Welke plichten ontstaan er voor dealers?

Dealers moeten zekerstellen, dat met de labelplicht rondom het energielabel, ook twee jaar na het in werking treden, de opgestelde apparaten in de showroom het energielabel zichtbaar aan de voorkant moeten tonen. Bij alle reclame of technische documentatie moet rekening worden gehouden met de informatie op het energielabel.