om daarmee tegemoet te komen aan de eisen van de gemeente.

 

Inspiratie kantoor en glaswanden


NIEUWSUPDATE 1: 16 mei 2019

Aanleiding


In 2018 is Ed Peters gestart met een inventarisatie inzake de huisvesting van STIEBEL ELTRON Nederland. Aanleiding waren de ontwikkelingskansen en de te verwachten omzetgroei van STIEBEL ELTRON Nederland door diverse ontwikkelingen op politiek, economisch en maatschappelijk niveau. De inventarisatie had als doel om een advies uit te brengen omtrent de vraag:

"Gaan we huren, kopen (bestaand of nieuwbouw) of verbouwen?"
Dat was de centrale vraag

Conclusie


De uitkomst is dat uitgaande van de huidige positieve marktontwikkeling, het feit dat het huidige pand in eigendom is en de markt in de huidige tijd tegenwoordig snel fluctueert, we kiezen voor een 3-fase aanpak.

GEFASEERD TRAJECT

FASE 1: intern verbouwen (2019-2020)
FASE 2: extern uitbouwen (2020)
FASE 3: nieuwbouw (later)


HISTORIE 

Helaas zal Ed deze ontwikkeling niet meer meemaken. Zoals u weet is Ed overleden op 16 januari van dit jaar. Een groot gemis, maar zijn gedachtegoed zal voortbestaan in de groei van ons bedrijf. In februari is aan Rob Cramer gevraagd om het project over te nemen met als voornaamste doel het bewaken van de samenhang tussen alle partijen en het borgen van de communicatie.


Wat is er tot nu toe gebeurd?


De status op dit moment.

Conceptontwerp
Inmiddels is Bouwbedrijf Peters Bouw benaderd en is gesproken over de ontwikkelingen tot nu toe. Zij hebben een aantal concepttekeningen verzorgd en voorgelegd aan gemeente 's-Hertogenbosch. De gemeente heeft deze voorstellen voorlopig afgewezen. Hun argumenten waren grofweg tweeledig: er zijn te weinig parkeerplaatsen op eigen terrein en de bestemming van het pand wijkt te ver af van het bestemmingsplan "De Rietvelden". Inmiddels zijn er gesprekken met de gemeente geweest en starten we een nieuwe procedure, juist omdat de gemeente heeft aangegeven dat de eerste aanvraag (te) summier was opgesteld. Intussen hebben we besloten om ook op zoek te gaan naar een ander bouwbedrijf. 

Glaswanden
We zijn gestart met het creëren van een nieuwe kantoorruimte op de begane grond. Hierbij is gekozen voor een stijl die aansluit bij de uitstraling van de Energy Campus van STIEBEL ELTRON GmbH. De glazen wanden van deze kantoorruimte zijn inmiddels geplaatst door Maars Wanden uit Harderwijk. Omdat we nog geen zicht hebben op het definitief ontwerp van het interieur is rekening gehouden met de herplaatsbaarheid van de nieuwe wanden. Hierbij is gelet op het materiaal, de bevestiging en de afmetingen.


Contact met de buren
Vanwege de verbouwing en eventuele overlast is er contact geweest met de buren, waaronder de Koffiebrandery. Zij beheren ook de woning naast ons pand. We spraken over potentiële overlast, planning, communicatie, het bezoeken van Fawaka (Surinaams eetcafé) maar ook het eventueel huren van parkeerplaatsen en hun interesse in warmtepompen. Dit laatste is ontstaan door een onderzoek van de gemeente naar verduurzaming van bedrijfsterreinen. Via hen zijn we in contact gekomen met Alba Concepts, een jonge onderneming die zich richt op de advisering rondom vastgoed en duurzaamheid. Met hen volgen nog gesprekken.

Tuin
Zoals iedereen wellicht is opgevallen is de tuin aan de voorzijde nog niet aangepakt. Dit stond gepland op 28 maart jongstleden. We hebben er in overleg met Dirk Voets voor gekozen om deze herinrichting uit te stellen. De voornaamste reden is dat het risico op schade bij de komende verbouwingswerkzaamheden te groot is. Het is logischer om de voortuin na de verbouwing aan te pakken.

Wat staat er nu op de planning?


Voor de komende periode staan de volgende projecten op de planning:

  • Bezoek aan Energy Campus STIEBEL ELTRON GmbH: uitwisselen van ervaring en ideeën.
  • Bezoek aan en kennismaking met Alba Concepts
  • Kennismaking en afstemmen met de gemeente 's-Hertogenbosch
  • Eventueel een bezoek van de wethouder aan ons pand
  • Selectie bouwbedrijf
  • Kennismaking met de Koffiebrandery
  • Afstemming interieur met collega's van STIEBEL ELTRON Nederland
  • Informeren buren over het eventueel plaatsen van ramen aan de achterzijde en zijkant van het pand