Wordt de lucht in huizen met ventilatiesystemen te droog?

Frisse lucht

Nee, belangrijk is, dat ventilatiesystemen zo ontworpen zijn dat ze voldoende voorzien in de vereiste en hygienisch gezien noodzakelijke frisse lucht. Dat wil zeggen dat er niet meer lucht afgevoerd wordt, dan werkelijk nodig is. Door ramen of voegventilatie treden onder omstandigheden aanzienlijke hogere volumestromen en daarmee drogere lucht op dan bij ventilatiesystemen.