Wat gebeurt er als de lucht-inlaat- en lucht-uitlaatopeningen geblokkeerd worden?

In het gunstigste geval volgt een afname van de koelfunctie. Doorgaans bereikt het apparaat snel haar grenzen en schakelt uit. Bij de meervoudige opstelling van buitenapparaten is het belangrijk om erop te leten dat dit de luchtstromen niet negatief beïnvloedt.

Bijvoorbeeld: de uitlaatopening van een apparaat mag niet direct achter de inlaatopening van een ander apparaat zijn, omdat dan van het tweede apparaat de warme afvoerlucht aangezogen wordt en zo de stijging van de omgevingstemperatuur simuleert. Als de geïntegreerde temperatuurvoeler temperaturen meet boven de inzetgrenzen, schakelt het de apparatuur uit.