Wat zijn de voordelen van een elektronische doorstromer vergeleken met een hydraulische doorstromer?

Bij de hydraulischen doorstromers worden afhankelijk van het doorstroomdebiet verschillende prestatieniveaus (bijvoorbeeld 50%, 100% van het apparaatvermogen) ingeschakeld. Het instellen van de gewenste temperatuur wordt verkregen door meer of minder bijmengen van koud water. Dat is niet meer bijdetijds, want dan wordt er onnodig veel energie en water verbruikt. Het comfort voldoet ook niet langer aan de norm.
 

De elektronisch geregelde doorstromers van STIEBEL ELTRON werken totaal anders. Afhankelijk van de gewenste temperatuur wordt de aansturing elektronisch geregeld. Daarbij wordt altijd alleen de werkelijk benodigde energie respectievelijk prestatie ingezet, om de gewenste temperatuur te verkrijgen. Dat is bijzonder efficiënt en comfortabel.