Wat is Smart Grid?

En wat is Smart Grid Ready?

Een Smart Grid is een intelligent energienet: een energienet waaraan een meet– en regelsysteem is toegevoegd. Hiermee kunnen vraag en aanbod van diverse energiebronnen op elkaar worden afgestemd. Wanneer bijvoorbeeld een huis een energieoverschot heeft, dan kan de overgebleven energie worden gebruik voor bijvoorbeeld de warmtepomp. De warmtepomp gaat bijvoorbeeld de warm tapwater temperatuur van 55 graden naar 60 graden verwarmen in het opslagvat om zo maximaal de PV-stroom (van de zonnepanelen op uw eigen dak) te gebruiken i.p.v. het terug te leveren aan het net.

In de nabije toekomst is het mogelijk om via een intelligente elektriciteitsmeter de energiekosten verder te verminderen. Energieleveranciers kunnen dan op basis van vraag en aanbod de kWh prijs variëren. Smart Grid zorgt ervoor dat de warmtepomp bij een lage energieprijs extra reserves opbouwt. Vele producten van STIEBEL ELTRON zijn Smart Grid ready en dus klaar om samen te werken met deze toekomstige techniek.