Europees Milieubureau: Duitse middelgrote onderneming STIEBEL ELTRON is "Leader" van de Energietransitie 2023

Stiebel Eltron is een van de toonaangevende leveranciers van klimaatvriendelijke verwarmingstechnologie in Europa: het volledige productassortiment van de Duitse middelgrote onderneming is compatibel met de klimaatdoelstellingen. Volgens de marktanalyse van het Europees Milieubureau (EEB) leiden de bedrijven in deze "Leaders"-groep de energietransitie in stookruimten - zij stellen voor hun eigen technologieën al strengere normen dan wettelijk vereist. Het Europees Milieubureau (EEB) heeft de portfolio's van de grootste verwarmingsproducenten op de Europese markt onderzocht en de beste bedrijven met de status "Leader" beoordeeld. "Wij zijn verheugd over deze onderscheiding van het Europees Milieubureau, dat alle Stiebel Eltron-toestellen al als klimaatvriendelijk erkent", zegt Dr. Kai Schiefelbein, Managing Director van de Stiebel Eltron Groep. "Milieuvriendelijke warmtepompen zijn al tientallen jaren het centrale recept voor succes in onze ondernemingsgeschiedenis. Op deze basis zijn wij nu een ervaren specialist voor de energietransitie in ketelruimten."

Trage energietransitie in Europa: 75 procent verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen

Warmtepompen zijn tegenwoordig meer dan ooit in trek, omdat driekwart van de gebouwen in de Europese Unie nog steeds met fossiele brandstoffen wordt verwarmd. De bouwsector is verantwoordelijk voor 36 procent van de uitstoot van broeikasgassen in de EU - toch bestaan er al lang schone technologieën voor het verwarmen van ruimtes.

"De omschakeling naar milieuvriendelijke technologie met hernieuwbare energiebronnen moet verder worden gestimuleerd", zegt Dr. Schiefelbein. "De levensduur van een verwarmingssysteem is ongeveer 20 tot 25 jaar. Om het doel van klimaatneutraliteit in 2050 te bereiken, is de warmtetransitie daarom nu al van grote urgentie. Elektrisch aangedreven warmtepomptechnologie speelt hierin een sleutelrol. Deze maakt vooral gebruik van vrij beschikbare energie uit de lucht, de grond of het grondwater en dus van hernieuwbare, onbeperkte energiebronnen. Tegelijkertijd worden we onafhankelijk van de import van fossiele energie."

Over de EEB Audit 2023
Het Europees Milieubureau (EEB) heeft de portfolio's van de grootste verwarmingsproducenten op de Europese markt onderzocht en beoordeeld op klimaatvriendelijkheid. De audit 2023 is gebaseerd op een enquête onder fabrikanten en informatie uit de openbare databank voor energielabels: European Product Registry for Energy Labelling (EPREL): https://www.coolproducts.eu/wp-content/uploads/2023/02/Coolproducts-The-coolest-heating-2023.pdf

Vooraanstaande leveranciers doen oproep aan politici: einde aan fossiele verwarmingssystemen

17 "Leiders" van de verwarmingsindustrie doen een beroep op politici om een einde te maken aan de subsidiëring van fossiele verwarmingssystemen en de verkoop ervan. https://www.coolproducts.eu/coolproducts-reports/industry-warms-up-to-the-clean-heat-transition-calls-on-policies-to-follow/