Welke verwarmingssystemen zijn er bij doorstromers?

Diverse verwarmingssystemen

Het water in doorstromers wordt zowel door een elektrische spiraalwisselaar als door een elektrische weerstandsdraad-verwarmingssysteem verwarmd.

Het merendeel van de STIEBEL ELTRON doorstromers verwarmt het drinkwater met een blankdraad-spiraalwisselaar. De weerstandsdraad bevindt zich daarbij direct in het op te warmen tapwater. De blankdraad-verwarmingstoepassingen zijn in een drukvast isolatieblok geplaatst. In het huis zijn de watervoerende kanalen opgenomen, waarin zich de brankdraad bevindt. De watercondities met betrekking tot elektrische geleiding dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen (weerstandswaarde van het water). De isolatieweerstand is afhankelijk van de eigenschappen van het doorstromende water. Om deze reden is bij de elektrische weerstand en de elektrische geleidbaarheid van het water rekening gehouden met de locatie van de installatie. Blankdraad-spiraalwisselaars zijn ook speciaal geschikt voor de inzet bij kalkhoudend water. Vanwege de bijzonder kleine waterinhoud en het lage-massa verwarmingssysteem ontstaat na het uitschakelen nauwelijks warmte – een wezenlijke reden voor de vermindering van kalk-afscheiding. Bovendien zijn deze spiraalvormig, waardoor ze uitzetten en krimpen. Hierdoor laat kalk los.

De volgende doorstromers zijn uitgerust met een elektrische weerstandsdraad-verwarmingssysteem:

Doorstromers:

  • Volelektronisch bestuurd met 4i technologie (Type DHE)
  • Elektronisch bestuurd met 3i technologie (Type DEL, DHB-E)
  • Elektronisch bestuurd met 2i technologie (Type DHB ST, HDB- E)

Compacte doorstromers:

  • Elektronisch bestuurd met 3i technologie (Type DCE, DCE … RC)

Mini-doorstromers:

  • Elektronisch bestuurd (Type DEM)
Functieschema blankdraad-spiraalwisselaar

Even krachtig en compact zijn elektrische spiraalwisselaars. De warmteoverdracht gebeurt over het oppervlak van de koperen buis. Het verwarmingselement bevindt zich in de buis en is met een vulmateriaal voor de elektrische isolatie omhuld. Elektrische spiraalwisselaars zijn ongevoelig voor lucht in drinkwater en zijn geschikt voor kalkarm water.

Deze doorstromers werken met een elektrische spiraalwisselaar:

DHC-E, Tempra, Tempra Plus

  • Elektronisch bestuurd

 

Doorstromers

  • Hydraulisch bestuurd

(Type DHF … C, DHC)

   
Functieschema elektrische spiraalwisselaar